Ondernemend

Kring/Korpsmaaltijd 24 november 2017


De Kringmaaltijd heeft altijd enkele karakteristieken gemeen met een familiefeest.  Een schitterende diversiteit aan mensen komt samen rond één specifieke gebeurtenis, om samen te vieren. Samen aan tafel gaan is daarbij een obligaat onderdeel van het feest. Ook rituele sfeerelementen zijn er niet weg te denken. Omdat het nog te vroeg is voor kerstballen of nieuwjaarsconfetti, verenigen we ons rond onze militaire roots. Het staatsieportret van de Vorst, onze vlag en onze uniformen, vormen de bindende kracht bij deze samenkomst. Het statige decor van de Ridderzaal in het Kasteel van Moerkerke maakt het plaatje compleet. Als finale bouwsteen komt daar nog de voorspelbaarheid bij van de jaarlijkse herhaling; ... en de traditie krijgt gestalte. 


Tradities vormen een prachtige bindende kracht binnen organisaties. Ze bieden houvast en werken stabiliserend, zoals het fundament van een bouwwerk. Dat is ook wat de jaarlijkse korpsmaaltijd betekent voor onze Kring.

Maar er is meer nodig dan stabilisatie om een vereniging in stand te houden. Consolidatie is goed, maar dat mag niet leiden tot verstening van wat er bestaat (alleen goed om fosielen te maken). Een vereniging moet zich blijven ontwikkelen en mee te evolueren met de noden en mogelijkheden van de tijd. Hoewel deze dynamische kracht een brandpunt moet vinden in de bestuursmandaten, zal het creatief innoverende impuls van een ledenvereniging toch vooral bij de leden te zoeken zijn. Gelukkig is daar in onze Kring geen gebrek aan. 

Mensen die dit jaar opvallend hebben bijgedragen aan de ondernemende drive van de Kring, zetten we graag eens in de kijker. Onze vaandrig par excellence, Didier, heeft door zijn ernst en vaardigheid serieuze indruk gemaakt op de omstanders bij het showen van onze vlag. Binnen de intentie om onze Kring meer zichtbaar te maken voor de buitenwereld is dit een stevige verdienste. Ook collega Chris Casier heeft bijgedragen aan de uitstraling van onze groep. Door zijn initiatief worden de Belgische reservisten nu duidelijk zichtbaar tijdens de Switchback Memorial March. Iets wat zowel door de buitenlandse delegaties, alsook de binnenlandse hoogwaardigheidsbekleders flink op prijs wordt gesteld. 

Als klein gebaar van appreciatie voor deze beide initiatiefnemers, heeft de kringkas hen een 'nieuw' setje eervolle onderscheidingen gekocht. Die van Didier waren al een beetje versleten en Chris verdient het om te pronken met de grote stukken. Allebei gefeliciteerd! 

Wat ook bijzonder innoverende en misschien zelfs een beetje uniek is, is de toename van vrouwelijke leden bij de Kring. Sinds kort zijn ze met drie. Dat is nog geen afspiegeling van de doorsnee bevolking, maar wie weet hoe dit bruggenhoofd zich verder ontplooit. Het is in ieder geval een interessante ontwikkeling om te mogen ervaren dat onze organisatie actieve belangstelling krijgt van vrouwelijke sympathisanten. Om hen aan te moedigen bij dit initiatief heeft de kringkas voor een winters snuggle-pakket gezorgd. Merci, meisjes! 


Maar de inzet stopt niet bij de voorgenoemde uitverkorenen van de avond. Zonder twijfel draagt ieder lid op zijn eigen manier bij aan de uitstraling van de Kring. Daar mag ook een presentje tegenover staan. Dit jaar bestaat het uit enkele inventieve kleinoden (pincet met LED en een multitool in sleutelvorm) en een filmpje om het Oostendse dialect te leren. Voor de partners hoort er ook een bloempje bij. Symboliek waar ik een paar pagina's mee zou kunnen vullen, maar we houden het gewoon bij een gemeend bedankje voor allen. Thanks! 


Tussen alle bedankjes door hebben we ook fijn getafeld en gebabbeld. Bestaande banden verstevigd en nieuwe mensen leren kennen. Goed gelachen (zie fotomateriaal) en heerlijke nostalgische verhalen opgehaald (blijkt onze provinciale korpsadjudant toch wel een oud grenadier te zijn, zeker). Genoten van het  stijlvolle interieur van het kasteel, en  ... vul zelf maar aan. We hebben de afwezigen gemist en onze hoop al gericht op het weerzien tijdens de kringmaaltijd van 2018. Met een select clubje hebben we de 'achterwacht' verzekerd om de ambiance stilletjes te laten uitdoven in de kleine uurtjes. ...

Hoewel we niet op volle kracht waren dit jaar, is het toch een memorabel feest geweest. Zeker voor (veel) herhaling vatbaar.

 

Vz@roo-west.be

Een vrije prentjescollage van de avond via deze link