Home Kalender
2018
Archief Fotogalerij   AANKONDIGINGEN
Contacts Links


Leeuwen
Last Post Ploegsteert 1 juni 2018

Onder een dreigende hemel zijn we naar Ploegsteert gebold. Maar het is droog gebleven, zodat de Last Post ceremonie aan het monument zich comfortabel heeft kunnen voltrekken. Een flinke opkomst, naar plaatselijke normen, versterkt met zes West-Vlaamse reserveonderofficieren in uniform. Ook ons vaandel werd ontplooid en kringleden Liesbeth en Ronny kwamen onze rangen vervoegen.
Alles verliep er in een sfeer waarbij je aanvoelt dat deelnemen hier verschil uitmaakt. Tevreden met onze prestatie hebben we ons achteraf in het salon van l' Auberge genesteld om op de ervaring te reflecteren, gesterkt door het plaatselijke gerstenat. Zoals de leeuwen aan het monument, hebben we (zacht) grommend teruggedacht aan voorbije ervaringen, en een wijze blik op een hoopvolle toekomst gericht. ...Lees meer 

Contouren
Algemene Vergadering Kring BO 2018

Op het eerste zicht lijken wij een clubje gewone gasten, die een zaterdagavond samen komen om onze schutterscompetentie op peil te houden. Alles afgerond met een gezellige babbel aan de toog. Dat hoort er allemaal wel bij, maar om de essentie van onze bijeenkomst te begrijpen hoort er nog een extra dimensie bij dit oppervlakkige beeld. In onze kern zijn wij allemaal mensen die tijdens een bepaald periode van ons leven, met lijf en leden ter beschikking hebben gestaan van de Natie. Voor sommigen was dat een plicht, voor anderen een keuze. Maar die episode vormt de kern van onze vereniging. Daarin zit ook het motief voor onze Algemene Vergadering. Bestuursleden leggen verantwoording af over de voorbije werking en er wordt samen nagedacht over de toekomst. Een open en vrij overleg dat noodzakelijk is voor de overleving en duurzaamheid van onze Kring. En als het formele deel is afgerond is er tijd voor ontspanning en onderhoud van de vriendschapsbanden. Lees meer ...
Sfeer
Nieuwjaarsactiviteit 2018

Bij de Nieuwjaarstoast horen 'bubbels'. Bubbels zijn bollen. Bollen zijn sferen. Voila, de titel van dit verslagje is verhelderd :-)
Geen bubbels in onze glazen, welliswaar, maar wel veel sferen op onze Nieuwjaarsactiviteit. Een vrolijk gezelschap van 25 kringleden en sympathisanten, liet zich meetronen door ons zonnestelsel. Een indrukwekkende reis met schitterende visuele effecten. Alles vanuit een comfortabele zetel in het planetarium. Niemand is in slaap gevallen. Na de imaginaire vlucht door de ruimte, was er tijd voor een frisse blik op het echte sterrenkijkmateriaal. Alles afgerond met een opwarmende drink en hap, in goed (warm) gezelschap. De ideale sfeer om het nieuwe jaar in te zetten. Lees meer ...Ondernemend
Kring/Korpsmaaltijd 2017

Ondernemingszin heeft iets te maken met creativiteit, initiatief, inzet, durf, engagement, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, gedrevenheid, zelfvertrouwen en bereidheid tot samenwerken. Daarmee is het lijstje waarschijnlijk niet compleet, maar het zijn kwaliteiten die opvallend aanwezig zijn binnen onze Kring. De introductie van de voorzitter bij het formele gedeelte van de korpsmaaltijd zet dit extra in de verf. Daarna mag iedereen zich nestelen in de vertrouwde sfeer van traditie en solidariteit. Dat de Ridderzaal van het Kasteel van Moerkerke daar de ideale achtergrond voor vormt, hoeft geen betoog. Ook de verdienstelijke leden die het voorbije jaar hun ondernemingszin hebben laten zien, vinden er een stijlvolle plaats in het voetlicht als ze hun voorzitterlijke felicitaties in ontvangst nemen. Uiteindelijk heef iedereen schitterend bijgedragen aan dit korpsfeest, en ... iedereen is er ook met méér vertrokken dan bij aankomst. Lees meer ...


Linten
Wapenstilstand Brugge 2017

Tijdens de bloemenhulde aan het ruitermonument van Koning Albert 1, ter gelegenheid van de herdenking van alle gesneuvelde militairen, helpt een mild regenbuitje om de juiste ingetogen sfeer te zetten. Paraplus worden geopend waardoor de menigte zich dichter lijkt te verenigen onder één kleurrijk golvend dak. Verder zorgen ook de bloemboeketten voor wat extra kleur in deze herfstperiode. Het naderende verkiezingsjaar zal er daarnaast wel mee te maken hebben dat ook de lokale politici quasi voltallig op post zijn om hun kleuren aan het schakering toe te voegen. Veel linten te zien op deze plechtigheid, dit keer. Lees  meer...


Bruggen
Last Post & bloemenhulde Uniebrug 2017

Vanuit militair oogpunt gezien, behoren bruggen bij de categorie 'gevoelige punten'. Ze vormen een verbinding over een natuurlijke hindernis. Die hindernis blijft bestaan onder de brug en de passage erover is beperkt. Niet ongewoon dat bruggen in conflictsituaties de achtergrond vormen voor offensieve en defensieve actie.
Metaforisch gezien kunnen bruggen ook symbool staan voor de communicatie die tussen individuen en tussen  organisaties wordt opgezet. Een noodzakelijke voorwaarde om tot samenwerking te komen en -evenals de echte bruggen- een gevoelig (kwetsbaar) element in de omgang.
De hulde die onze Kring opzet aan de Uniebrug, slaat niet alleen een brug over de tijd naar de wereld van onze wapenbroeders van weleer. Er zit ook een actuele boodschap aan verbonden, over het belang van bruggen bouwen om solidariteit en samenwerking mogelijk te maken.
Lees meer ...


"Rare Jongens ..."
Last Post Ieper, 23 september 2017

Iedereen zal wel eens in een Asterix album gesnuisterd hebben, en er de verzuchting van Obelix aangetroffen hebben: "Rare jongens, die ..."  Het titeltje van mijn  verslag over onze aanwezigheid bij de Last Post ceremonie onder de Menenpoort, is dus niet echt origineel. Maar het kan wellicht enige nieuwsgierigheid opwekken. Om precies te weten wie de Rare Jongens waren die op die bewuste avond aan de revue zijn gepasseerd, had je erbij moeten zijn. Zo gaat dat met semi-serieuze gesprekken tussen  pot en pint (in dit geval een Ypers Times). Geestig voor wie aanwezig is, maar moeilijk te reproduceren achteraf.

