In de kijker

KNUROO, dat zijn wij!

Algemene Statutaire Vergadering 2015

Kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen

Misschien zit er enige symboliek in de keuze van data voor Algemene Statutaire Vergaderingen (ASV)? April is de eerste volle lentemaand, en het moment dat de natuur volop terug tot leven komt. Een cyclus die waarschijnlijk ook herkenbaar is binnen het verenigingsleven. Natuurlijk hebben we met onze nieuwjaarsactiviteit al flink de spits afgebeten voor een nieuw werkjaar, maar voor een deel hoort die nog bij de planning van het vorige jaar. Het is meer een soort "afsluiter' in combinatie met de voornemens voor de nieuwe cyclus. De ASV is in zekere zin de formele startactiviteit van het jaar. Door de betrokkenheid van de leden, is het ook een 'open' forum dat toelaat om de lopende en toekomstige beleidslijnen helder te maken. Anders dan bij toespraken van mandatarissen, gaat het hier om een laagdrempelige uitwisseling van ideeën en meningen tussen alle kringleden, ongeacht de opdracht binnen de vereniging.


Op het niveau van de nationale vzw, moeten de zaken wel iets formeler gehouden worden. Dat is logisch, gezien de schaal van de samenkomst en de juridische regels die gerespecteerd moeten worden. Binnen de Kring is dat niet zo sterk aan de orde, en uiteindelijk vormt het 'betrekken' van de leden net de kerntaak van de plaatselijke afdeling. Dat moet in een open en veilige sfeer kunnen gebeuren. Bij Kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen kiezen we voor een los en vriendschappelijk protocol.  

 

Het achterzaaltje 'chez Paul' behoort tot de jaarlijkse traditie, evenals de combinatie met de schietcompetitie, en de gelegenheid om bij te praten met de maten tussen pot en pint. Het is net deze 'vertrouwde' sfeer die het gemakkelijk maakt om alles gezegd te krijgen wat moet aan bod komen. De bestuursleden geven verantwoording voor hun acties en spelen open kaart over de toekomstige ambities. Ieder lid kan formeel of informeel zijn/haar op- en aanmerkingen kwijt. Dat werkt, gewoon.

Een opvallende trend die op de voorgrond komt tijdens de reflectie op het voorbije werkjaar, is de toename aan publieke representatie met onze Kring. De verslagen op de website maken dat zichtbaar. Maar daarnaast zijn er nog een flink aantal 'kleinere' onbesproken evenementen waar we in de kijker lopen. Misschien is aanwezigheid op de 'joint' Nieuwjaarsreceptie van KNUROO/KNVRO niet echt de meest originele manier om gezien te worden, maar onze provincie was er wel goed vertegenwoordigd.

Tijdens het (internationale) congres voor militaire verpleegkundigen te Oostende, waren Marc en ikzelf van de partij. In de eerste plaats doen we dat vanuit onze militaire functie, maar staan er toch ook als vertegenwoordigers van de Reserve (zie eenheidshangers KNUROO).

Eveneens in maart, mocht ik de reserveonderofficieren in the picture zetten tijdens de Algemene Vergadering van de KNVMMR. De vereniging bestaat hoofdzakelijk uit officieren van de Medische Component en koestert duidelijke connecties met de KNVRO. Door hun toedoen mocht ik de KNVRO - medaille in ontvangst nemen. Altijd leuk, natuurlijk, om wat erkenning te krijgen. Maar meteen ook een gelegenheid om te laten zien dat er ook heel wat competentie te vinden is binnen de reservekaders zonder goudgalon.


Met de overtuiging dat velen onder ons hun steentje bijdragen aan de status en reputatie van de reserveonderofficier, durf ik met fierheid het uniform en de graad dragen. Helaas heb ik geen fotomateriaal van alle exploten die door onze kringleden worden gerealiseerd; sorry.

Zeker is, dat ongeacht de toekomst van de reserve, we niet met schaamte of spijt zullen moeten terugblikken op ons aandeel in de zaak. Als het Kringvaandel klaar is, zal ik daar met trots bij aantreden.

Wie trouwens benieuwd is naar  activiteiten waarbij de collega's reserveonderofficieren in de kijker lopen, kan eens rondneuzen op de facebookpagina van KNUROO. Interessant en goed onderhouden.

   

Onze bijeenkomst mag dan tamelijk informeel verlopen, zoals dat binnen een ledenvereniging hoort. Tot op een zeker niveau hebben wij toch allemaal voeling en/of ervaring met het militaire milieu. Dat tekent ons, al is het niet altijd gemakkelijk te definiëren. Dat zal ook de reden zijn dat KNUROO erkend is als militaire vereniging. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als een militaire 'eenheid'. Hoewel ik soms de indruk krijg dat sommige  mandatarissen binnen de Unie dat wel eens uit het oog verliezen. In tegenstelling tot de militaire beleidsstructuur, werkt onze vereniging niet 'top-down', maar 'bottom-up'. De leden zijn KNUROO, niet de mandatarissen!    Bij ons is de boodschap alvast duidelijk. Tijdens onze ASV zijn de nieuwe mandaten van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester ingevuld, evenals de niet obligate bestuursfuncties. De (para)militaire S-functies zijn verlaten.

Tijdens de schietcompetitie werd dan weer aangetoond dat we onze militaire vaardigheid nog lang niet kwijt zijn, want er zijn schitterende resultaten bijeen geknald. Nog nooit waren we zo sterk aan elkaar gewaagd, bewijzen de ex aequo's.

De sfeer was goed, de babbel interessant, en het bestuur heeft opnieuw een enthousiaste volmacht gekregen van de leden om de koers verder te zetten die is voorgesteld. Als deze stemming representatief is voor de hele Unie, dan zit er nog heel wat kracht in KNUROO. Welk scenario de toekomst ook zal brengen, we zijn er helemaal klaar voor.

Virtute duce comite fortuna (met de moed als gids en het geluk als gezellin)

Vz@roo-west.be