Monument Uniebrug 7de Linie-regimentHomepage

"Zij die gesneuveld zijn worden niet vergeten; zij die vergeten zijn, zijn dood"

De Kring Reserveonderofficieren van de provincie West-Vlaanderen (onderdeel van KNUROO) heeft als statutair doel -onder andere- het versterken van de band tussen leger en Natie. Omdat de verdiensten van het kleine Belgische Leger tijdens de eerste wereldoorlog soms wat naar de achtergrond lijken te verdwijnen van de geschiedschrijving, willen we die opnieuw voor het voetlicht brengen. Er zijn natuulijk veel meer slachtoffers te betreuren bij de 'grote' legers van die tijd (het Franse en Duitse leger waren de grootste legers op het vasteland), maar de inzet en volharding van de Belgische krijgsmacht zorgde er wel voor dat de oorlog een heel andere wending kreeg dan wat het aanvankelijke invasie-plan voor ogen had (Schlieffen-Moltke plan). De soldaten van Brave Little Belgium verdienden toen al het respect van de hele wereld, want met weinig middelen en mogelijkheden wisten ze stand te houden tegen een schijnbaar onoverwinnelijke vijand. Het vermogen om met relatief beperkte middelen, toch bijzonder doeltreffend te zijn, is tot op vandaag een kenmerk gebleven van de Belgische Defensie. Zelfs in actuele buitenlandse missies blijven onze creativiteit en doorzetting erg gewaardeerd (ook als peacekeepers). Maar de opbouw van die reputatie is begonnen in de zomer van 1914 ...

De creatie en het onderhoud van deze webstek is een gemeenschappelijk initiatief van de verenigde reserveonderofficieren van de provincie. De inhoud ervan kan dus regelmatig aangepast en geupdate worden. Er bestaan heel wat bronnen die relevant zijn voor het onderwerp van deze pagina's. Waar mogelijk, zal hiernaar verwezen worden. Soms is de aangeboden informatie een combinatie van doorgenomen bronnen en de eigen militaire ervaring van de schrijvers. Hoewel er altijd gestreefd wordt naar weergave van objectieve gegevens (feiten), is het mogelijk dat persoonlijke interpretatie van de auteurs doorsijpelt in het verhaal. Wij zijn geen historici. Maar zoals de traditie wil, is de Belgische onderofficier een duizendpoot die van heel wat markten thuis is.

Door op de onderstaande afbeeldingen te klikken, krijg je nieuwe pagina's te zien met informatie over onderwerpen die relevant zijn voor de geschiedenis van het 7de linieregiment en het monument dat voor hen is opgericht aan de Uniebrug. Alle bedenkingen en opmerkingen hierover (eventueel correcties) kunnen via e-mail overgemaakt worden aan de bestuursleden van de KNUROO kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen (contacts).

Het monument aan de UniebrugZij die gesneuveld zijn ...Leopoldsorde voor 7de Linieregiment
Frontsituatie oktober 1914
de slag aan de IJzer, door de ogen
van het 7de linieregiment
Bewapening

Uniformen en namen van legeronderdelen
Militaire structuur en organisatie
(eenheden en graden)

Loting en dienstplicht/militieDe Mars van het 7de linieregiment
De Reserve van Defensie; wat is dat?