In de kijker

"Mag het iets meer zijn?"

Algemene Statutaire Vergadering BO 2014 & Kring/Korpsmaaltijd BO 2013

Samen met de opheffing van het IJzeren Gordijn, waarmee de dreiging van de Koude Oorlog is verdwenen, is ook het concept van grote legerkorpsen met een uitgebreide Reserve mee afgebrokkeld. Ondertussen is het twintig jaar geleden dat de dienstplicht in ons land werd opgeschort, en Defensie de transformatie is begonnen van landsverdedigingsmacht tot gespecialiseerd, snel en overal inzetbaar peacekeepers-korps. Het handjevol reservisten, voortgekomen uit de dienstplicht, dat momenteel nog een actieve bijdrage levert bij Defensie is voorspelbaar aan het vergrijzen, en zal binnen één decennium grotendeels verdwenen zijn.
Misschien klinkt dit als 'slecht nieuws'? Of is het gewoon een brokje nostalgie, zoals wel meer voorkomt in het proces van verouderen? Hoe we dit allemaal een plaats geven, is de eigenlijke hamvraag. De wereld bestaat immers niet uit zwart-wit contrasten. Wat we rondom ons zien, wordt veroorzaakt door de bijdrage van een bont amalgaam mensen en meningen. Iedereen doet zijn duit in het zakje.

En als we ons aandeel samenvoegen, door ons te verenigen, dan wordt het effect ervan altijd groter. Verenigingen zijn dus niet enkel een interessant platform om ons eigen 'verhaal' een plaats te geven. Ze helpen ook om er een 'doel' mee te creëren dat de omgeving kan beïnvloeden. Door ons te verenigen bouwen we actief mee aan het uitzicht van de toekomstige samenleving. ...

Als inleiding voor een verslagje klinkt mijn betoog wellicht wat hoogdravend. Maar dat moet je mij maar vergeven, want ik heb tenslotte mijn nieuwjaarsspeech niet kunnen doen  Een Kring in stand houden, veronderstelt evengoed dat er kritische vragen mogen gesteld worden over de zin en het doel ervan. 

Daarbij komt nog, dat inspanning en resultaat in verhouding moeten staan. Evenals Defensie, mikken wij niet meer op grote evenementen waar veel energie nodig is voor de organisatie. We doen de dingen tegenwoordig graag 'light'. Wat geenszins betekent dat de inhoud mag verschralen!  Voor ons mag het zelfs gerust 'iets meer' zijn. Niettegenstaande de gereduceerde kwantiteit aan activiteiten, wordt sterk gestreefd om de kwaliteit ervan zo hoog mogelijk te houden.

Het succes van de nieuwjaarsactiviteit heeft deze stelling trouwens ruim bewezen. Maar ook de laatste kringmaaltijd mocht er wezen. Met 34 deelnemers, haalden we het gebruikelijke aantal belangstellenden. De stemmige omgeving van de Ridderzaal in het Kasteel van Moerkerke, gecombineerd met een voortreffelijke menu, en vooral het schitterende gezelschap, hebben er verder voor gezorgd dat iedereen er een fijne herinnering kan aan overhouden. 

Uiteraard waren er ook wat 'speciallekes' op het programma. We zijn tenslotte een ledenvereniging. Dus, mogen onze verdienstelijke leden even in de spot worden gezet. Het eredetachement van 11 november kreeg een gemeende dankbetuiging (+Brugse Zot) voor hun puike prestatie. Veel 'blauw' bij deze jongens; maar dankzij de bijdrage van Didier en Johan, toch bijna een intermachten combinatie. Johan werd trouwens nog eens extra in de kijker gezet omwille van zijn aanhoudende verdienste voor de Kring. Samen met Marc Goethals (onze huisfotograaf, webmaster, quasi altijd aanwezig bestuurslid) werd aan beide laureaten een ULA (ster) uitgereikt. Hiermee kwam het totaal aantal toegekende sterren op 7, gespreid over 10 jaar (eertste ster in 2003). Dikke proficiat!