Er was véél volk aanwezig in een amalgaam van uniformen en attributen. De moeite om allemaal eens te bekijken. Dat zal de indrukwekkende massa toeschouwers ook wel gedacht hebben, bij het zien van onze delegatie in uniform, en onze statige 'colours', met stijl en fierheid neergezet in het midden van het monument. Rare Jongens, die Belgian NCO's ...
Lees meer ...Freedom
Slotplechtigheid Switchback Memorial March 2017

Niettegenstaande de dreigende weersomstandigheden in de ochtend, kreeg de Switchback Memorioal March toch schitterend wandelweer voor zijn 15de editie. Naast een sectie deelnemers in uniform, levert onze Kring al enkele jaren een militaire representatie voor de slotplechtigheid van deze mars. Opvallen is het toenemende aantal kransen dat bij deze ceremonie aan het monumentje te maldegem wordt gedeponeerd. Onze bevrijders zijn zeker niet vergeten. Lees  meer...

Möbius in Passendale
Nazomeractiviteit 2017

Voor we aan het jaarlijkse overvloedig gevulde herfstparcours van herdenkingplechtigheden beginnen, komt de Kring samen om een brokje cultuur te verenigen met een gemoedelijke babbel in goed gezelschap. De nazomeractiviteit is in enkele jaren doorgegroeid tot de huidige traditie, en doet het nog steeds goed. Gezien de brede mediabelangstelling voor de commemoratie van de slag bij Passchendaele, leek het een interessant idee om daar eens ons licht op te steken. Het is een inpirerende dag geworden, waarbij iedereen iets extra heeft kunnen meepakken naar huis.   Lees meer...


Tricolor op straat
Te Deum 21 juli 2017 

Opvallend veel uniformen aanwezig op het Te Deum in Brugge, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. Dat varieert per jaar, evenals de aanwezigheid van politici. Voor deze laatste categorie zou ik mij wel durven wagen aan een verklarende hypothese voor hun publieke verschijning. Voor de militaire presentie ligt dat niet zo simpel. Hiervoor beperk ik mij tot de vaststelling dat er een flink contingent van aanwezig was, dit jaar. Voor de uniform-minnende toerist is het dus een interessante meevaller geweest om plaatjes te kunnen schieten van de optocht tussen de kathedraal en het stadhuis. Misschien heeft dat enige compensatie geboden voor de vrij magere bevlagging van de huizen waar de stoet langskwam? Of misschien is dit op en top Belgisch, waarbij de kwaliteit belangrijker is dan de kwantiteit?   Lees meer...Territorium
Last Post Ploegsteert 2017

De eerste vrijdag van juni zijn wij te gast in Ploegsteert. Dat is al zo sinds 2013, toen we voor het eerst aanwezig waren bij de Last Post ceremonie aan het  monument van de Berks Cemetry Extention. Een indrukwekkend bouwwerk als eerbetoon voor de geneuvelde soldaten van de Commonwealth tijdens WO1. Het ligt een 2 tal kilometer buiten onze provinciegrens, en bovendien in Wallonië, maar we blijven toch in eigen land voor onze deelname.
In zekere zin zijn we ook geen onbekenden meer in het dorp. Er worden heel wat blikken van herkenning uitgewisseld, en af en toe komt het tot een gesprek. De meeste mensen zijn er trouwens tweetalig, of doen erg hun best om de conversatie comfortabel te houden. Een prachtig Belgisch compromis, passend bij de faciliteitenwetgeving die er van kracht is.
We staan er als mensen ondereen en denken aan diegenen die het ultieme offer brachten om de huidige democratische samenleving een kans te geven. Als Belgen en militairen willen we dat niet vergeten. Onze vrijheid is te danken aan de grensoverschrijdende solidariteit met anderen (geallieerden). Dat is de enige weg naar duurzame vrede. 
Lees meer...

Extraordinaire

Jumelage Jubileumk FraBe 2017

Het is ongewoon om een massa militairen van verschillende origine aan te treffen in het stille Diksmuide op een zaterdagvoormiddag. Voor de bekrachtiging van onze broederband met de Franse Reservisten uit Dunkerque kwam toch flink wat volk opdagen om getuige te zijn van het feestelijke gebeuren. Voor onszelf was het een unieke gelegenheid om 'oude' vriendschapsbanden te hernieuwen en een informele babbel te hebben over het dagelijkse bestaan van de Reservist. Geen gewone gebeurtenis. Opgemerkt door facebook, sympathisanten en vrije reporters Lees meer...
Al bijeen

Algemene Ledenvergadering BO 2017

De KNUROO-Kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen is een ledenvereniging. Daarom leggen de bestuursleden jaarlijks verantwoording af voor hun 'beleid' aan de leden. Die communicatie moet  gebeuren, maar hoeft niet enkel met woorden te geschieden. Bij onze kring maken we daar een bijeenkomst van die past in de stijl van onze gemeenschappelijke doelen. De formele tekenen van ons militaire engagement laten we erbuiten, maar we integreren onze liefhebberij in het hele gebeuren. Er is ruimte voor het uitwisselen van gedachten (formeel en informeel) en discussie. Er is gelegenheid om onze schuttersvaardigheid te meten. En er is kans om onze naasten en kids te laten kennismaken met de kameraadschap die wij overhouden aan onze militaire achtergrond. Waardevolle momenten. Lees meer ...


Cold & Hot
Nieuwjaarsactiviteit 2017

Sinds de voorzitterlijke 'blue monday' - speech op de gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie Offr/OOffr van 2013, is onze Kring aan een eigen koers begonnen wat de start van het nieuwe jaar betreft. Niet onder het populistische motto "Wat we zelf doen doen we beter", maar eerder met het motief: "Wat we samen doen, biedt meer tevredenheid". Dat gevoel is er in ieder geval geweest tijdens onze  Nieuwjaarsactiviteit, waarbij we een avondlijke verkenning hebben gemaakt van de pikante historiek die verborgen zit achter de sluimerende Brugse gevels en monumenten. Een merkwaardige combinatie van Cold & Hot, waaraan iedereen blozende wangetjes heeft overgehouden.  Lees meer...


Kringmaaltijd 2016
Smiling faces ...

Onze Kringmaaltijden verenigen traditie en kameraadschappelijk samenzijn tot één feest. Dat is ook dit jaar weer prima gelukt. Alle noodzakelijke ingrediënten waren aanwezig: sublieme kookkunsten, stijlvolle omgeving, speeches en andere animatie, ... en vooral goed gezelschap. De fotoreportage liegt er niet om. De lachende gezichten vormen  afdoende bewijs dat onze formule van het korpsfeest een overtuigend succes is. Het is goed geweest. Nog één jaartje geduld voor de volgende editie eraan komt. Zelfde scenario, zelfde ambiance, nog beter gezelschap (want we blijven groeien) . Lees meer...Amateurs?
Wapenstilstand 2016

Een wereld zonder oorlog is tot op heden een utopie gebleken. Omdat het front niet direct aan onze achterdeur ligt, kunnen we de neiging hebben om de zaak af te doen als "eigen schuld" van diegenen die ermee geconfronteerd worden. Dit soort ontkenning is waarschijnlijk rustgevend voor het eigen geweten, maar het gaat voorbij aan de lessen die de geschiedenis ons leert. Oorlog ontstaat uit een dynamiek van samenlopende factoren die aanvankelijk ongevaarlijk lijken, om dan plotseling en onhoudbaar te escaleren naar masaal bloedvergieten. In deze tijd waar populisme en onverdraagzaamheid kansen grijpen in een 'ontevreden' samenleving (Zwarte Zondag viert zijn 25ste verjaardag) hebben we meer dan ooit behoefte aan samenhorigheid en solidariteit. Dat zijn begrippen die voorop staan bij de jaarlijkse herdenking van Wapenstilstand. Zij die samen in de strijd hebben gestaan, kennen het belang van eendracht onder uitdagende condities. Lees meer...


