Reserve in Actie

Voorbereiding EUBG 2014 (bij 3 EMI)In de 2de helft van 2014 zal België een EU Battlegroup leiden. Deze Battlegroups en de Nato Responce Force geven uitdrukking aan de ambitie van de EU- en NAVO-landen om permanente militaire eenheden gereed te hebben voor snelle gezamelijke inzet.

In 2013 kreeg 3 EMI (3de Element voor Medische Interventie), gelegen te Marche-en-Famenne, de opdracht zich voor te bereiden op deelname aan EUGB 2014. Haar taak bestaat erin om binnen een zeer korte periode een 'Role 2 veldhospitaal' te kunnen ontplooien. De voorbereiding hierop gebeurt in diverse stappen, zodanig dat de eenheid de opstelling en het materiaal kan leren kennen.


"Role 2" is gekenmerkt door de aanwezigheid van chirurgische capaciteit (Damage Control Surgery) met als doel de patiënt chirurgisch te stabiliseren. De focus van de interventie ligt in het beperken van de schade aan de vitale levensfuncties, het maximaal behouden van de functionele organen en het verzekeren dat de patiënt geconditioneerd is voor een evacuatie op langere afstand naar de Role 3.

Het personeel van 3EMI kreeg 2 weken vóór de oefening het materiaal om dit veldhospitaal te ontplooien. Daarnaast deed de eenheid een warme oproep naar verpleegkundigen bij Defensie om hulp te bieden bij de realisatie van deze opdracht, specifiek voor 29 en 30 mei 2013. Zo leverden 1EMI, 2EMI en MHKA de nodige verpleegkundigen (beroepsmilitairen en reservisten).

Ikzelf werd opgeroepen voor deelname aan deze Role 2, specifiek met mijn beroepsbekwaamheid als radiologie - verpleegkundige. Het team RX bestond, naast mezelf, uit Cdt verpleegkundige Vergaerde (Res), RX-operator 1CC Wilmart JP (MHKA) en 3 brancardiers van 3EMI, die instonden voor de ontplooiing van de RX module.

Naast de module RX beschikt het verldhospitaal ook over een ontvangstruimte (Adm), een triageruimte (Tri), een labo, een operatiezaal (DCS), 4 bedden intensieve zorgen, 8 bedden hopitalistatie, een reanimatieruimte (Rea), een sterilisatieruimte en een ruimte met reservemateriaal. Elk compartiment heeft een eigen kleurcode. Een kleurcode die men ook terugvindt op alle kisten waar het nodige materiaal in opgeslagen is.


 

Voor mij was dit een eerste kennismaking met de ontplooiing van Role 2. Specifiek voor radiologie heb ik ervaring opgedaan met de mobiele RIZ/PACS van Defensie. De RIZ/PACS is een modulair systeem voor digitale medische beeldbewerking en -verwerking. Met dit systeem kunnen ook de radiografieën digitaal doorgestuurd worden naar de andere modules binnen de Role 2, zoals de Operatiezaal of de ICU (Intensive Care Unit). Tele - radiologie, waarbij de RX-foto's via satelliet naar het MHKA worden doorgestuurd voor interpretatie door een radioloog, was nog niet operationeel tijdens deze oefening. 

De volledige operationele Role 2 werd op donderdagvoormiddag bezocht door Geneesheer Generaal-Majoor Geert Laire, hoofd van de Medische Component, samen met zijn Staf en enkele officieren in opleiding.  Na dit hoog bezoek werk in enkele uren tijd het volledige veldhospitaal terug afgebroken en per module gestockeerd tot de volgende ontplooiing. Dit staat gepland voor het najaar, waarbij ook effectief met simulanten zo reëel mogelijke situaties zullen nagebootst worden.

Kort na de middag volgde de debriefing voor alle verpleegkundigen en werd voor ons de oefening afgesloten. Alvorens de tocht naar huis aan te vatten werden we uitgenodigd door Geneesheer Kol Dooms -Korpscommandant van 3EMI- om aan te schuiven voor een zeer lekkere BBQ in het bivak Noisseux. En dat het ons smaakte!

Sgt Verpleegkundige Marc Leniere