Gesneuvelde soldaten van het 7de Linie-regiment tijdens de slag om de IJzer (18 tot 31 oktober 1914)
indexpagina


De terugtrekkende Belgische troepen zullen zich uiteindelijk langs de IJzer opstellen om de Duitse invasiemacht het hoofd te bieden. Kost wat kost moet deze stelling behouden worden. Geen gemakkelijke opdracht voor een leger dat al maanden in beweging is, uitgeput, hongerig, met gebrek aan munitie en uitrusting. In de eerste dagen van de IJzerslag verliest het Belgische leger één vijfde van zijn strijdende soldaten (bron: Luc De Vos. De Eerste Wereldoorlog. uitgegeven Davidsfonds/Leuven, 1996, p.54). Ook voor de vermoeide mannen van het 7de linieregiment is de dodentol hoog. Heel wat jongens uit de Kempen laten het leven in dit brokje West-Vlaanderen. Het zijn 'soldaten' maar ook 'mensen' die elk hun eigen verhaal hebben. Met wat zoekwerk hebben we enkele namen teruggevonden van soldaten bij het 7de linie, die sneuvelden tijdens de hevige strijd om de laatste verdedigingslijn op Belgisch grondgebied te vrijwaren.Karel BinnemansEmiel BolliesJoseph BrabantsLeon De GraefPieter GilisJosephus HensLouis Peeters


Frans SmoldersFons Van EchelpoelGust Van Gorp
Kempense klaprozen website


Belgian War Dead Register website