Generaties
Herdenking 7de Linie Uniebrug 2016

De regen zorgde voor een gepast sfeerbeeld tijdens onze bloemenhulde aan het monument voor het 7de Linie aan de Uniebrug. Er waren 25 aanwezigen die het grillige herfstweer trotseerden om even stil te staan bij de lotgevallen van onze wapenbroeders, meer dan 100 jaar geleden. Een klein en uitgeput Belgisch Leger brak hier de opmars van de Duitse invasiemacht. De stellingenoorlog die hierna volgde hield heel Europa voor vier jaar in zijn greep. De Belgen waren al de dappersten der Galliërs in Caesars boek, maar hun prestatie van 1914 was ook niet mis. De herinnering aan hun verdienste en leed, zullen wij jaarlijks herdenken aan het indrukwekkende monument bij de Uniebrug.  Lees meer ...


Flying Colours
Last Post Menenpoort 2016

Deelname aan de Last Post ceremonie aan de Menenpoort is  een jaarlijkse traditie voor onze kring. We leggen er graag een krans neer om te laten zien dat de West-Vlaamse Reserveonderofficieren solidair zijn met de vele jongens die het leven lieten, verbonden door het uniform. Een prima gelegenheid om te tonen dat de militaire identiteit nationale en individuele grenzen overschrijdt. Het maakt ons deel van één grote familie en als dusdanig voegen wij ons volmondig bij het sprekerskoor: "We will remember them". Lees meer...


Switchback Memorial March
10 september 2016

Al enkele jaren is een delegatie van onze Kring present voor de hulde aan het monument op het Maldegemse marktplein, bij gelegenheid van de Switchback Memorial March. Recent hebben wij ook een marsploeg op de been gebracht die de groep wandelaars vervoegd op het parcours van de herdenkingsmars. Dit jaar mocht er ook een krans toegevoegd worden aan onze bijdrage. Wij zijn dus opvallend aanwezig geweest bij deze editie van de SMM. Lees verder ...


Westfront BBQ
Nazomeractiviteit 2016

Een zomers hapje en een drankje nuttigen met de maten, is altijd gepast. Voeg daar nog een brokje cultuur bij, en je krijgt de formule voor de nazomeractiviteit van de Kring Reserveonderofficieren West-Vlaanderen. Omdat we onze provincie goed willen kennen kan een bezoekje aan het nieuwe Westfront-museum niet uitblijven. We doen er ook enkele verhalen bij van een gepassioneerde gids en verwerken de opgedane emoties met een streekbiertje en een voortreffelijke barbecue van een bekend huis. Het weer zit mee en het gezelschap is schitterend. De ideale afronder voor een Belgische zomervakantie. Lees meer...

Allegiant
Te Deum Brugge &
Nationale Feestdag 2016


De Nationale Feestdag, met zijn karakteristieke tradities en rituelen, is een geschikt moment om even stil te staan bij 'onze plaats' in dit alles. Als militaire vereniging is het wel helder waar onze loyaliteit ligt, maar in dit land is het ook toegelaten om daar eigen gedachten over te koesteren. Omwille van het vrij stereotiepe verloop van de plechtigheden, is mijn 'verslag' eerder een persoonlijke reflectie geworden dan een zakelijke weergave. Gelukkig is er voldoende fotomateriaal beschikbaar om ook zonder mijn mijmeringen een klaar overzicht te krijgen van de gebeurtenissen.  Lees meer ...


pas de deux

Last Post Ploegsteert juni 2016

De werken langs de E403 hebben het niet gemakkelijk gemaakt om tijdig op onze afspraak in Ploegsteert te geraken. Misschien is dat wel de reden voor de eerder kleine omvang van onze delegatie? Voorzitter en Secretaris hebben er dit keer de honeurs waargenomen. Een vlotte choreografie van bloemleggen en fotografie is er uitgevoerd, waarbij onze ervaring met dit soort aangelegenheden duidelijk merkbaar was. Natuurlijk hebben we er ook een Queue gedronken en nieuwe maten ontmoet. Het heeft wat geduld en stressbestendigheid gevergd om er te geraken. Maar eenmaal ter plaatse voelde het als 'thuiskomen'. Een fijne plechtigheid met aangename mensen en verrassende gasten. Lees meer...


Oymo..., Otmo...
Ledenvergadering BO, 2 april 2016

Naast de nationale Algemene Statutaire Vergadering, is het de verantwoordelijkheid van iedere regionale Kring om de werking van de vereniging te evalueren. In West-Vlaanderen doen we dat tamelijk informeel, maar niet minder ernstig. De bestuursleden leggen verantwoording af voor het voorbije jaar en luisteren naar voorstellen van de leden. Daarna beproeven we samen onze schuttersvaardigheid en ronden de bijeenkomst af met een kameraadschappelijke babbel tussen pot en pint. Lees verder ...Unie(k)
Nieuwjaarsactiviteit 2016

Een brokje 'cultuur' verteerbaar gemaakt met een drink in goed gezelschap. Voor de derde keer op rij werd dit, ondertussen vertouwde concept benut om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten voor onze kringleden. Na de historische avondwandeling in Nieuwpoort en de Duitse Medische Dienst anno 1918 revisited, was het nu de beurt aan het Kasteel van Rumbeke en het leven van Ridder-Koning Albert I om onze verbeelding te prikkelen. Alles netjes afgerond met een brokje denkvoer in de voorzitterlijke nieuwjaarsbrief en doorgespoeld met een al even spiritueel drankje. Lees verder ..."Onder Ons"
Kring/korpsmaaltijd 2015

Als malcontente nobody's aansluiten bij een terreurorganisatie en gruwelijke daden stellen, krijgen ze langdurige wereldwijde media-aandacht. Als een groepje onderofficieren een constructieve bijdrage poogt te doen aan de samleving, door inspirerende geschiedenis (7de Linie) nieuw leven in te blazen, kan er zelfs geen fotootje in de lokale krant vanaf. Welke les is daaruit te leren voor de maatschappijparticipanten van morgen?
De Kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen trok zich even terug uit het mediagewoel om te genieten van de 'kleine' dingen die mensen binden, en die het leven het leven waard maken. Lees verder ...Wapenstilstand Brugge
11 November 2015

Vaandels, uniformen, kentekens, hymnes, delegaties van burgerlijke en militaire autoriteiten; het zijn de klassieke ingrediënten van de hulde aan de gesneuvelden voor het vaderland. Een vaandel hebben we (nog) niet, maar we komen wel formeel in uniform onze solidariteit betuigen met de slachtoffers van gewapende conflicten. Met de toename van terreuraanslagen in de westerse wereld, krijgt het concept 'oorlog' toch een ruimere betekenis. Het komt allemaal wat dichter bij huis. Reden te meer om ons te verenigen rond de symbolen en rituelen die ons binden. Lees verder ...


