Onze Helden

Last Post Hulde 7de Linie

Uniebrug 20 oktober 2018


Als Guillaume De Zaine (1861-1938) zijn kronieken schrijft over "Onze Helden aan den IJzer" (Vaderlandsche tafereelen uit den wereldoorlog), gebruikt hij het woord helden vooral om de dapperheid van ons leger te beschrijven. Zijn verhalen en verslagen staan bol met vaderlandslievende emotie, waaronder de woede op de vijand en de afkeer van diegenen die geen nut zien in het verzet tegen de invasie (omdat het hun zakelijke belangen niet dient). Het is een stijl uit een andere tijd en cultuur. Maar de emoties zijn zeer herkenbaar.


 

Een passage van enkele bladzijden uit het werk van De Zaine, waarin de toekenning van de Leopoldsorde aan het 7de Linie wordt beschreven, dient als ondersteuning van onze hulde aan het Uniebrugmonument. Als verteller van dienst mag ik het heroïsche fragment voorlezen, waarin een gedetailleerd sfeerbeeld wordt opgeroepen van het gebeuren. Dit mag enkele seconden bezinken, waarna onze trompetter "geef acht" blaast, gevolgd door de Last Post. 


Bloemen worden neergelegd door AJM Matton voor het Militaire Commando West-Vlaanderen en door 1MC Neirinck voor onze Kring. De muziekinstallatie heeft het ondertussen laten afweten (de eerste keer dat we geen reserve - box meegebracht hebben!). Gelukkig heeft Lt Vanhoecke meer deuntjes in zijn repertoire zitten, zodat we toch een prachtige Brabançonne op trompet te horen krijgen om de plechtigheid af te ronden. De improvisatie is warempel beter dan het oorspronkelijke plan.


Als het bescheiden maar gesmaakte eerbetoon achter de rug is, kunnen de genodigden nog even samen nakaarten in de Newport Times. Ook hier zetten  kringleden zich in voor het verdelen van de natjes en de droogjes. Dit is een gemeenschappelijk initiatief, waarbij onze Kring zich helemaal engageert. Een stelling die in de voorzitterlijke toelichting nog eens wordt bevestigd. We willen de hulde aan 'onze helden' blijven herhalen. Het monument aan de Uniebrug zal jaarlijks kunnen rekenen op ons eerbetoon. Volgend jaar zal het de 5de keer zijn dat we het evenement op poten zetten, waarmee de traditie verankerd zit. Er kan al nagedacht worden over verdere uitbouw van het initiatief, vooral met de bedoeling om ook jongeren bij de boodschap te betrekken. Een positieve boodschap, waarbij beklemtoond wordt dat grootse daden mogelijk zijn als mensen -zelfs onder moeilijke condities- samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.   


We mogen soms ook wat meer trots zijn op de verdiensten van ons kleine land. Onze bijdrage in de wereldoorlogen (en de rest van de Europese geschiedenis) moet niet vergeten worden, en er zijn lessen uit te trekken voor de uitdagingen van het dagelijkse leven. Volgens de Van Dale heeft de term held niet enkel iets te maken met strijd en gevaar, maar er is ook referentie naar: onderscheiden, enthousiasme, kracht of grote kennis of vaardigheid, uitmuntendheid, en soms is het gewoon een verwijzing naar het 'middelpunt' (de hoofdpersoon). Als wij ons ondernemend inzetten, dan is dat ook een vorm van heldhaftigheid. 

Dat is iets wat wij zeker kunnen.

Zij die gesneuveld zijn worden niet vergeten. Zij die vergeten zijn, zijn dood.

DVz