Omdat ieder lid bijdraagt aan het succes van de Kring, waren er natuurlijk ook presentjes voor alle aanwezigen. Toch is dat niet de essentie van de bijeenkomst. Vooral de ambiance was in orde. Zelf heb ik amper tijd gevonden om eventjes te gaan zitten. Dat heeft iets te maken met het walking dinner concept; maar er is vooral veel tijd verdwenen in gesprekjes en babbels met vrienden en collega's. Kortom, de klassieke karakteristieken van onze doorsnee kringmaaltijd. Goed gezelschap en lekker eten..., en de tijd vliegt voorbij. Dit alles werd daarbij nog goed 'aangekruid' met wat traditionele elementen zoals (spitsvondige en eigenzinnige) toespraken, de heildronk op onze nieuwe Vorst, en de feestelijke uitdossing (inclusief mijn nagelnieuwe spencer). Meer moest dat niet zijn?!

 

De tradities van een Algemene Vergadering zijn wat minder feestelijk dan die van een korpsmaaltijd, maar dat betekent niet dat ze stijf of saai moeten zijn. Vandaar de combinatie met een kleine schietcompetitie en de mogelijkheid om even te blijven nakaarten aan de toog. 

Toch staan er ook enkele ernstige zaken op het programma. Daarbij hoort ook de mededeling dat KNUROO een nieuwe nationale voorzitter heeft: Michel d'Allesandro. Hij is lid van Kring Brussel; spreekt goed Nederlands, Frans, en Engels (en Italiaans); heeft een goed voorkomen; is academisch gevormd; heeft militaire roots (Ardeense Jagers); bekleedt een hoge kaderfunctie in diverse bedrijven; en heeft ambitie om KNUROO op dynamische wijze te leiden (in voor- en tegenspoed).

Dichter bij huis, staan onze eigen verkiezingen op het programma (Voorzitter & S2). Er zijn geen nieuwe kandidaten en de mandaten zijn herverkiesbaar. De huidige bestuurdersploeg blijft dus zetelen, met uitzondering van Geert (Vannieuwenhuyse), die zijn S5 mandaat beïndigt. Het is trouwens de laatste keer dat deze functies verkozen worden, want met unanimiteit van stemmen wordt het nieuwe Reglement van Inwendige Orde (RIO) goedgekeurd door de aanwezige (15) leden. Volgend jaar worden enkel nog de mandaten van 'voorzitter', 'secretaris', 'penningmeester', en 'bestuurslid' gestemd, krachtens dit nieuwe RIO. De vergadering geeft het bestuur ook volmacht om, indien nodig, een vzw-statuut voor de Kring te ontplooien (met 93% van de beschikbare stemmen). 

Om de zware kost wat verteerbaar te houden, wordt de bijeenkomst afgerond met een vriendschappelijke schietcompetitie. Voor de prijzen is (opnieuw) geput uit ons wereldberoemde bierpatrimonium. Wie de winnaars worden, blijft spannend tot op het (bijna) laatste moment, want er zijn verdraaid veel fameuze schutters bij onze Kring! Pascal verdient zijn tweede poedelprijs. Maar zijn puntenscore ligt opvallend hoger dan bij de eerste deelname. Drie op een rij zal dus wellicht niet lukken?

Palmares

Naam Pistool Revolver Totaal
Didier Devlieghe 94 93 187 (1)
Gilbert Possenier 91 91 182 (Vz)
Patrick Willems 91 89 180
Benedict Braet 92(2) 86 178
Marc Goethals 82 95(3) 177
Rita Willems 81 87 168***
Danny Steyaert 83 83 166
Kurt Brissinck 82 76 158
Johan Wensch 59 89 158
Dominique Delrue 64 84 148
Terry Vierstraete 60 82* 142
Ingrid Deleu 64** 66 130
Pascal D'hondt 23 83 106 (pp)

Onze Kring bestaat 30 jaar. Een jubileum dat we zeker feestelijk zullen bekrachtigen. Het jaar is al goed ingezet met de onovertroffen nieuwjaarsactiviteit. De algemene ledenvergadering laat zien dat er nog dynamiek in de vereniging zit (nieuw RIO en mogelijkheid tot autonoom statuut), en ook straffe schutters. De kringmaaltijd van 2013 was zeker geslaagd, maar die van dit jaar zal nog een stuk feestelijker zijn. De openingsvraag van dit verslagje kan dus gemakkelijk beantwoord worden. Of het iets meer mag zijn? Wees er maar zeker van!

Tot de volgende,

Didier (Vz)