Brave Little Belgium

Hulde 7de Linie

Bijna exact 101 jaar geleden, stonden de jongens van het 7de linieregiment op de bres om de Duitse opmars te stuiten. Hun inspanning en offer heeft bijgedragen aan de opbouw van de finale frontlijn waarop het Duitse offensief vastliep in de modder. Onze Kring wil de herinnering aan de prestaties van het 7de, en alle Belgische eenheden, levend houden. In deze tijd van extremisme en terreur, kan het verhaal van deze soldaten een inpiratiebron zijn voor onze weerbaarheid tegen de krachten die onze samenleving willen ontwrichten. Lees verder...


Call of Duty ...

Hoewel september niet onmiddellijk een topmaand is voor representatie - taken, zijn we toch regelmatig op pad geweest om publieke optredens te ondersteunen. Onze deelname aan de Last Post ceremonie onder de Menenpoort was kleinschalig, maar opvallend. Op de Switchback Memorial March verschenen we niet alleen bij de slotplechtigheid, maar leverden we ook een stevig marspeleton. We werden er ook herkend als 'echte' militairen, wat in feite de bedoeling is van onze inzet en aanwezigheid. Lees verder ...


SexShops en slapende helden


De jaarlijkse nazomer - BBQ van onze Kring is zeker een van de hoogtepunten van het werkjaar. Een combinatie van gemeenschappelijke activiteit die aansluit op ons interesseveld, afgerond met tafelgenoegens (BBQ). Dit keer gingen we een brokje cultuur opsnuiven bij de dichte noorderburen. Als historische vestingstad is Sluis een pareltje van militaire architectuur. Maar er zitten ook verrassende kantjes aan, zoals de oorsprong van de (indertijd nog niet zo dikke) Van Dale, die we tijdens onze uitstap beter leren kennen. Tenslotte moeten we het ook hebben over de geschiedenis van de vorige eeuw, waarin het grensstadje vooral bekendheid verwerft met zijn talrijke sexshops. Die zijn nu al flink op hun retour, maar een bezoek aan het mooie Sluis is nog steeds attactief voor de Belgen. Lees verder ...


Te Deum Brugge
Nationale Feestdag 2015

Een gebed voor het verlenen van wijsheid aan gezagsdragers en leiders van het volk, lijkt wat uit de tijd. Maar het is toch een interessante traditie die aansluit bij de stille wens van iedere 'onderdaan'. Als we ons baseren op het (wan)gedrag van de Vlaamse Excellenties bij dit Nationale Feest, vrees ik dat we met één gebedje niet rond komen.
Een flinke delegatie van onze Kring was aanwezig bij het Te Deum en aansluitende plechtigheid, te Brugge. Lees verder ...


Less is more

Ploegsteert Last Post

Onze deelname aan de Last post Ceremonie aan het monument in Ploegsteert, is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden. Niet de massale bijeenkomst, zoals  aan de Menenpoort, maar evenzeer (misschien méér?) gesmaakt door de aanwezigen. Met een behoorlijke kringdelegatie, en een gastoptreden van een kersverse onderofficier (nog zonder 2C), zijn wij opvallend aanwezig geweest. Lees verder...

"Zie je van Brugge ..."

Kring in de spotlight

Ook buiten de formele kringactiviteiten weten onze kringleden zich te profileren. Bij de honderdste herdenking van de ANZAC slachtoffers bij de  landing in Gallipoli, toonden wij onze solidariteit met alle plichtsgerouwe soldaten die het ultieme offer brengen. Ook op het meer lokale toneel wisten we in de kijker te lopen met enkele puike schuttersprestaties, tijdens de FraBe - schietcompetitie te Dunkenque. Lees verder...Statutaire vergadering 2015

"Wij" KNUROO!    

Na de Statutaire bijeenkomst op het nationale niveau van de vereniging, steekt ook de West-Vlaamse Kring de koppen bij elkaar. De dialoog met alle leden lijkt ons op dit moment van vitaal belang voor de toekomst van de KNUROO. In onze optiek zijn wij nog altijd een ledenorganisatie, met nationale mandatarissen die ons vertegenwoordigen. Toch moet de 'identiteit' van de vereniging afhankelijk blijven van de leden en niet van hun representanten. In onze provincie huldigen we dat principe. Onze ASV berust op samenspraak en samenzijn. Lees verder...


Sani..!!!

Nieuwjaarsactiviteit 2015

Bij de gealieerde legers zal het als "Medic" (Sanitäter) geklonken hebben. De kreet van gekweste soldaten op het slagveld. Dat is ook de versie die we het beste kennen uit film en verslaggeving. Er wordt minder stilgestaan bij de kreten aan de 'andere kant'. Toch is de Duitse bijdrage aan de krijgsgeneeskunde bijlange niet oninteressant. In tegendeel, zelfs. De Duitse 'gründlichkeit' zit niet enkel in hun auto-industrie, maar staat letterlijk aan de wieg van de modern georganiseerde oorlogsgeneeskunde. Er was beslist iets te leren op onze 2de Nieuwjaarsactiviteit. Een boeiend referaat van historicus Jan Vancoillie, extra verteerbaar gemaakt met een hapje, een drankje, en goed gezelschap. Lees verder...


Jubileum

Kringmaaltijd 2014

De Kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen bestaat 30 jaar. Dat is reden voor een jubileum. De kringmaaltijd leverde de geknipte achtergrond voor de viering van deze gebeurtenis. Het is een pareltje geworden, wat ook past bij een parelmoeren jubileum. Lees verder...

"a Man in Uniform"

November is altijd een piekmaand voor representatietaken in uniform. Onze kring liet zich zien bij de bloemenhulde van 11 november en op het Te Deum van 15 november. Bij een publiek optreden in uniform zijn er enkele regels te respecteren. Op zo'n moment zijn wij toch een beetje uithangbord voor Defensie? Een vaststelling die aanzet tot enige introspectie ter zake. Lees verder ...


Hulde

Deelnemen aan plechtigheden en ceremonies, maakt deel uit dan de opdracht van onze vereniging. We koesteren een aantal jaarlijkse 'vaste' afspraken waar we en delegatie in uniform leveren. Daarnaast proberen we ook de waarde van hulde, eer en plicht te cultiveren en uit te dragen. Soms op creatieve wijze.
Onze aanwezigheid onder de Menenpoort op 6 september, en bij de Switchback Memorial March op 13 september, zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. 
Lees verder ...


Gevallen (Engel) aan het IJzerfront

De Groote Oorlog zal de komende jaren nog heel wat voorpaginanieuws leveren. Daar is niet aan te ontkomen. Dus kunnen we dat gegeven net zo goed integreren in onze Kringactiviteit. Met onze Dirk erbij, die feitelijk de Dodengang tot patrimonium van zijn affectatie-eenheid (KLM) mag rekenen, ligt het voor de hand dat we de vernieuwde site een geleid bezoek brengen. Voeg daarbij nog een drankje en een hapje in een van de meest merkwaardige etablissementen van de Diksmuidse regio, en de 2014-editie van onze familiedag is klaar voor consumptie.  Lees verder ...In beeld geweest ...

