Monument Uniebrug 7de Linie-regiment
indexpagina

Uit de inventaris van militair erfgoed = https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13928

Beschrijving

Het gedenkteken voor het Belgische 7de Linieregiment te Nieuwpoort, is beschermd als monument.


Waarden

Het standbeeld voor het 7de Linieregiment is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

1/ historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Gedenkteken opgericht voor het 7de Linieregiment, op de linkeroever van de IJzer, ter hoogte van de Uniebrug, ter herinnering aan de zware gevechten die deze eenheid in deze omgeving leverde tijdens de Slag aan de IJzer en de gevechten bij Lombardsijde (oktober-november 1914).

2/ artistieke waarde

artistieke waarde en artistieke, in casu artistieke-landschappelijke waarde:
Massief, indrukwekkend beeldhouwwerk van een soldaat, die in militaire houding over de IJzervlakte tuurt, met de handen gevouwen over het geweer. Het gedenkteken is het werk van de Antwerpse beeldhouwer Edward Vereycken. De opbouw met trappen en sokkels en de landschappelijke inplanting van het gedenkteken op een aangelegde heuvel op de linkeroever van de IJzer verhogen ongetwijfeld het ontzag dat het gedenkteken uitstraalt.

3/ sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
Erfgoedobject = https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200840

Beschrijving

Het gedenkteken wil herinneren aan de deelname van het Belgische 7de Linieregiment aan de Slag aan de IJzer, in de periode 17-23 oktober 1914 en aan de gevechten bij Lombardsijde op 4 november 1914.

Het gedenkteken, een soldaat die de wacht optrekt aan de IJzer, is gerealiseerd naar ontwerp van beeldhouwer Edward Vereycken (Antwerpen 1893 – Herentals 1965).

Het gedenkteken voor het 7de Linieregiment van Sint-Joris werd onthuld eind mei/begin juni 1932. Op een grasheuvel met toegangstrappen staat een geprofileerde sokkel met een vooruitspringend deel. Hoog rijst het massieve beeld van een soldaat op, die kijkt in de richting van de IJzer, de handen gevouwen over het geweer, in militaire houding.

Op het vooruitspringende deel van de sokkel: op de linkerkant 'Bataille de l'' 'Slag van den' 'Yzer 17 -23 - X 1914', 'Combat de', 'Gevecht van' 'Lombaertzyde', '4 XI 1914'; op de rechterkant 'Terrain offert par', 'Afgestane grond door' 'P. Claeyssens'. Op het centrale deel van de sokkel: op de linkerkant 'Le 7e Régiment de ligne à ses héros', 'Het 7de linieregiment aan zyne helden ', daaronder het oorlogskruis omringd door een eikebladkrans met erboven twee gekruiste zwaarden een kroon en een palm, 'Premier Drapeau décoré de l'Ordre de Léopold', 'Eerste vaandel met de Leopoldsorde vereerd 22-X-14'. Ingegrifte letters, groen beschilderd (oorspronkelijk rood).

Uitvoering: A. Hatse, Veurne (gesigneerd op de sokkel); Ed. Vereycken (gesigneerd onderaan op het beeld) (bijna niet meer leesbaar)

  • Jacobs M., Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1996.
  • Vandenbriele H., De oorlog in ons gewest. Koksijde, onuitgegeven wandeling.
  • Bijnens B., Vervallen gedenktekens, in: "Bachten de kupe", XXXVIII, 6 (november-december 1996).
  • Van Pulp., Oktober 1914. Het koninkrijk gered door de zee. Erpe, Uitgeverij De Krijger, 2004.
  • Viaene E., Lombardsijde. Zeven eeuwen historiek, Lombardsijde, Dorpsraad, 1995.
  • Engelen C. & Marx M., Beeldhouwkunst in België vanaf 1830. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2002.
  • Meer informatie m.b.t. Edward Vereycken werd eveneens gevonden op: http://www.strecker.be/

.


Bron     : Beschermingsdossier: DW002423
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Na de restauratie van het monument heeft de Kring reserveonderofficieren van de provincie West-Vlaanderen het engagement genomen om er een jaarlijkse herdenking te organiseren. Dit grijpt altijd plaats rond de tijd van het jaar waarin de gevechten hebben plaatsgevonden in 1914 (17 - 23 oktober). De herdenking bestaat uit een bloemenhulde, samen met enkele genodigden uit vaderlandslievende verenigingen. Er wordt tekst voorgelezen die herinneringen oproept aan het wedervaren van de Belgische soldaten (7de Linie) aan dit front. Ter afronding wordt de Last Post gespeeld in een sfeer van serene eerbied voor diegenen die op deze plaats gesneuveld zijn. De plechtigheid is kleinschalig maar opmerkelijk. Zelfs onder coronarestricties werden de soldaten van het 7de niet vergeten. Om het engagement van de reserveonderofficieren te beklemtonen, is een kleine gedenkplaat aangebracht op de zijkant van de sokkel van het monument.het gedenkplaatje dat discreet is aangebracht op de zijkant van het monumentook onder corona-condities worden de soldaten van het 7de niet vergeten


de Last Post weerklinkt over het IJzerlandschap, als respectvol eerbetoon ...


militairen, burgers en vaandels brengen een groetbloemenkransen aan de voet van het monument, als herinnering aan de huldedelegaties van diverse verenigingen met opgestelde vaandels bij de plechtigheid