Home
Archief Fotogalerij Contacts Links

Flash berichtgeving

 

Diverse activiteiten van zusterverenigingen, sluiten goed aan bij ons eigen programma. In de onderstaande lijst worden de aankondigingen en/of uitnodigingen weergegeven. Aankondigingen en berichtgeving die ook onze interesse opwekt wordt ook opgenomen. Als er een zekere graad van dringendheid aan verbonden is, wordt hierover een BOOL - bericht opgesteld en doorgestuurd.

ACTIVITEIT gepost

26Mar

2Apr
21MarHet College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge heeft de eer
u uit te nodigen tot de plechtigheid ter gelegenheid van

V-dag de verjaardag van de overwinning
van de geallieerde troepen in WO II


op woensdag 8 mei 2019 om 11.30 uur  op het Stationsplein
aan het monument voor de weggevoerde stadsgenoten Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

Colin Beheydt                          Dirk De fauw
Algemeen directeur Stad           Burgemeester

en OCMW Brugge    

programma


11.20 u    samenkomst 

11.30 u    toespraak door de stadsafgevaardigde,
               toespraak door de heer Jean-Pierre Broucke, voorzitter van het
               Algemeen Verbond der Brugse Oud-strijders getuigenissen
               door leerlingen van Brugse scholen

11.40 u    Last post
               Bloemenhulde
               Volkslied Vlaamse Gemeenschap
               Belgisch Volkslied
               Korte receptie 

muzikale omlijsting door de Noordzee Brassband


Inschrijven uiterlijk op 28 april 2019

www.brugge.be/vdag20192Apr

9Apr21Apr
28Dec12Apr
12Feb
Vragen of opmerkingen over de inhoud van deze pagina kunnen gericht worden tot het kringbestuur.
 

Vz@roo-west.be