Onze Nationale Feestdag is voor veel Belgen vooral een 'vrije' dag. Een dagje om te ontspannen, en lekker te doen waar we zelf zin in hebben.
Voor publieke gezagsdragers (uniformdragers) is het een dag van ceremonieel vertoon en reflectie.
Het Te Deum, gezongen ter ere van de Koning, is ook een medium om alle 'leiders' van mensen op te roepen hun gezag op een wijze manier te hanteren.
Die boodschap verdwijnt soms een beetje naar de achtergrond, bij de samenkomst met collega's, de feestelijke sfeer, en de alcoholconsumptie bij de afsluitende receptie. Maar in essentie zou dit een ode aan de wijsheid moeten zijn.
Princes Astrid kwam ons hierbij inspireren, en onze Kring zorgde voor een zichtbare delegatie bij het Te Deum te Brugge. 
Lees verder ...
  
Last Post in Ploegsteert

In tegenstelling tot het stedelijke karakter van de Last Post ceremonie onder de Menenpoort, heeft Ploegsteert zijn dorpssfeer niet verloren. Hier verzamelt geen massa toeristen of indrukwekkende bands. Het dorp komt samen, met jong en oud, om eventjes ernstig stil te staan bij de tragedie van 100 jaar geleden. Het is een sfeer waar wij als Kring graag ons steentje bijdragen. Lees verder ...Mag het iets meer zijn?

De Kring komt samen


Er zijn twee momenten in het jaar, waarop de Kring zeker de leden aan tafel wil krijgen. Eentje omdat het statutair 'moet': de Algemene Vergadering en eentje omdat we een traditie willen in stand houden: de Kring/korpsmaaltijd. Allebei prima momenten om het kringleven te proeven, en interessante mensen tegen het lijf te lopen. De Kringmaaltijd van 2013 was zeker 'bijzonder'. De ASV van 2013 zat ook vol 'speciallekes'. Altijd de moeite om op het appèl te zijn, als de Kring zijn leden mobiliseert. Tegenwoordig doen we onze activiteiten graag 'light'; maar dat betekent niet dat ze inhoudelijk minder waard worden. In feite zien we graag dat het net "iets meer" is dan verwacht. 
Lees verder...


NJA 2014

Nieuwjaarsactiviteit 2014

Meer dan 30 leden namen deel  aan de eerste activiteit van het jaar. Lees verder ...

Brugs Ommeland  'Ten Oorlog'


Arnout Hauben was in Bredene. Enkele leden van het bestuur gingen kijken en luisteren.   Lees verder ...
Ten OorlogNazomeractiviteiten

 Na de begroeting van het nieuwe Vorstenpaar, tijdens hun Blijde Intrede te Brugge, mag mijn uniform weer eventjes aan de haak. Maar er is in de voorbije maanden wel meer gebeurd, dat het beschrijven waard is. Een overzichtje van onze Kring in actie, tijdens deze periode van vallende bladeren en korter wordende dagen, is hier te lezen.

Traditie

Onze aanwezigheid op het Te Deum en de bijhorende plechtigheid ter gelegenheid van de Nationale Feestdag, is ondertussen een vaste traditie geworden. Met uitzondering van het aantreden van onze nieuwe Vorst, is deze 21ste juli niet veel anders verlopen dat de vorige.  Wellicht onder invloed van het warme weer, was er dit keer wel veel belangstelling voor het optochtje van genodigden en oudstrijdersverenigingen, tussen de kathedraal en het stadhuis. Er zal weer beeldmateriaal van ons circuleren in alle delen van de wereld.
Waar we nog veel meer in de kijker zijn gelopen, is tijdens de Last Post Ceremonie in Ploegsteert. Na wat anonieme verkenning van dit gebeuren, en ons recente bezoek aan de regio, leek het interessant om ook eens deel te nemen aan de maandelijkse bloemenhulde. We zijn er met enige ongerustheid voor communautaire strubbelingen naartoe getrokken, en hebben er een massa vriendelijke en hartelijke landgenoten aangetroffen. Het formele gebeuren was mooi en aangrijpend. Daarna zijn we er nog enkele uren blijven plakken, om heerlijk tot rust te komen in een vredig stukje België met faciliteitenLees verder ...Reserve in actie!

 Wie met een naieve blik komt grasduinen op onze site, zou wel eens de indruk kunnen krijgen dat het reservistenleven enkel bestaat uit plechtigheden, historische exploratie, en feesten. Dat is natuurlijk wel van belang. Maar we hebben ook nog een handvol "actieve" reservisten in ons ledenbestand.  Die lopen in de kijker bij:
Daar mag dus ook iets over geschreven worden!
Goud!

 De jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering is niet enkel de gelegenheid waarop de leden hun zegje mogen doen. Het is ook een uitgelezen moment om verdienstelijke leden in de kijker te zetten. Patrick Willems kreeg dit jaar, welverdiend, de gouden KNUROO - medaille toegekend. Voor zijn onafgebroken 30 jaar lidmaadschap alleen al, zou dat een gepaste waardering zijn. Maar bij Patrick is het niet de kwantiteit die voorop staat, maar de kwaliteit. Zijn aanwezigheid bij kringactiviteiten zorgt altijd voor dat 'extra' beetje sfeer. En dan hebben we het nog niet over zijn schutterstalent waarmee hij onze Kring steevast aan een gewaardeerd palmares helpt.
Proficiat! Dik verdiend!


Frontwandeling "Plugstreet"

Lang vóór de politici het noodzakelijk vonden om een taalgrens door ons land te trekken, werd in Flanders Fields flink wat bloed geofferd door de  soldaten van de Commonwealth, in hun strijd tegen de bezetter van het kleine België. Het leger van de Duitse Keizer is ondertussen al lang vertrokken, en de gewezen frontstreek is verkaveld tussen de bevoegheden van de vele overheden die ons land rijk is. Een wandeling in Ploegsteert is letterlijk grensoverschrijdend: taalgrenzen, provinciegrenzen, gemeenschapsgrenzen, landsgrenzen, ... Maar als we die oppervlakkige lijntjes even uit ons hoofd zetten, en de bodem laten spreken, dan komt de indrukwekkende geschiedenis die hier is begraven weer tot leven. Dat levert verhalen op, die de zolen van je schoenen blazen. Lees verder ...

Algemene Ledenvergadering Kring BO;  13/04/2013


Een babbel aan de toog, neemt wel eens strategische dimensies aan. Vooral als de sfeer gemoedelijk en veilig is, en de gasten zich aangeproken voelen. We verplaatsen ons wel naar een achterzaaltje, om de zaken een formeel karakter te geven, maar de ledenvergadering van de KNUROO-Kring Brugs Ommeland/W-Vl blijft toch vooral een open communicatiemoment tussen de leden en het presidium. Het is immers voor iedereen belangrijk om mee te denken over onze toekomst. Heel wat strategie aan de orde op deze bijeenkomst.  Lees verder... 


