Blauwe zaterdag
26 Januari 2019

Nieuwjaarsactiviteit

Het jaar inzetten met een kortverblijf in de cel, maakt waarschijnlijk geen deel uit van de goede voornemens die bij de Nieuwjaarswensen horen? Tenzij het past in een Monopoly® - spel, en je in het bezit bent van de kaart: "verlaat de gevangenis zonder betalen". Of ... als het bij de Nieuwjaarsactiviteit van de Kring hoort.

Uiteraard zijn wij allemaal vertrouwd met het concept dat een uniform dikwijls samengaat met een zekere mate van gezag/macht. Voor de Politie is dat een bekend gegeven voor iedere burger. Macht roept een paradoxale situatie op waarbij we gemakkelijk onze toevlucht zoeken onder de vleugels ervan als we ons niet veilig voelen, maar waar we anderzijds liever van weg blijven omdat het onze individuele vrijheid bedreigt. Onze concrete opinie over de blauwe jongens en meisjes zal veel te maken hebben met onze persoonlijke ervaringswereld. Maatschappellijk is het een onderwerp dat menig burger intrigeert, en een gelegenheid om eens een blik achter de muren van het Politiehuis te werpen kan altijd op belangstelling rekenen.  


Ingrid werkt als 'burger' bij de politie en wordt onze gids bij deze kennismaking met het Brugse korps. Ze heeft duidelijk ervaring met het onthalen en instrueren van groepen bezoekers. Heel vlot weet ze haar publiek mee te krijgen met het programma..

Het begint met een speelse aanzet, waarbij onze kennis van de politie en haar opdracht zichtbaar wordt. Deze pitch zet meteen aan tot vraagstelling, waaruit de algemene interesse voor het onderwerp blijkt. Iedereen leert hier iets bij. Als we geen tijdschema hadden om te volgen, dan had dit klasmoment héél lang kunnen doorgaan. Enthousiaste bende zijn wij toch?!

Als iedereen voldoende is opgewamd voor het onderwerp, is het tijd voor het geleide bezoek doorheen het Politiehuis. Geen plekje blijft voor ons verborgen. We mogen binnenloeren in het bureel van de hoofdcommissaris, maar ook in de diepten van het gebouw waar de celblok zich bevindt. We komen langs burelen, verkleedruimtes, droogstations (voor natte zwaantjes), opslagplaatsen, wapenlockers, strategielokalen (met videobewaking), identificatieregistratie (digitale vingerafdrukken), interviewlokalen, enzovoort ... Alle visuele indrukken worden door Ingrid gelardeerd met inside informatie over de toepassing van alles wat we te zien krijgen. Niettegenstaande alle gesloten deuren die we tegenkomen, ontstaat geen beklemd gevoel, maar we blijven onze gids bestoken met vragen en voorstellen. Goed op dreef, en  ... de tijd vliegt als je je amuseert.


Het hoogtepunt van onze toer kan voor iedereen verschillen. Toch denk ik dat de kamer met videomonitoring van de stad tot de top der favorieten zal behoren. Het is merkwaardig hoe hoog de resolutie van de beelden is. Het zoomspectrum is ook behoorlijk indrukwekkend, waarbij ruime overzichten kunnen afgewisseld worden met close-ups van buitengewoon goede kwaliteit. Wie hier geen 'big brother' gevoel van krijgt, moet een héél gerust geweten hebben.

Aan alle leuke dingen komt een einde. Dat hoeft zelfs geen trieste aangelegenheid te zijn. Uit mijn jeugdbewegingsjaren herinner ik mij nog dat het succes van een activiteit in belangrijke mate ligt in het stoppen 'op het juiste moment'. Ingrid moet dit perfect hebben aangevoeld. Hoewel er nog kennishonger aanwezig is bij het publiek, nadert toch ook stilaan het gevoel van verzadiging. Het wordt tijd om de opgedane ervaringen in goed gezelschap te delen. Uiteindelijk gaat het precies daarover bij onze Nieuwjaarsactiviteit: onze cohesie versterken. Niet dat het grote moeite kost, want terwijl we de inwendige mens sussen met een drankje en een hap, ontstaan heel spontaan de interessante gesprekken die karakteristiek zijn voor een Nieuwjaarsbijeenkomst.

Om 20 uur moeten we de locatie verlaten om de nachtshift niet te verstoren, maar dat kan de pret niet bederven. Dit is een 'echt' goeie start van het werkjaar geweest.

Voor iedereen een gelukkig nieuw jaar gewenst, vol met kracht om wijze beslissingen te nemen.

Vz@ROO-West