Home
Archief Fotogalerij Contacts Links

Flash berichtgeving

 

Diverse activiteiten van zusterverenigingen, sluiten goed aan bij ons eigen programma. In de onderstaande lijst worden de aankondigingen en/of uitnodigingen weergegeven. Aankondigingen en berichtgeving die ook onze interesse opwekt wordt ook opgenomen. Als er een zekere graad van dringendheid aan verbonden is, wordt hierover een BOOL - bericht opgesteld en doorgestuurd.

ACTIVITEIT gepost
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge heeft de eer u uit te nodigen op de
 

herdenking van het overlijden van
koning Albert I en van de andere leden
van de koninklijke familie
op maandag 17 februari 2020 om 19.00 uur
Standbeeld Koning Albert I in het Koning Albert I Park


Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Colin Beheydt
Algemeen directeur
Stad en OCMW Brugge

Dirk De fauw
Burgemeester


Inschrijven uiterlijk op 14 februari 2020


Programma

18.45h : samenkomst
19.00h : bloemenhulde
19.10h : optocht naar Oostmeers 1
Receptie

24Jan


14Sep

3Nov
Vragen of opmerkingen over de inhoud van deze pagina kunnen gericht worden tot het kringbestuur.
 

Vz@roo-west.be