Nieuwjaarsreceptie 01/02/2013


Bijna zestig mensen trotseren de stormwind om het West-Vlaamse reservistenkliekje te vervoegen in Middelkerke. De Mess Continental is er een vertrouwde plek voor het militaire volk van onze provincie, en is dus ook bijzonder geschikt om de nieuwjaarsreceptie te laten doorgaan. Het tijdstip ervoor valt wel net buiten de nieuwjaarsmaand, maar dat is slechts een detail als we in goed gezelschap verkeren.
De onderofficieren zijn niet talrijk dit jaar, en het is voorbarig om daar conclusies uit te trekken. Maar misschien is dat toch een afspiegeling van wat er leeft bij de twee verenigingen. De nationale 'overnamepoging' van de KNVRO op KNUROO heeft de onderlinge relaties op schrep gezet; en er zal nog wat tijd overgaan om de opgeroepen emoties een gepaste plaats te geven. Aangezien de nieuwjaarsreceptie toch een uniek platform biedt voor communicatie tussen/over de verenigingen, waarbij de onderlinge relaties ter sprake kunnen komen, is het spanningsveld ook aanwezig in de nieuwjaarsbrief van de voorzitter. Een vleugje 'blues' op een feestelijke avond.    Lees verder ... (in de kijker)

Kringmaaltijd 2012

Surprise !
Veel verrassingen op deze feestelijke afsluiter van ons werkjaar. Maar dat zal er wel toe bijgedragen hebben dat we weeral denken dat dit een van de beste korpsmaaltijden ooit is geweest. Wat is onze succesformule? We 'trekken het ons aan" (we care); en dat maakt ons één grote familie. Solidariteit alom, en als het even past zetten we nog graag iemand in de kijker ook.  Lees verder

Monumenten

08 & 11 november 2012

Tijdens de Novembermaand laat ik mijn uniform gewoon  op de kapstok hangen, want het is de moeite niet om het netjes in de kast op te bergen. Het aantal uitnodigingen voor herdenkingen, bloemenhuldes en vieringen overstijgt steevast de capaciteit van onze kringdelegaties. Toch doen we ons best om een steentje bij te dragen aan het in stand houden van bijna -vergeten tradities. Monumenten behouden slechts hun kracht en zin zolang er iemand is die de betekenis ervan in levend houdt. Wij waren present bij de herdenking in de Middenschool, en bij de 11 novemberhulde aan het ruiterstandbeeld van Koning Albert I. Lees verder ... (in de kijker)
Last Post, Ieper (22 sept 2012)

Een schitterende traditie, waarbij internationale belangstelling niet ontbreekt, en waarbij onze Kring zich laat opmerken. Dit keer was het wel wat spannend, want voorzitter en bloemenkrans werden geteisterd door de wet van Murphy. Maar er was ook een echte Chinese verrassing aanwezig, dus hebben we ons beste beentje voor gezet. En we mochten gezien worden.  Lees verder ... (in de kijker)
SMM start 2012

 Jaarlijks voorzien wij een kleine delegatie in uniform om de openingsplechtigheid van de SwitchBack Memorial March bij te wonen. Het is een klein gebaar, maar we hopen op die manier onze dankbaarheid en respect te tonen voor de offers die door de Canadese en Poolse troepen zijn gebracht voor onze bevrijding  Lees verder ... (in de kijker)


BBQ in het For Freedom museum

 1 september 2012

Voor één keer hebben we de jaarlijkse nazomerbarbecue niet gecombineerd met een TIR, maar met een geleid bezoek aan een merkwaardig museum in onze achtertuin. Het was wel wat spannend om te zien of hiervoor voldoende belanstelling zou zijn, maar het is een succes van formaat geworden.     Lees verder ... (in de kijker)
Te Deum Brugge 21 juli 2012

Een flink groepje Reservisten op de been, dit jaar, om de Nationale Feestdag ook in Brugge in de kijker te zetten. Deze opmerkelijke aanwezigheid werd bekrachtigd met een fotootje op de trappen van het stadhuis. Eendrachtig samen in uniform.  Lees verder ... (in de kijker)

Nationale Competities

2011 & 2012


De Competitie was dit keer vrij vroeg in het jaar gepland. Dus kon het goede weer niet beloofd worden. Maar in Elsenborn liggen de zaken meestal net iets anders dan (bij ons) aan de kust. De Brugse delegatie liet het niet aan zijn hart komen, en zette zichzelf in de kijker bij deze meeting van de Belgische Reservekaders. Zelfs de Duitstalige Pers zag er leesvoer in. Wij kunnen dus niet onderdoen.  Lees verder ... (in de kijker)


Algemene Statutaire Vergaderingen april 2012

Wij zijn een 'ledenorganisatie'; wat betekent dat in feite de leden 'baas' zijn van de vereniging. Bestuursleden kunnen hun ding maar doen, dankzij het mandaat dat ze van de leden krijgen. Daarom moeten het presidium af en toe verantwoording afleggen aan de leden. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. KNUROO heeft als nationale vzw-structuur, gekozen om de diverse regionale Kringen een flinke vinger in de pap te geven voor het nationale beleid. Het zijn precies de regionale bestuurders die stemrecht hebben binnen de nationale beheerraad, en op die manier mee hun stempel kunnen drukken op het nationale gebeuren. De regionale bestuurders moeten dan op hun beurt verantwoording afleggen aan hun achterban. Bij ons zit de macht dus echt aan de basis! Er is flink veel vergaderd in de maand april. Da's geen grap.    Lees verder ... (in de kijker)

Whisky tasting 9/03/2012


Wij zijn een vereniging die vele smaken samenbrengt. Hoewel het verband tussen whisky proeven, en onze militaire achtergrond misschien niet zo vanzelfsprekend is, is het op zijn minst facinerend om vast te stellen dat er onder ieder uniform een individu zit met soms onverwachte kenmerken en gaven. Een avondje degusteren heeft ons de kans geboden om enkele andere zintuigen te scherpen dan militair noodzakelijk. Verrassend; en zelfs voor de niet zo fanatieke liefhebber toch een plezante activiteit  Lees verder ... (in de kijker)

Nieuwjaarsreceptie 27/01/2012


Geen militaire installaties als achtergrond dit jaar. Maar wel een gezellig plekje tussen de Oostkampse bossen en velden. Het past een beetje in de militaire traditie om aandacht te hebben voor 'goede' doelen. Toch moet dat niet altijd zijn onder vorm van liefdadigheid en giften. De vzw Loca Labora is een pionier voor sociale tewerkstelling in onze regio, en biedt een verzorgd aanbod voor recepties, feesten en congressen in 't Roodhof. Wij kenden de zaak al van vroeger, en dachten dat dit een fijne locatie kon zijn voor de nieuwjaarsreceptie van de West-Vlaamse Reservisten. We hebben het ons niet beklaagd.   Lees verder ... (in de kijker)
Kringmaaltijd 2011


