Solidair
11 November 2015

Wapenstilstand BruggeOp 22 oktober 2014, werd aan het monument voor de onbekende soldaat in Ottawa (Canada), de 24 -jarige reservekorporaal Nathan Cirillo neergeschoten door een 'verstoorde' jongeman met religieuze motieven. Cirillo stond in ceremonieel tenue, ongewapend opgesteld als erewacht bij het monument. Zijn moordenaar pleegde de aanslag uit protest (?) tegen het buitenlandbeleid van Canada en het disrespect voor (zijn) religie.

Soldaten, uniformen en monumenten hebben met elkaar gemeen dat ze symboolwaarde hebben in een gemeenschap. Daardoor kunnen ze een doelwit worden voor diegenen die hun ontevredenheid met die samenleving willen tot uiting brengen. Het doden van een soldaat, is binnen deze context wel behoorlijk extreem, en niet meer op één lijn te zetten met het vernielen van vlaggen of het besmeuren van monumenten.


Als wij ons uniform aantrekken, zijn we ons terdege bewust van de betekenis daarvan. De haast permanente wissel van dreigingsniveaus met bijhorende kledij - voorschriften maken dat heel duidelijk. Publieke dracht van het uniform is enkel toegelaten indien daar een order/opdracht voor is. Voor de hulde ter gelegenheid van wapenstilstand, lijkt het een verantwoorde beslissing om onze kleuren te laten zien.

Meer nog; dit jaar leveren we ook het geuniformeerde 'escorte' voor het nationale vaandel van de oudstrijders. Johan en Pascal zetten niet enkel onze aanwezigheid in de kijker door hun centrale positie naast het monument. Ze marcheren ook mee met de stoet vaderlandslievende verenigingen naar het stadhuis. Gezien de uitgebreide belangstelling van toeschouwers langs de gevolgde route, zal er wel voldoende fotomateriaal de wereld ingestuurd zijn dat aantoont dat wij niet zwichten voor dreiging, als het onze nationale solidariteit betreft. Met onze symbolen tonen we ook onze wilskracht en vastbeslotenheid.

Dat de optocht eindigt aan het stadhuis, waar we de hele ervaring verwerken met een hapje en pint, is geen contradictie met de rest van het gebeuren. Samen het glas heffen, is een van de oudste rituelen die er bestaan om samenhorigheid uit te drukken. Soldaten van alle tijden hebben dit met elkaar gedeeld. Vandaag hebben wij ons steentje bijgedragen uit eerbetoon voor allen die onze democratische idealen delen. Zij die de weg geëffend hebben vóór ons en zij die het pad zullen verderzetten na ons. Lang leve de solidariteit!

Vz@ROO-West