Oymo... Otmo... 

(als je maar; als het maar)

Algemene Ledenvergadering Kring Brugs Ommeland; 02 april 2016

De Griekse wijsheer en wetenschapper Democritus verdedigde in 400 vC al de stelling dat materie uit een grote massa 'ondeelbare' (atomen; a= niet + toom=snijden) deeltjes bestaat. Aangezien er in die tijd geen enkele manier bestond om deze hypothese te testen, wordt verondersteld dat het concept is ontstaan uit eigen denkwerk en discussie met andere geleerden. In mijn verbeelding zie ik hierbij een groepje wijze oude Grieken (met baarden) in een klein amfitheater (soort cirkelvormig auditorium), waarbij de verdediger van de these in het midden staat en de anderen hem met vragen en logische argumenten bestoken. De dialoog gaat uren naeen door tot er consensus ontstaat dat de nieuwe wetenschappelijke stelling is aanvaard. ...Hoewel dit dialoogmodel niet meer bruikbaar is binnen de natuurwetenschappelijke ontwikkeling is het nog altijd een interessante werkwijze om ideeën uit te wisselen en tot 'gedragen' beslissingen te komen. Dat maakt het de favoriete werkwijze om de koers van onze vereniging in kaart te brengen. Aangezien ieder lid bijdraagt om de identiteit van de Kring te vormen, is ook iedereen welkom in de kringdialoog. Zo zien wij onze Algemene Ledenvergadering.

De recente gebeurtenissen in ons land raken iedereen. Een korte reflectie hierover is dus wel op zijn plaats. Aangezien het statuut van onze vereniging politieke opinies verbiedt, drijven we de analyse plichtsgetrouw niet zover. Enkele ludieke (wetenschappelijk verantwoorde) bedenkingen over gekozen leiders kunnen echter wel. Zo kan iedere aanwezige zijn/haar eigen conclusies trekken.

De verslaggeving van de Nationale Statutaire Vergadering is minder indrukwekkend dan het wereldgebeuren, maar toch even relevant voor de toekomst van onze Kring. Voorzitter en Bestuurder doen hun verslag met de nodige kanttekeningen. Dat hoort zo, want tenslotte zijn wij de KNUROO! We behouden natuurlijk ook onze typische West-Vlaamse kijk op de realiteit. Alles is relatief en iedere medaille heeft zijn keerzijde. Hier hanteren wij het gezonde boerenverstand (oymo..., otmo...).

Voorbije en toekomstige activiteiten worden voorgesteld en besproken. Hierbij doet de voorzitter tevens een oproep aan allen die over competenties en connecties beschikken, die nuttig kunnen zijn om er een activiteit mee te organiseren. We weten ondertussen al dat er in onze diverse groep een hoop (ongekend) talent zit. Het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken.


Waar zeker talent op voorraad is, is bij het gebruik van vuurwapens. Onze kleine schietcompetitie laat weer uitmuntende resultaten zien. Daarbij vind ik het prachtig dat veel jonge schutters hun huidige prestatie toch voor een deel te danken hebben aan de coaching die ze destijds van de anciens hebben gekregen. Dat is precies het concept dat we verder willen uitbouwen binnen de Kring. Competentie doorgeven en uitbouwen (op zeer diverse gebieden).
De algemene ledenvergadering is een reglementair vastgelegde gebeurtenis, maar dat hoeft niet te betekenen dat het een saaie of bureaucratische aangelegenheid moet zijn. Ook dit keer hebben we dat bewezen. Er is samen nagedacht over het reilen en zeilen in de vereniging, er zijn interessante voorstellen gedaan en we hebben een fijne avond doorgebracht in goed gezelschap. Zo kan het ook.


Felicitaties voor de prijsschutters en dank aan allen die hun bijdrage leverden.

Vz@roo-west.be