Een van de beste kringmaaltijden ooit! En dat is geen woord overdreven. Meer nog, het is met geen woorden te beschrijven. Alle cliché's verliezen hierbij hun waarde. Het eten was super; de bediening was ongelooflijk stijlvol; de gasten waren vrolijk; de prijs voor deze kwaliteit was belachelijk; het kasteel heeft ons gekoesterd. Het is overbodig om alles nog eens in detail te herschrijven. Maar een beetje satire kan er altijd wel bij? Smakelijk.  Lees verder ... (in de kijker)


Wapenstilstand 11/11/'11-11.11h

Het aantal huwelijksaanvragen en 'geplande' geboortes voor deze dag, maken meteen duidelijk hoe uniek deze datum wel is. Binnen ettelijke jaren zal het voor onze leden die aanwezig waren op de bloemenhulde ter gelegenheid van wapenstilstand, zonder moeite mogelijk zijn om te antwoorden op de vraag: "Waar was jij op 11/11/'11, om 11.11h?".  Lees verder ... (in de kijker)

Bezoek commandobunker Kemmelberg; 22/10/2011


Met 50 inschrijvingen is dit beslist een hoogvlieger onder de kringactiviteiten geweest. Een namiddag in het Heuvelland, met een kijkje onder en boven de bergen. Een militair complex met een typisch Belgische geschiedenis, en een niet zo typische plaatselijke wijnboer. Dit levert stof voor verhalen die we aan onze kleinkinderen kwijt kunnen. Lees verder ... (in de kijker)

Last Post, Ieper (17 sept 2011)

Ongelooflijk veel volk op de been voor dit optreden. En we zijn ook duidelijk in beeld geweest. Maar liefst 8 leden waren in uniform aanwezig bij deze plechtigheid, samen met familie en naasten. We hebben al wat ervaring met dit gegeven, maar het blijft toch een heel bijzondere ervaring om deel uit te maken van dit indrukwekkende spectakel. Voor de minder fortuinlijken is er een kort verslagje voorzien. Lees verder ... (in de kijker)BBQ met TIR (28 aug 2011)

Met de vermoeidheid nog in de kleren, na 5 dagen intensieve dienst in medische steun aan de vierdaagse van de IJzer, lukt het de voorzitter nog net om een fijne avond onder reservisten mee te pikken. Er is ook niet veel méér nodig om een mens terug energie te geven, dan een goeie babbel bij een voortreffelijke barbecue, aangevuld met wat schuttersplezier en de geur van wapenolie. Onze nazomerbarbecue begint voor heel wat kringleden al een vaste afspraak te worden op de kalender; en dat is terecht.  De ideale manier om de verlofperiodes af te ronden, en op te warmen voor de najaarsactiviteiten. Lees verder ... (in de kijker)


Te Deum Brugge 21 juli 2011


Sinds we niet meer zelf deelnemen aan het Nationale Militaire Defilé, is de representatie op het Te Deum te Brugge een jaarlijkse traditie geworden. Op uitnodiging van de provinciecommandant stuurt onze Kring een delegatie naar deze feestelijke bijeenkomst. Dit jaar waren wij niet talrijk, maar er kwam wel veel volk opdagen.  Lees verder ... (in de kijker)

 


Algemene Ledenvergadering Kring BO;  16/04/2011


Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen, waar het kringbestuur zijn werking verantwoordt voor de leden, en toelating vraagt om de activiteiten verder te zetten. Op het eerste zicht een beetje saai, maar dit jaar toch bijzonder boeiend.  Lees verder ... (in de kijker)Nieuwjaarsreceptie 28/01/2011


Na 7 jaar is dit gebeuren toch een traditie geworden voor de West-Vlaamse reservistenkringen. In de verzorgde sfeer die het Competentiecentrum Steunmateriaal en Producten te Ieper ons aanbiedt, is dit een geslaagde bijeenkomst geworden. Een natje en een droogje, humor en doordenkers, veel aangename gesprekken met toffe mensen. Altijd een meepikker. Lees verder ... (in de kijker)Kringmaaltijd 26/11/2010


Kring, Korps, Kasteel, Kwaliteit, Koninklijk; het zijn de kernwoorden uit de welkomspeech van de voorzitter ter gelegenheid van de 21ste editie van onze korpsmaaltijd. Het kasteel van Moerkerke blijkt onze terechte bestemming te zijn voor dit feest. Zelfs het nakende winterweer kon de pret niet bederven.  Lees verder ... (in de kijker)Bloemenhulde 11 november 2010

Dit is vermoedelijk één van de zeldzame gelegenheden waarop gure weersomstandigheden een gepast kader bieden voor een plechtigheid. Weinig volk op de been voor deze herdenking van diegenen die het ultieme offer hebben gebracht voor onze vrede. Maar de reserveonderofficieren en -officieren waren er wel.  Lees verder ...Nationale militaire competitie voor het reservekader, 23 september 2010

Ietwat onverwacht mocht ik mijn botinnes nog eens uit de kast halen voor een bijdrage aan de proef Medic in de nationale competitie voor het reservekader. Bloederige toestanden en enthousiaste competitoren, bekeken door de bril van een sceptische medewerker. . Lees verder ...

Last Post, Ieper (11 sept 2010)

Ondertussen een jaarlijks traditie geworden. Een fijne nazomeravond met veel ingetogen muziek. De aanwezigheid van 3 muziekkorpsen zorgde voor een zeer krachtige begeleiding van de plechtigheid. Het geheel was zelfs een filmpje op Youtube waard. Helaas stonden wij deze keer niet vooraan, zodat onze (opgemerkte en geapprecieerde) delegatie niet in beeld komt. Het zou wel mooi geweest zijn; maar daarvoor doen we het uiteindelijk niet. Lees verder ... (in de kijker)
BBQ met TIR (28 aug 2010)


Heel wat leden op de been voor deze afsluiter van de zomerverlofperiode. Allemaal prima uitgerust, blijkbaar, want de punten van de schietcompetitie mogen gezien worden. Goed amusement, lekker eten, een fijne babbel. Meer moet dat niet zijn!
Lees verder ... (in de kijker)


Studiedag militaire verpleegkunde, 24 maart 2010

De verpleegkunde is haar professionalisering ongeveer 150 jaar geleden begonnen met de inzet van Florence Nightingale tijdens de Krim-oorlog. De militaire verpleegkunde binnen de Belgische Defensie is 15 jaar geleden gestart met haar profilering. Een proces dat sinds een paar jaar geleid heeft tot het herkenbaar maken van de verpleegkundigen door het dragen van een kenteken, en het toewijzen van specifieke opdrachten. De studiedag in Oostende is het bewijs van verdere professionalisering in deze jonge tak van de verpleegkunde. Er waren enkele bekende gezichten aanwezig . Lees verder ...

Canadian Mess Diner 2010

Benedict ging een avondje stappen met de Canadese collega's, en zette zijn ervaringen op papier. Ritueel en traditie zijn sterk aan de orde in dit verhaal over een korpsmaaltijd in "Canadian Style". Leuk om lezen, en zo komt er eindelijk nog eens een artikeltje in onze Inforoo. Het mag een uitnodiging zijn voor alle potentiële schrijvers onder ons. Welkom! lees meer ...

