Sterren

Ubique Lucent Astra (ULA)

De Koninklijke Nationale Unie der Reserveonderofficieren (KNUROO) brengt hulde aan verdienstelijke leden door de toekenning van medailles. Reeds na 3 jaar lidmaatschap kan iemand voorgedragen worden voor een onderscheiding, onder de vorm van een Bronzen Medaille. De voordracht gebeurt meestal door de kringvoorzitter (en het lokale bestuur), maar kan in principe ook door de nationale bestuursinstanties ingezet worden. Deze 'eerste' medaille wordt vooral toegekend aan leden die zichtbaar aanwezig zijn bij de kring- of verenigingsactiviteiten en die daarbij de status van reserveonderofficier eer aandoen. Houders van deze medaille kunnen (vanaf) 5 jaar later voorgedragen worden voor de Zilveren Medaille. Hiervoor wordt vooral gekeken naar de doorgemaakte carriëre in het reservekader en eventuele inzet binnen de verenigingsstructuren. Permanent lidmaatschap blijft uiteraard een voorwaarde, maar de onderscheiding wil vooral de voorbeeldfunctie (als reservist, als onderofficier, als KNUROO-lid) bekrachtigen. Wie een Zilveren Medaille heeft verkregen, kan na een termijn van (minstens) 7 jaar in aanmerking komen voor de Gouden Medaille. Hiermee wordt vooral de onbetwistbare verdienste van de ontvanger bekrachtigd, zij het door de kracht of door de volharding van de inzet voor de KNUROO en/of de status van het reserveonderofficierenkader. De toekenning van alle medailles heeft altijd de bekrachtiging nodig van het Nationale Bestuur. Gouden medailles worden altijd uitgereikt door de nationale voorzitter.

Binnen de West-Vlaamse KNUROO-Kring hebben quasi alle leden minstens één onderscheiding verkregen, en we tellen meerdere dragers van het Gouden exemplaar.

Naast de nationale onderscheidingen hanteert onze Kring ook een eigen systeem van vereremerking. Sinds 2003 bestaat de ULA. Een ster in ambachtelijk kantwerk, die kan uitgereikt worden aan mensen die zich verdienstelijk maken of bijzonder inzetten voor het imago van de Reserve, de reserveonderofficieren, of de vereniging. Omdat we niet tot een passende naam voor de onderscheiding komen, is het acroniem ULA de formele benaming geworden. ULA staat voor Ubique Lucent Astra, wat in het Nederlands betekent: Sterren Stralen Overal (iedereen kan ze zien; ze lijken klein, maar bevatten een gigantisch potentieel aan energie; ...). In principe wordt de Ster enkel uitgereikt aan reserveonderofficieren, maar er zijn uitzonderingen mogelijk voor mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor het voorgenoemde doel. Per jaar kan maar één Ster toegekend worden (maar uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden). De toekenning van het onderscheidingsteken is niet gebonden aan een automatisch algoritme, maar is altijd het gevolg van doorgedreven bestuursoverleg en consensus.

De volgende laureaten mochten de Ster toevoegen aan hun palmares:

Didier Devliege (2003) reserveonderofficier


Hans Blondelle (2003) reserveofficier 


Johan Wensch (2004) reserveonderofficier


Dirk Saegeman (2006) reserveonderofficier


Marnix Peire (2007) onderofficier


Johan Neirinck (2013) reserveonderofficier


Marc Goethals (2013) reserveonderofficier


Marc Crommelinck (2018) reserveonderofficier


Benedict Braet (2019) reserveonderofficierDe Ster wordt pas toegekend na strenge selectie en overleg, waardoor ze vrij zeldzaam is. Als onderscheiding kan dat tellen!


Vz@roo-west.be