Kringmaaltijd 2011

de kolderversie met prentjes 

Kringmaaltijden zijn heuse salonmanoeuvres. Zoals het een goede militaire organisatie betaamt wordt hieraan niet begonnen zonder degelijke voorbereiding. Als alle aanwezigen verzameld zijn, leest de voorzitter het operatieorder van de avond voor. Naast de juiste locatie van de eetzaal en de toiletten, wordt ook nadruk gelegd op de dresscode en goede tafelmanieren. Wie toch zijn gamellen en andere velduitrusting heeft meegebracht, wordt verzocht die in de vestiaire achter te laten. Aangezien de medical deze avond de leiding van het gevecht heeft, is het ook niet toegelaten om wapens binnen te smokkelen op de site. Één FNC, twee SAFN's, één GP, en één blindicide worden in beslag genomen en achter de bar gestockeerd tot ENDEX.

Eenmaal het hele gezelschap zich een plaatsje aan de tafels heeft veroverd, leest junior-medicaller Marc de inventaris voor van het beschikbare bestek. Iedere aanwezige wordt verzocht goed zorg te dragen voor de toegewezen spullen. Voor diegenen die wat roestig zijn op het vlak van tafeletikette, overloopt Marc in het kort nog de correcte drill voor het gebruik van messen en vorken. Hoewel er niet onmiddellijk grote kwetsuren verwacht worden bij de uitvoering, wordt toch een permanente aanwezigheid van geschoolde medics voorzien. Wie met glazen gooit, moet in de hoek staan!

Overmatig gebruik van spiritualiën en lekker eten, kan leiden tot tal van ongemakken. De voorzitter neemt meteen het heft in handen om eventuele moeilijkheden te voorkomen. Hij geeft een uitgebreide exposé over het afwegen van eigen vermogen en goesting. Wie te veel eet of drinkt loopt het risico zich te vergrijpen aan slechte tafelmanieren, zoals daar zijn: boeren, broek openzetten, flauwe grappen verkopen, in slaap vallen, met de verkeerde vrouw/man naar huis gaan, garçons ambeteren, eten uit iemand anders' bord, enzovoort...

Onevenwichtige alcoholconsumptie kan ook leiden tot onaangename aanvaringen met onze vrienden in het blauw. Die kunnen daar niet mee lachten. Eer je het goed beseft heb je een serieuze boete aan je ... voeten.

 Halverwege het manoeuvre moet de voorzitter alweer een interventie doen. Aan een aantal tafels wordt gelachen, zonder dat daar toelating voor is gevraagd. Een dergelijke inbreuk op het protocol is ondenkbaar na de duidelijke richtlijnen die de voorzitter heeft voorgelezen. Bij diepere studie van het fenomeen blijkt de verklaring te liggen in een technisch probleem. Tijdens de lezing van de feestinstructies is de voorzitter onbewust overgeschakeld op het latijn. Na enkele zinnen is daarna de ondertiteling uitgevallen, zodat niemand een woord begrepen heeft van de toespraak. In ieders belang, herhaalt de voorzitter zijn hele opsomming in het nederlands, maar vraagt toch om simultane ondertiteling in het Westvlaams.


Als het geratel van tafelattributen is geluwd, de honger is verdreven en de dorst is vergeten, is het tijd om de eenheid te ontbinden. In zijn debriefing prijst de voorzitter de tafeloudsten voor hun stricte bewaking van het maaltijddecorum. Er zijn geen buitensporigheden vastgesteld. Iedereen heeft zijn best gedaan, en mag dus volgend jaar terugkomen. Voor de voorzitter is het een inspannende avond geweest, waarbij geen enkel onderdeel aan zijn scherpe blik is ontsnapt. Dankzij zijn bekwame leiding, met vaste hand, is totale anarchie weer eens vermeden. De ordelijke aanblik van het gezelschap is zo ontroerend, dat de voorzitter spontaan in levitatie gaat (20 cm boven de grond), en zijn zegen uitspreekt over alle genodigden.  

"Dulce est desipere in loco"

Een HUMOROO productie

Vz@roo-west.be