Het Wij-gevoel

Nationale Feestdag en Te Deum 2019

Gelukkig ben ik in verlof als op 15 juli de oorkonde voor toekenning van het Kruis van Ridder in de Kroonorde in de bus valt. Dat geeft mij wat ruimte en tijd voor een Mil Shop - bezoekje en wat naaiwerk, om tegen het Te Deum van 21 juli met mijn nieuw verworven bling te pronken. Natuurlijk is dit een te luchtige weergave van de feiten, want eigenlijk ben ik wreed content met deze bevestiging van 35 jaar volgehouden dienst voor 's lands Defensie. Wie er carrière moet maken vindt zo'n anciënniteitssymbool misschien niet belangrijk, maar voor een reservist ligt dat anders. Anciënniteit opbouwen, betekent volharden in de keuze om inzetbaar te zijn en te blijven. Het laat ook zien dat we aanvaard/geduld worden in de militaire wereld. 

Symboliek (zoals de medaille) mag trouwens niet onderschat worden, als het gaat over groepsdynamiek. Symbolen hebben een krachtige communicatiewaarde, aangezien ze niet langs de rationele/analytische barriére in onze hersenen moeten passeren, maar direct tot ons gevoelsniveau doordringen. Een veelgebruikt propaganda-instrument, ook. Wie dit intrigerend vindt, moet maar eens een goed boek lezen over semiotiek  (symbolenleer).

Enfin, voor mijn nationale feestdag haal ik alle symbolen uit de kast. Correct uniform met alle bijhorende attributen, mijn Belgische driekleur (klein formaat) aan de voordeur, aandacht voor de toespraak van de Vorst (ook een symbool), deelname aan het Te Deum, zetel gereed voor een paar uur televisie - verslaggeving van het militaire defilé, ... deze Belg is er klaar voor!

Door de prinselijke aanwezigheid, is het tijdschema voor het Te Deum enigszins aangepast. We staan een beetje vroeger op post, aan de kathedraal, dan gebruikelijk. Dat laat wat tijd om rap kennis te maken met de andere aanwezigen in uniform. Opvallend veel blauw, dit jaar. Vijf mensen van de Air Component, is nogal uitzonderlijk (tiens, wordt dat afgekort als "AirCo"?) voor het Brugse Te Deum. De Marine laat zich zien met de gebruikelijke delegatie (ook een vijftal), wat past bij onze Noordzee-provincie. De Land Component haalt een nipte meerderheid met acht participanten, en de Medical heeft één deelnemer. Maar het zijn bijna allemaal bekende gezichten, en we geraken snel aan de babbel.

Buiten de aanwezigheid van een militair vaandel met escorte, waarvoor we formeel een groet brengen, is er niet veel nieuws te beleven bij dit Te Deum. Prins Laurent verschijnt even op het toneel en verdwijnt snel na afloop van de kerkdienst.

Als traditionele delegatie van de reserveonderofficieren, laten voorzitter en secretaris zich weer fascineren door de keur aan symbolen die aan de revue passeren. De betekenis van zilveren en zwarte biezen met diverse breedtes en plaatsing op de rechterlijke hoofddeksels, blijft ons intrigeren. Helaas weten we er nog altijd geen correcte uitleg aan te koppelen. We proberen het volgend jaar opnieuw. Wel leren we een nieuw schouderlint kennen bij de politieke mandatarissen (je weet wel, die gekleurde linten die je ook bij studentenverenigingen vindt). De (indisch) rode band met geborduurde gouden S onder een kroontje, blijkt de symbolische dracht van een senator te zijn. Het is de eerste keer dat we die te zien krijgen, en dus willen we daar wel eens bij op de foto. Daarvoor is het receptiemoment de uitgelezen gelegenheid. Ook even poseren met de maten uit het officierenkader, en vaderlandslievend samen een pint drinken. 

De nationale feestdag is er echt eentje van 'verbondenheid'. Koning Filip zette het al in de verf tijdens zijn gelegenheidsspeech. We moeten samenwerken om de 'echte' problemen op te lossen. Als Belgen kunnen we dat, want ons landje heeft heel wat in zijn mars. Soms beseffen we dat waarschijnlijk te weinig, maar wie al eens in aanraking komt met het internationale toneel, zal wel begrijpen dat het hier goed wonen is. Dat is toch iets waar we terecht fier op mogen zijn.

Mijn feestdag is afgerond met het bekijken van het militaire defilé vanuit een comfortabele canapé. Zeker de moeite waard, dit jaar. Fijne aandacht voor de herdenking aan de bevrijding van het nazi-juk. Goeie voorstelling van onze eenheden en materieel. Veel aandacht voor jeugd en werving. En ... een verrassend omvangrijk peleton Reservisten. Onze generaals zijn dit onmisbare legeronderdeel warempel aan het heruitvinden. Dat we dat nog mogen meemaken :-)  

De Vorst getrouw en gehoorzaam aan de wetten van het Belgische volk, groet ik jullie met vaderlandse fierheid. Of ... met de minder formele expressie van Noordkaap tijdens het Bal National in 2013: Ik hou van u ;-)

Vz ROO-West