Amateurs?
11 November 2016

Wapenstilstand BruggeVoor veel mensen is 11 november een gewone "vrije dag". De weg naar de plechtigheid is nog grotendeels 'verlaten' als ik om 10 uur op pad ga. Een rustig tafereel dat af en toe wordt verbroken door bemodderde fietsfanaten die uit de bosjes tervoorschijn schieten om aan de overkant van de weg weer in het struikgewas te verdwijnen. Amateurs op mountainbikes of VTT's (Vélo Tout Terrain); een toenemend verschijnsel in weekends en andere vrije dagen. Door de opgeschrikte gewone weggebruiker worden ze wel eens vervloekt, waarbij het woord 'amateur' een negatieve bijklank krijgt. Het is in onze samenleving soms een scheldwoord geworden, hoewel de oorspronkelijke betekenis een prachtig concept uitdrukt: "Iemand die een ambacht, een kunst of een sport uit liefhebberij beoefent, er niet zijn beroep van maakt" (etymologisch van Latijn: amator = minnaar).

De voorgaande definitie uit van Dale (kennen we nog van onze nazomeractiviteit in Sluis) is eigenlijk ook toepasselijk op het reservistenvolkje. In actieve dienst zijn wij natuurlijk volwaardig lid van Defensie, en doen ons best om die rol op gepaste wijze in te vullen. Daarbuiten doen wij allemaal extra kosten om onze uitrusting te laten voldoen aan de voorschriften en onze skills op peil te houden. Wat Defensie ons betaalt aan wedde, verplaatsingskosten en kledijvergoeding, dekt bijlange niet de effectieve kost die wij voor ons engagement maken. We doen dit dus niet voor materiële winst. Onze betrokkenheid gaat veel dieper. Wij zijn toegewijde liefhebbers van het métier. Evengoed als de fietsfanaten die op vrije dagen door de bossen crossen zijn wij de amateurs (en ambassadeurs) van de Belgische Defensie.Onze aanwezigheid bij de plechtigheid aan het Albertmonument, ter gelegenheid van Wapenstilstand, is een goed voorbeeld van de ernst waarmee wij de zaak zijn toegewijd. Een delegatie van tien kringleden, waarvan de helft in uniform, laat zien dat we solidair zijn in het uiten van onze overtuiging. Kurt en Johan stellen zich op naast het monument bij de vaandrigs. In uniform kunnen zij de militaire groet brengen tijdens de bloemenhulde. Een optreden dat zeker de publieke belangstelling weerhoudt (in beeld geweest). Bij de optocht naar het stadhuis zorgen zij ook voor het escorte van de vlag der Belgische Vuurkruisen. Voorzitter van Kring Res OOffr en vertegenwoordiger van de Res Offr komen ook in beeld bij het saluut aan het monument.


Hoewel we onze bijdrage ook 'zonder' zouden leveren, is het toch bijzonder fijn om achteraf complimenten te krijgen van enkele prominenten en sympathisanten. Dat maakt de bijeenkomst ook een beetje tot een viering van onze inzet. Niettegenstaande de opvallend talrijke aanwezigheid van politieke mandatarissen, verloopt de receptie sereen en volgens verwachting. Een ontmoetingsmoment voor mensen die de militaire tradities van onze Natie in ere willen houden. Met zo'n gezelschap drink ik graag een pint (of twee).

Vz@ROO-West