In de kijker

Jubileum!

(Kringmaaltijd 28 november 2014)

Als mensen erin slagen om zich een aantal jaren samen te engageren, dan mag dat gevierd worden. Maatschappelijk wordt zo'n herdenking een jubileum genoemd. Hoe langer het verbond duurt, hoe steviger de attributen die er door de volkswijsheid aan worden toegekend. Het zilveren (25 jaar) en gouden (50 jaar) jubileum, zijn waarschijnlijk het best bekend. Maar er is ook grondstof voor de jubilea buiten deze tijdsintervallen. De KNUROO Kring Brugs Ommeland & West Vlaanderen houdt al 30 jaar stand, en dat is een parelmoeren jubileum waard.

De gelegenheid bij uistek om dat te vieren is onze kringmaaltijd. Een goed moment om terug te blikken op een divers en creatief werkjaar. Denk maar aan de originele nieuwjaarsactiviteit, de vele optredens bij commemoratieve vieringen (Ploegsteert, Ieper), de gesmaakte (BBQ) uitstap in de Westhoek, de schutterssuccessen, enzovoort ... Juist, Kring BO is alive and kicking!

De kring/korpsmaaltijd is ook een pareltje geworden. Uiteraard zijn we daarvoor weer geland in de Ridderzaal van het Kasteel van Moerkerke. Een locatie die perfect past bij de traditie en sfeer van onze bijeenkomst (is al gereserveerd voor 20 november 2015). Aangezien we er al 5 jaar te gast mogen zijn voor ons feest, voelt het zelfs een beetje als 'thuiskomen'. Alle vertrouwde elementen zijn aanwezig: het klassieke interieur, de feestelijke opstelling, de decoratieve uniformen, een beloftevol menu met aangepaste drank, vriendelijke bediening, ... en vooral het goede gezelschap. Dat alles, creëert de bijzondere ambiance die onze kringmaaltijd zo aantrekkelijk maakt. Het geheel wordt afgetopt met een klein muzikaal optreden en een aantal (verrassende) aandachttrekkers, alles aan elkaar gebabbeld door de voorzitter.

Er is een Ridderorde (LII) voor Johan, een zilveren KNUROO medaille voor Benedict, en een afscheidscadeau voor onze uittredende secretaris Danny. Gebeurtenissen die belangrijk zijn voor onze Kring, en waar we samen tijd voor maken. 

De aanwezigheid van partners en naasten zorgt ook voor een uitgelezen gelegenheid om daar gepaste aandacht aan te besteden. De traditie dicteert dat iedereen met een geschenkje naar huis gaat, na het feest. Daar zit altijd iets bij voor  'hem' en voor 'haar'. Kwestie van nog wat na te genieten. Maar ook een gemeend bedankje voor de steun en inzet van iedereen.

Over de tafelgenoegens en conversatie zouden veel woorden kunnen geschreven worden, zonder de essentie ervan helemaal te vatten. Wat zorgt ervoor dat zo'n bijeenkomst uitdraait op een geslaagde avond? Waar ligt de perfectie balans tussen ernstige en plezante interactie? 

Gelukkig moet dat niet allemaal centraal geregiseerd worden. We zijn een divers gezelschap, met stuk voor stuk boeiende inhoud. De korpsmaaltijd biedt een platform voor de uitwisseling van onze verhalen. En dat werkt gewoon!

De traditionele heildronk op de Vorst levert eigenlijk een interessante metafoor om het succes van een korpsmaaltijd te verklaren. In se maakt het niet echt uit wat er in het glas zit, of hoe het ritueel wordt voltrokken. Het is de symboliek achter het opzet, die waarde geeft aan het gebeuren. Dat is ook wat er tijdens ons korpsfeest ontstaat. De rituele elementen van de omgeving, de geijkte tradities, de uniformen, de speeches, de vlag, de ...; het vormt enkel een decor waarop de 'echte' inhoud van de bijeenkomst tot uiting komt. Het zijn de aanwezigen -de kringleden en hun naasten- die uiteindelijk de sfeer en zin van het samenzijn maken. Wat op deze avond tot uiting is gekomen, is zonder twijfel beloftevol om nog vele jaren verder te doen. Onze vereniging wordt duidelijk gedragen door zijn leden.

De kring/korpsmaaltijd is nog steeds een evenement om naar uit te kijken. Alle sfeerelementen zijn er, maar het is vooral een bijzonder leuke samenkomst met de 'maten' van de Kring. Een intens moment om bezig te zijn met hetgeen ons verbindt, en de meerwaarde te ontdekken van onze individuele verschillen.

Dat we een gemeenschappelijke identiteit hebben valt niet te ontkennen. Wij zijn dé Kring van Reserveonderofficieren van de provincie West-Vlaanderen! Wat dat betekent, is ook zichtbaar in onze mascotte. (Brugse) Beren zijn erg krachtige wezens, maar de knuffelversie ervan kan iedereen bekoren. Ook wij willen deze karakteristieken combineren. Afhankelijk van het onderwerp kunnen we heel doortastend te werk gaan, of soms bijzonder meegaand uit de hoek komen. Zolang we wijs genoeg zijn om een gepast evenwicht te bewaren, ziet onze toekomst er goed uit.

Feestelijke groeten van de voorzitter van de jubilerende kring.

Vz@roo-west.be