NATO Summit Evere
14 juni 2021

Gezien door de ogen van een Movement Control Unit medewerker


Dit jaar had de NATO-NAVO beslist om opnieuw een top te houden met de staatshoofden en ministers van buitenlandse zaken van alle 30 NAVO - landen. De top moest de gelegenheid bieden voor een eerste contact tussen de nieuwe Amerikaanse President, Joe Biden, en de andere staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-partners.

Daarnaast zouden ze een reeks voorstellen goedkeuren in het kader van het NAVO 2030 - initiatief, dat erop gericht is de NAVO politiek en militair te versterken en voor te bereiden op de veiligheidsuitdagingen van de toekomst. In de marge van de top zouden ook bilaterale ontmoetingen plaatsvinden tussen naties en betrokken organisaties. Anders dan de vorige top van 2019, die doorging in Londen, zou deze top plaatsvinden in Brussel.

De organisatie van deze bijeenkomst was dus een uitstekende gelegenheid om België in de internationale schijnwerpers te plaatsen en vormde zo een economisch en geopolitieke meerwaarde voor ons land en voor Brussel (hart van de Europese Unie). België heeft als gastland talrijke aspecten van deze top op zich genomen, zoals: veiligheid en preventie, protocol, mobiliteit en communicatie. Bovendien werd toegezien op de strikte naleving van de gezondheidsmaatregelen in verband met Covid-19. (Ook de MCU werd een PCR-test door de neus geboord )

Deze NATO top volgde op de top van de G7 (11-13 juni, Cornwall/UK) en er zouden dus een hele reeks beroemde staatshoofden naar Brussel komen. Om maar enkele protagonisten te noemen: Merkel, Macron, Johnson, Erdogan, en -niet in het minst- de nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden.

De Movement Control Group (MCG) leverde steun aan dit gebeuren met een ploeg van MCU CENTRE onder leiding van Kapitein Verdoodt. De ploeg bestond verder uit 1SgtMaj Fieremans, KplChef Lablack en 3 reservisten, namelijk: AdjtChef Vanden Abeele, AdjtChef Depraetere en mezelf, Adjt Braet.

De top zou op maandagmiddag 14 juni plaatsvinden in het vrij recent in gebruik genomen "nieuwe" hoofdkwartier (HQ) van de NATO. Onze werkplek zou het QRE/KKE in Evere zijn (Quartier Reine Elisabeth / Kwartier Koning Elisabeth). Voor de gelegenheid was het volledige kwartier 'gesloten' en dat was maar goed ook. Samen met enkele mensen van binnenlandse zaken hadden we de communicatiezaal van de militaire bibliotheek ter beschikking en een tweetal parkeerzones. De militaire bibliotheek herbergt een massa literatuur over militaire onderwerpen, en zou best eens een rondleiding waard zijn. Maar da's voor een andere keer...

Onze opdracht bestond erin om de parking te organiseren voor het afhalen van de voertuigen door de LO's (Liaison Officers) en hun chauffeurs, het coördineren en organiseren van de sweeping van de voertuigen op explosieven en verder hadden we een coördinerende rol tussen FOD Binnenlandse Zaken en de LO's en de NAVO-site.

De eerste dag werden de voertuigen op een afwachtingszone in ontvangst genomen: een 40-tal limousines (voornamelijk zwarte Mercedes A, BMW's en dikke Audi's) en een 80 tal busjes (vooral Vito's) voor het vervoer van VIP's en hun gevolg. De voertuigen werden door de explosieven-detectie-honden (EDD) en hun meesters een voor een gescreend op de aanwezigheid van springstoffen. Tamelijk intensief werk (zeker voor de honden) waarbij de dieren ook de nodige rust werd gegund, gezien de omgevingstemperatuur al behoorlijk begon op te lopen. Bijzonder interessant ook, om te zien hoe de symbiose tussen hond en begeleider werkt. De mens moet de hond 'aanvoelen' en de juiste bevelen geven op het juiste moment. Da's wat anders dan de Golden Retriever bij ons thuis...