Nieuwjaarsreceptie 29/01/2010


Het is weer dik in orde geweest. Vijfenzestig reservisten, partners en sympatisanten aanwezig in het Brughotel voor een natje en een droogje (vooral het eerste). Goed gezelschap als ideale antidoot tegen ontmoediging, want het is niet gemakkelijk om reservist te zijn. Na deze avond zien we het weer helemaal zitten. Lees verder ... (in de kijker)

Kringmaaltijd 2009 (20 nov 2009)


Het uitschrijven van een artikel over onze kringmaaltijd vraagt tijd. Op dit moment is dat nog niet mogelijk geweest, maar een kort verslagje kan er wel af. Dit is een veel te memorabele feestzitting geweest om zo maar te laten passeren. Het spreekt vanzelf dat iedereen die erbij is geweest in de pen mag klimmen voor een bijdrage. Dat zorgt voor wat variatie. De 'Readers Digest' versie kun je nu al lezen in (in de kijker).  Lees verder ... 

Bloemenhulde 11/11/2009


We doen het al jaren. Lang geleden stonden de reserveonderofficieren van onze provincie met een gewapend detachement aan het Albertmonument te Brugge, om de 11 novemberplechtigheid te ondersteunen. Nu dit soort inzet niet meer tot de prioriteiten van Defensie behoort, zetten we de traditie op een andere manier voort.  Lees verder ... (in de kijker)

TIR Dunkerque, 26 september 2009

Het foto'tje verraadt het al. Er staan  veel bekers bij onze delegatie, en die zijn (gelukkig) niet bestemd om uit te drinken bij de barbecue. Onze schutters gingen met heel wat prijzen lopen op die vroege zaterdagmorgen.
(beetje) meer ...Switch Back Memorial March (12/09/'09)

De avondlijke Last Post onder de Menenpoort was niet het eerste eerbetoon dat ons die dag te beurt viel. Nog vóór het ontbijt stonden Marc en ik aan de kerk van Oedelem om de deelnemers aan de SMM een plechtige uitzwaai te geven. In aanwezigheid van heel wat prominenten werd een aangrijpende bloemenhulde gebracht aan de Canadese bevrijders. Er waren muzikanten (en een piper), kindjes met bloemen, kransen en ofiiciële speeches. De Canadese kolonel sprak geëmotioneerd haar dankbaarheid uit, en noemde ons "a proud people".  Het koste ons ook enige moeite om de ogen droog te houden. (Vz)
lees meer ...

                     Last Post, Ieper (12 sept 2009)


Een opmerkelijk optreden van onze kring onder de Menenpoort. Tien onderofficieren in uniform vergezeld van talrijke vrienden en familieleden waren van de partij. We zijn duidelijk in de kijker gelopen, en hebben een puike prestatie neergezet met onze bloemenhulde. Présence en ontspanning, ontroering en amusement; het was er allemaal. Lees verder ... (in de kijker)BBQ met TIR (29 aug 2009)


Een goed gezelschap van 25 deelnemers aan onze barbecue (+ kids). Daaronder 9  kringleden die ook hun schuttersvaardigheden tentoon spreidden in een vriendschappelijke competitie. Leuke prijzen te winnen voor bijna iedereen; amusement verzekerd voor allen!
Lees verder ... (in de kijker)Zomerprijsvraag!!!

Waar staat de bunker? ... Helaas heeft niemand het antwoord op onze zomerprijsvraag gevonden. We laten u echter niet op uw honger zitten. Wie toch nog een kijkje wil gaan nemen bij dit merkwaardige reliek, vindt de locatie via de onderstaande link.
Lees verder ...De Kringmaaltijd trilogie 2008
Fotogalerij Korpsmaaltijd 2008
KNUROO dag Ieper 06 september 2008
De KNUROO pin
'De Blode Belg' mijmeringen van een voorzitter
 


Welkom op de website van Brugs Ommeland.


Brugs Ommeland maakt deel uit van de Koninklijke Nationale Unie der Reserve Onderofficieren van Belgie. Kortweg KNUROO.
De Nationale Unie der Reserveonderofficieren van België wordt op initiatief van enkele dienstplichtige onderofficieren opgericht in 1937. Bij gelegenheid van haar 50-jarig wordt de titel “Koninklijk” toegekend. De vereniging heeft buiten elke partijgeest of levensbeschouwelijke strekking tot doel:
-    het versterken van banden tussen reserveonderofficieren, reserveofficieren, en het actieve kader van de strijdkrachten
-    het verdedigen van de geestelijke en materiële belangen van de reserveonderofficieren
-    medewerking verlenen aan de militaire overheid bij vorming en operationele inzet van reserveonderofficieren
-    de band tussen leger en natie helpen ontwikkelen en onderhouden

De ontwikkeling van een wettelijk statuut voor de reserveonderofficieren is één van de eerste initiatieven waarvoor de kersverse vereniging zich engageert. In 1939 wordt een voorstel goedgekeurd door alle betrokken partijen, maar het komt niet tot wetgeving door het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Het zal tot 1987 duren voor het eigenlijke statuut er komt.

Ondertussen blijft de vereniging niet bij de pakken zitten. Op Belgisch initiatief ontmoeten de voorzitters van gelijkaardige verenigingen uit naburige landen elkaar bij gelegenheid van de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. Hieruit groeit het idee van internationale samenwerking, wat in 1963 aanleiding geeft tot het oprichting van de Association Européenne des Sous-Officiers de Réserve (AESOR).

Ook op het lokale vlak heeft de KNUROO haar activiteiten willen toespitsen op de specifieke behoeften van de regio’s. In enkele steden worden Kringen van reserveonderofficieren opgericht. Zo ontstaat in 1984 de (KNUROO-) Kring Brugs Ommeland. In de jaren 90 wordt het aantal kringen gereduceerd tot één per provincie, waardoor de Brugse Kring als enige overblijft in West-Vlaanderen.

Tot op vandaag blijft de Kring B.O. zich inzetten om de doelen van de vereniging te realiseren. In de laatste jaren is onder invloed van de hervormingen bij Defensie wel een verschuiving ontstaan in de prioriteiten die hierbij worden gelegd. Waar vroeger vooral actieve training en vorming aan de orde waren, ligt nu klemtoon meer op het verstevigen van vriendschapsbanden tussen reserve- en actieve kaders, en de dienst aan de natie (relatie leger-natie).

Informatie over de activiteiten van de West-Vlaamse Kring kan gevonden worden op deze website
Deze webstie komt in de plaats van het tijdschrift Inforoo, dat gezien de veranderingen in het reservelandschap niet meer aan de communicatie behoeften kon voldoen. Meer info hierover in het artikel "Een nieuw begin"
Net zoals Inforoo moet deze site nog groeien. Uw inbreng is hiervoor van groot belang. Laat niet na om ons hierbij te helpen. Contact is niet moeilijk meer, een simpele email volstaat.
Tot binnenkort.Document made with Nvu