Verba Volant ...
13 april 2019

Algemene Ledenvergadering Kring B.O. & W.-Vl.

Na 35 jaar Kring Brugs Ommeland is er heel wat om op terug te blikken. Daarom start de voorzitter zijn inleidend woordje met het voorlezen van een brokje tekst dat 25 jaar geleden werd geschreven in ons tijdschrift: Inforoo. Enerzijds gaat het over de toenmalige spanning tussen de nationale mandatarissen van de KNUROO en de Kringvertegenwoordigers. Maar het illustreerd ook sterk onze inzet en betrokkenheid met het welzijn van de vereniging. Als ons voorstel destijds aanvaard zou zijn, om het lidgeld decentraal te innen en af te stappen van gefractioneerde betaling (kring, groepering, nationaal), dan zou dat ons vandaag veel discussie en misverstanden besparen. De onoverzichtelijke verdeling van verantwoordelijkheden over de verschillende bestuurslagen heeft bij sommige leden het idee opgeroepen dat deze lagen verschillende entiteiten zijn, en dat er keuze bestaat om 'aan te sluiten' bij het één of andere niveau. Een gebrekkige redenering bij een gebrekkige regelgeving. De Kring 'is' immers de KNUROO, en geen losstaand clubje.


De verslaggeving uit de Nationale Ledenvergadering laat duidelijk zien hoe de malafide praktijken van één persoon op lokaal vlak, ernstige gevolgen hebben voor de hele vereniging. De verontwaardiging die hierover wordt geuit binnen onze Kring, is even sterk als de emotie die tijdens de nationale vergadering op de voorgrond kwam. Het hoort bij de menselijke natuur om 'schuldigen' aan te wijzen en meer veiligheid in te bouwen voor de toekomst. Maar met dergelijke instincten moeten we voorzichtig omspringen. Hier heeft de organisatie en haar bestuur niet gefaald. De zaken zijn altijd complexer dan in een eerste opwelling lijkt. Dit is correct benaderd door onze nationale vertegenwoordigers, waardoor de schade beperkt is gebleven. Als hier iets uit te leren valt, dan is het precies dat er een groot vertrouwen aanwezig is voor de competentie van de lokale besturen, en dat een hoge mate van autonomie is gegund aan de Kringen. Misbruik van dit vertrouwen kwetst ieders rechtvaardigheidsgevoel, maar we blijven solidair.

Het initiatief om een nieuw nationaal informatiekanaal op te zetten is niet onmiddellijk onze zorg, want daar hebben we onze lokale website en mailstroom voor. De voorstelling van de Luikse reserve-cadetten is origineel, maar we zien hiervoor geen mogelijke toepassing in onze provincie. Marc G wordt herverkozen tot kringsecretaris, en daarmee kan het formele gedeelte van de avond worden afgerond. Tijd voor de schietcompetitie.

De M(&)D ploeg zet zich met gepaste ernst klaar als telbureau en de schutters kiezen hun wapen en banen. De pret kan beginnen.


Het competitieve element is op zich wel een leuk gegeven. Dat maakt deel uit van het spel, en iedereen wint graag iets. Toch is het vooral de manipulatie van de vuurwapens die de hoogste aantrekkingkracht heeft voor de deelnemers. Om uit te leggen hoe dat juist in mekaar zit, zouden we bij Freud op de bank moeten, denk ik. Maar soldaten hebben nu eenmaal 'iets' met hun wapens. Weet je nog ... Full Metal Jacket? :-)))

Tussen de schietbeurten door, is er natuurlijk ruimte voor vele babbels rond de toog. Uitwisseling van familienieuwtjes en persoonlijke ervaringen, reflecties op militaire ontwikkelingen en de verenigde reserve, verhalen uit het beroepsleven en de vriendenkring. Het krijgt allemaal een plaats in ons gezelschap. Misschien is dit wel hèt hoogtepunt van deze bijeenkomst?

Tot alle scores zijn geteld en de voorzitter the points for the Belgian jury kan omroepen.  De beste schutters blijven natuurlijk ook de eerste prijzen wegkapen. Het zou vreemd zijn om iets anders te veronderstellen. Maar het is wel lekker spannend om te raden wie de prijs van de voorzitter en de poedelprijs in ontvangst mag nemen.

Ook de competitie bij de partners is verrassend. Vooral omdat Nancy niet alleen daar de eerste prijs verdient, maar tevens de hoogste score van alle schutters bij elkaar vuurt! Dat legt de lat voor onze toekomstige kampioenen toch wel een beetje hoger. Benieuwd of dit record volgend jaar kan standhouden?

Maar uiteindelijke is iedereen een winnaar, want de Kring bestaat 35 jaar en dat is enkel mogelijk door het volhardende lidmaatschap van allen. Omdat er geen biertje te vinden was met een koraalmotief (koraal is het symbool van 35 jaar jubileum), heeft de voorzitter dan maar voor een West-Vaams zee-thema gekozen. Er is voor iedereen een Dunekeun™ als presentje beschikbaar. Ja, het is feest dit jaar, en dat is hiermee ingezet.

... scripta manent ...

Vz@ROO-West