In de kijker

Wacht aan de IJzer

Bloemenhulde Uniebrug 7de Linie

22 oktober 2022

De temperatuur is zacht voor de tijd van het jaar, en een herfszonnetje zorgt voor een opgewekte sfeer tijdens de begroeting van oude bekenden aan de Uniebrug. Vertrouwde gezichten, statige vaandels, en hier en daar een militair uniform. De meeste daarvan worden gedragen door onze kringleden, en laten zien dat de Reserveonderofficieren van onze provincie hier het voortouw nemen. Dit is onze organisatie. Dit is ons initiatief.


Het is niet de (uitzonderlijke) massale opkomst van vorig jaar, maar we zitten weer op onze gebruikelijke graad van belangstelling. Om en bij de 25 personen hebben gekozen om de moedige strijd van het 7de linieregiment, in oktober 1914, te herdenken met hun aanwezigheid. Diezelfde dag staat ook de grootschalige herdenking van de slag bij Ramskapelle op de agenda, en voor sommige verenigingen moet er dus een keuze gemaakt worden over hun presentie. Een van de vaandrigs vertelt mij terloops dat hij het ene jaar naar Ramskapelle gaat, en het andere bij ons komt aantreden. Dat lijkt mij een goed compromis, en ook een hart onder de riem dat ons initiatief op de nodige belangstelling kan rekenen.

 


Ook het militaire commando van de provincie blijft haar bijdrage doen voor dit gebeuren. Een krans wordt neergelegd in naam van de Belgische Defensie. Dit jaar is de aanwezigheid van zowel de provinciecommandant als van de RSM elders nodig. Daarom komt AJM Kaatje Buyse ons gezelschap vervoegen. Voor mij is het bijzonder fijn om nog eens een collega te ontmoeten (medical, verpleegkundige, MSc). We zijn nog actief geweest onder dezelfde CO. Daar zit dus meteen gespreksstof in voor de babbel na de plechtigheid, in Akkerwinde. Maar eerst de ernstige zaken, natuurlijk.

   


Het scenario voor de hulde is ondertussen goed gekend, zodat er eigenlijk niet veel doordachte voorbereiding nodig is. De routine zit er al flink in. Maar toch worden we wel eens verrast. Vandaag zijn er enkele sleutelfiguren op het laatste moment uitgevallen om gezondheidsredenen. Dat kunnen we compenseren met het improvisatievermogen dat eigen is aan onderofficieren. Ook bij mij zijn er nog wat post-Covid ongemakken aanwezig, waardoor het gebruikelijke verloop van de plechtigheid een ongewone (maar niet ongepaste) wending krijgt. Misschien is het zelfs niet eens opgevallen? Het weer krijgt grillen, en een druilerig regenbuitje brengt wat extra sfeer tijdens de voorstelling van enkele soldaten van het 7de linieregiment die tijdens de slag gesneuveld zijn. De geluidsinstallatie doet eventjes vreemd tijdens het afspelen van het Volkslied. ... Het wordt allemaal prima opgevangen en de plechtigheid verloopt met de verwachte sereniteit en ingetogen kracht. Het blijft indrukwekkend.   



Hendrik Verslype is ook weer van de partij. Hij is de intitiatiefnemer van de Ad Unum Omnes Gin & Rum (de wapenspreuk van het 7de Linie). Maar hij is vooral ook een erg bezielde inwoner van Sint-Joris, de deelgemeente van Nieuwpoort. Het monument van het 7de en het graf van hun bevelhebber (generaal Dossin), naast de kerk van St-Joris, zorgen voor een bijzondere connectie tussen het regiment en het dorp. Ook Steven, de uitbater van Akkerwinde, koestert een uitgesproken voorliefde voor dit brokje geschiedenis. Beiden hebben ervoor gezorgd dat wij, als Kring, ook die connectie kunnen maken met het dorp en zijn historie. Dat valideert verder ons opzet om de herinnering aan het 7de en de gebeurtenissen rond Sint-Joris levend te houden. Zo geraakt alles steviger verankerd en maakt het onze onderneming wellicht meer duurzaam (toekomst). 


Er is heel wat stof om over na te kaarten tijdens de afsluitende drink in Akkerwinde. Hernieuwde kennismaking met een aantal mensen. Verrassende ontdekkingen over kennissen en familiebanden. Diepe filosofische reflecties over leven en dood. Nostalgische verhalen over onze militaire ervaringen en dienstplicht. Mijmeringen over de wereld en de toekomst. Enfin, alles wat verwacht kan worden van een cafégesprek onder maten. De streekbiertjes en de Picon stroomden rijkelijk en het heeft enige inspanning gekost om een punt te zetten achter deze opmerkelijke dag. Het is een goeie geweest.

Tot de volgende keer,

Vz@roo-west.be