Home

In de kijker

11 November 2009, bloemenhulde wapenstilstand

De 11 november - viering is sinds enkele jaren de officiële herdenkingsplechtigheid voor alle gesneuvelde soldaten, waar ook ter wereld. De Kring Reserveonderofficieren Brugs Ommeland / West-Vlaanderen is in de laatste decennia actief betrokken geweest bij de bloemenhulde aan het Kon. Albertmonument te Brugge. Ooit stonden we er met een gewapend detachement, en marcheerden achter het muziekkorps over de Brugse keikoppen naar het stadhuis. Sinds dit soort activiteiten geen militaire prioriteit meer zijn, is onze bijdrage wat bescheidener geworden. Samen met de collega's reserveofficieren leggen we een krans aan het monument. 


Voor de gelegenheid komen steevast enkele burgerlijke en militaire gezagsdragers opdagen. Uiteraard zijn ook de delegaties van de vaderlandslievende verenigingen aanwezig in 'full force'. Voor ons zijn dat gegronde redenen om ook ons beste beentje (in uniform) voor te zetten. Een goede gelegenheid om te laten zien dat de reserve nog meespeelt, en 'that we care'.


Na de bloemenhulde  gaan we in stoet naar het stadhuis voor een drink en een babbel. Onze krans blijft, samen met de andere, bij het monument liggen als stil aandenken. Daaromheen heeft het leven al zijn normale ritme hernomen. Hopelijk staat toch af en toe iemand stil bij de bloemen vóór het monument. Aan oorlog, en de slachtoffers ervan denken is niet leuk, maar we mogen het ook niet negeren. 

"we will remember them!"

Vz@roo-west.be