Daarna werden de voertuigen per land alfabetisch op de parking gezet. De plaatsen hebben we nog genummerd met (uitwisbare) verf die we ter plaatse gefixt hadden.

Hoewel de top pas op maandagnamiddag zou plaatsvinden, kwamen er de zondag op Zaventem al een heleboel delegaties aan, en dit van 's morgens tot 's avonds laat. Vliegtuigspotters meldden trouwens de bewegingen van de vliegtuigen (te volgen op Flightradar 24) op facebook en er werd natuurlijk volop uitgekeken naar de komst van Air Force One.

Wij zetten een Gate-In checkpoint op, waar de mensen zich moesten aanmelden en verdere instructies kregen van ons. Een voortdurend komen en gaan van chauffeurs met hun persoonlijke voertuigen, LO's en begeleidende politie-motards, en uiteraard ook mensen die er niks te zoeken hadden, maar verkeerd waren gereden. De LO's moesten zelf hun chauffeurs en begeleiders contacteren, hun colonnes vormen en tijdig vertrekken naar de luchthaven om hun VIP's op te halen. Van daar ging het naar hun respectievelijke ambassades en hotels in de Brusselse binnenstad. Nadien kwamen de voertuigen terug naar het QRE en werden ze opnieuw gescand door de detectiehonden.

Een behoorlijke drukte, dus. Om de zaken beter te beheersen hadden we ons in ploegen verdeeld zodat we de lange werkdag van 06.00h tot 01.00h konden opdelen. Tussendoor ook nog van de gelegenheid gebruik gemaakt om het parkoers voor 21 juli te verkennen.

Om geen tijd te verliezen met verre verplaatsingen naar huis, en om toch voldoende nachtrust te krijgen, werd logement voorzien in het quarantaine hotel van Defensie: het Holiday Inn van Haren/Diegem. Voor de burgers die dit lezen, gelieve geen foute voorstelling te maken van het logement. Het verblijf in het hotel is allesbehalve een 'holiday'. Het hotel wordt door Defensie afgehuurd voor militairen die vertrekken naar - of terugkeren uit operaties. Die militairen moeten veertien dagen in verplichte quarantaine geplaatst worden. Sportfaciliteiten zijn gesloten en alle coronamaatregelen zijn van toepassing! Maaltijden worden individueel gebruikt op de kamer. De bewegingsvrijheid in het hotel is beperkt. Enzovoort ...

De maandag werd dus een hele drukke dag. Tropisch warm weer en een continu af- en aanrijden van chauffeurs, colonnes, motards, en al dan niet nerveuze LO's. Liaison lijkt mij trouwens een interessante job. Maar de ene delegatie is blijkbaar de ander niet. Sommige landen dringen hun eigen wil op en vragen allerlei speciale dingen. Sommige LO's proberen ook te freewheelen en af te wijken van het protocol. Niet eenvoudig om zo het overzicht te bewaren. Enkele landen brachten ook hun eigen extra voertuigen mee (Turkije had zowat de grootste stoet auto's) die ook allemaal gesweept dienden te worden vooraleer ze toegang kregen tot het NAVO hoofdkwartier. De UK had een gepantserde Landrover en de Italiaanse premier stond erop rondgereden te worden in een Maserati.

Een minpuntje was wel het volgende. De watertoevoer van het sanitair van de militaire bibliotheek was reeds maanden lek met als gevolg , een enorme waterplas net voor de ingang van de bib. De delegatie van Moldavië (met een vrouwelijke president) was toevallig mee naar onze compound en tijdens de screening diende het gevolg te wachten in de bibliotheek. Niet erg netjes als je een dame op hoge hakken door het gras rond de plassen moet leiden om droge voeten te behouden ...

