In de kijker

Algemene Ledenvergadering KNUROO BO 2013

Ernst en Ontspanning
Het krantenknipsel dat ik in mijn archief terugvind, levert geen meesterwerk van fototechniek. Maar het geeft wel een opmerkelijk beeld weer van het Kringleven in 1990. Volgend jaar kan de Brugse Kring terugblikken op een 30 jarig bestaan. Hoewel dat, qua leeftijd, niet erg spectaculair lijkt, is er toch enorm veel veranderd in de wereld (van de Reservist) in die tijdspanne. In mensentermen is 30 jaar trouwens het equivalent van een biologische generatie (van ontstaan tot voortplanten). De studenten die straks een plaats zullen innemen in de huidige  maatschappij, hebben de wereld zonder internet en de snelle communicatiemedia nooit meegemaakt! Ik vermoed zelfs dat verschillenden onder hen een krant iets archaïsch vinden.

Kranten en persfotografen komen er dus niet meer aan te pas in 2013. We zetten ons niet meer te poseren, en ook de 'stadskledij' is niet meer aan de orde. Trainingen en competities komen nog amper op de agenda. Daarnaast zal het de kritische observator ook opvallen dat de jonge mannen van 1990, nu een stuk ouder zijn geworden. We zijn dus letterlijk een generatie opgeschoven.

En dan zijn er ook de 'overeenkomsten'. De bestuursleden van toen, bekleden nog altijd hun mandaten. De stijve stoelen zijn ondertussen wel geruild voor comfortabele fauteuils, maar de mensen die ze bezetten zijn gebleven. Op het eerste gezicht kan het dus lijken alsof er bij ons niets verandert. Maar dat klopt niet. Zoals iedere reserveonderofficier, hebben ook de bestuursleden de talrijke veranderingen die aan de Reserve zijn opgelegd aan de lijve ondervonden. Dat ze nog 'op post' zijn gebleven heeft erg veel te maken met hun vermogen om aan te passen aan de nieuwe omgeving, en er zelfs op te anticiperen. Daarin heeft de Westvlaamse kring zich trouwens altijd weten te onderscheiden. We zijn niet bang om de realiteit onder ogen te zien, en durven de toekomst met de nodige creativiteit tegemoet treden. Don't break up a winning team!

De belangrijkste onderwerpen, waarover van gedachte wordt gewisseld, zijn de toekomst van de Kring, de samenwerking met de Groepering, en het herschrijven van het Reglement van Inwendige Orde van de Kring. Dit laatste wordt noodzakelijk omwille van het plan de bestuursstructuur te herzien (de S-functies af te schaffen). Tijdens de zomermaanden zal het huidige bestuur een voorstel uitwerken voor de hervorming, waarna een Bijzondere Algemene Ledenvergadering in het najaar de zaken kan formaliseren. Werk op de plank.

Met respect voor goede tradities, ronden we de bijeenkomst af met een brokje ontspanning. De pistolen en revolvers komen boven tafel, en het feest kan beginnen. Het lijkt wel een beetje op de schietstandsfeer, zoals die 20 jaar geleden op de vrijdagavondbijeenkomsten in Steenbrugge voelbaar was. Een babbel tijdens het wachten; een paar reeksen knallen; een pint aan de bar; nog wat nakaarten tijdens het wachten op de bekendmaking van het palmares. Helemaal de sfeer van weleer, maar in een actueel kleedje. Zeer te genieten!

Om de competitiegeest er toch wat in te houden, en ook waar voor het (lid)geld te leveren, zijn er prijzen voor verdienstelijke schutters. De wijnselectie van de vorige jaren is dit keer vervangen door een bierselectie. Het is minder kostelijk, maar even boeiend om te verkennen. De biertjes zijn trouwens met zorg uitgekozen, op basis van hun (on)bekendheid en beloftevolle uitstraling. Daarbij komt, dat het vrij gemakkelijk is om -in goed gezelschap- zo'n fles bier van 75cl soldaat te maken (wat zou de etymologie zijn van deze schitterende uitspraak?). Een fles wijn wordt al minder vanzelfsprekend open getrokken, denk ik.

Dat we een stel fantastische schutters in de Kring hebben, behoeft geen uitleg. Ze laten zich ook allemaal van hun beste kant zien op dit avondje uit:

1ste (alle wapens) = Patrick

1ste 9mm = Joris

1ste .38 = Didier D

Prijs Vz = Pierre & Benedict

poedelprijs = Geert

Het is een interessante bijeenkomst geweest. Het vertrouwen in de bestuursformatie is bekrachtigd. De toekomstige koers van de Kring is kritisch bekeken en er is van gedachte gewisseld. We hebben broederlijk een pint gedronken, en gebabbeld over de interesses die we delen. De geur van wapens en verbrand kruit heeft onze zintuigen geprikkeld.

Zo moet een ledenvergadering aanvoelen!

Tot de volgende,

vz@roo-west.be