(de vos op de foto is een toevallige passant, die weinig interesse heeft voor de NAVO-top)

De ABL blijkt toch een kleine wereld te zijn. Zelfs als reservist loop je altijd wel bekenden tegen het lijf. Zo kwam ik nog een ex collega /oud gediende van het 6de linie tegen, enkele ex MCG-ers en een collega reservist die chauffeur was voor de Italiaanse delegatie.

Toen de top eenmaal aan de gang was en het wat rustiger werd, had ik de mogelijkheid om even naar de NAVO site te gaan. Het QRE/KKE grenst aan de achterkant van de oude NAVO site. Zo konden we daarlangs met de nodige controles doorsteken over de afgesloten Leopold II laan / Raketstraat, naar het nieuwe hoofdkwartier. 

Ondertussen niks nieuws onder de zon. Enkele betogers lieten van zich horen aan de dranghekkens. Gedurende de top waren er een 20 tal betogingen. Ieder zijn mening en het recht om die te uiten; dat is democratie. Alleen beseffen de demonstranten niet altijd wie er al 72 jaar voor die vrijheid en democratie zorgt.

Eens op de site zelf, was ik toch onder de indruk, moet ik toegeven. Scherpschutters op de daken, patrouillerende Amerikanen en Special Forces (SF), veel politie, de Amerikaanse autocolonne met The Beast (die hadden we natuurlijk niet gezien in het QRE), politiehelikopters die constant overvlogen om alles te screenen, ... Maar toch geen 'gespannen' sfeer. Dat had misschien wel iets te maken met het mooie weer, denk ik? Ook een 700 tal journalisten van de verzamelde wereldpers die live verslag uitbrachten, waren van de partij.

Ook bijzonder; aan de uitgang achteraan het imposante NAVO gebouw, staan een oud Trabantje en het woord Solidarnosc in rode letters. Symbolen van, respectievelijk, het vroegere Oostblok en de vrijheidstrijd in Polen. Ik hoop dat onze jongere collega's de betekenis van deze woorden nog kennen. Zou dat in de huidige eindtermen staan? Recente geschiedenis is toch ook geschiedenis? 

Aan de hoofdingang van het NAVO gebouw (heb ik jammer genoeg niet zelf kunnen zien) staan een stuk van "die Mauer" en puinresten van de Twin Towers (9/11). Zo besef je maar welke wereldgebeurtenissen, tijdens je eigen leven, de geschiedenis gemarkeerd hebben en nog steeds bepalend zijn voor de huidige maatschappelijke dynamiek.

Ook niet zelf gezien, maar er was tevens een indrukwekkende lightshow voor de regeringsleiders, waarmee de verbondenheid tussen de partners en de gezamenlijke opdracht nog eens op de voorgrond kwam.

Eenmaal de top achter de rug, kwam het werk voor ons terug op gang. Sommige delegaties vlogen direct naar huis, terwijl anderen nog bilaterale afspraken op de agenda hadden tijdens de volgende dag. Voor de president van de Verenigde Staten (POTUS) stond nog een audiëntie bij onze Koning op het programma, en samen met de Canadese premier Trudeau werd nog een bezoek gebracht aan de vaccin-productie-eenheid van Pfeizer in Puurs.

Persoonlijk vond ik dit best een interessante opdracht, waarbij ik toch een beetje trots ben om een klein radertje geweest te zijn in het enorme netwerk dat deze top mogelijk heeft gemaakt. Een netwerk van zo'n 400 à 450 militairen, honderden politieagenten, de Kanselarij van de eerste minister, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, cateraars, bewakingsagenten, etc ....

Mijn algemene indruk van deze top? Een succes! America is back en We are NATO!

Ha, en ik denk dat we er erg hongerig moeten hebben uitgezien, want overal waar we gedurende die enkele dagen kwamen, werden ons broodjes aangeboden

Voor verslag: adjudant Benedict Braet

Home