Home Kalender
2019
Archief  Fotogalerij   AANKONDIGINGEN
Artikels en verslagen (lijst)

Sterren
Contacts Links
Blauwe Zaterdag
Nieuwjaarsactiviteit 26 januari 2019

Een bezoek aan het politiebureau is meestal geen comfortabele gebeurtenis, want dat doen we maar als er iets fout is gelopen. Meestal is het een verhaal van slachtoffers of overtreders, en geen van beide rollen behoren tot onze favorieten.
Het politiebureau heet nu "Politiehuis", en het heeft overvloedig veel glaswerk in zijn constructie om een transparante sfeer op te roepen. Alles om de burger gerust te stellen.
Uit de aard van de zaak bevat het gebouw ook veel deuren en sloten, want veiligheid gaat altijd ten koste van vrijheid. Wie niet over de juiste sleutel beschikt geraakt niet ver in dit 'huis'.
Omdat de binnenkant van het nieuwe Brugse Politiehuis onze nieuwsgierigheid prikkelt en we (toevallig) over de juiste connecties beschikken, was het voor onze Kring mogelijk om er een begeleide verkenning te gaan doen, bij gelegenheid van onze Nieuwjaarsactiviteit. Een inkijk die meer dan twee uur heeft geduurd, maar geen moment heeft verveeld. Waarschijnlijk heeft deze 'open deur' - exploratie bij velen onder ons zelfs nog vragen opgeroepen toen het allemaal al achter de rug was. Toch veel bijgeleerd, en vooral  de kans gehad om de ervaring te delen met het goede gezelschap van mede-kringleden. Yep, het jaar is goed ingezet.          

Lees meer ...Gidsen
Daguitstap Koninklijk Legermuseum 02 maart 2019

De naam 'museum' is een beetje archaïsch geworden. Tegenwoordig moet iedere expositie aangeduid worden met de term 'experience', omdat het een onderdompeling moet zijn in het aangeboden onderwerp. Het Koninklijk Legermuseum heeft wellicht ook ergens zo'n sexy naam, maar voor mij is het om het even hoe het aanbod wordt voorgesteld. De confrontatie met de gigantische zalen, gevuld met een quasi oneindige collectie van militair materiaal IS indrukwekkend! Het delen van deze ervaring met de maten van onze Kring, zorgt ervoor dat de gewaarwording nog intenser wordt. Niettegenstaande dat dit niet mijn eerste bezoek is aan het museum, moet ik vaststellen dat er altijd méér te ontdekken valt. Blijkbaar kan een mens maar zoveel indrukken verwerken per keer, zodat er altijd meer aanbod is dan consumptie.
De bestemming van onze daguitstap was zeker de moeite waard. Waar de officiële gids voor de gepaste leidraad heeft gezorgd, leverden onze eigen experten extra boeiende details en aanvullingen. Zelden zo'n intense leerervaring meegemaakt. Maar ook de reis was waardevol. Samen tijd doorbrengen op trein en metro, zet aan tot interessante communicatie. Zelfs oude bekenden kunnen mekaar altijd beter leren kennen. Alles in de ontspannen sfeer die past bij 'een dagje uit'. 't Is plezant geweest. Lees verder ...  


Algemene Statutaire Vergadering
KNUROO vzw
Zaterdag 23 maart 2019

Militaire uniformen, (archaïsche) militaire S- en G- functies, vergaderen in 'gehuurde' militaire gebouwen, ... Het is gemakkelijk om te vergeten dat onze vereniging eigenlijk een VZW is en geen militaire eenheid. Daarom moeten we de wettelijke verplichtingen van zo'n organisatiestructuur respecteren, wat betekent dat onze gemandateerde bestuurders twee keer per jaar de bestuursvergadering bijwonen en dat alle besluiten bekrachtigd worden door de 'ledenvergadering' (ASV). De bestuurders voor onze Kring, binnen de KNUROO, zijn de 'Marcs' (Goethals en Leniere). De kringvoorzitters dragen ook een formeel mandaat en mogen een stem uitbrengen bij alle bestuursbeslissingen. Zoals alle administratieve regelgeving, klinkt dit een beetje saai, maar noodzakelijk.
Dat betekent nog niet dat ons uitstapje naar Brussel vervelend moet zijn. Ons clubje samen in de auto, met Marc L aan het stuur (letterlijk onze bestuurder, dus), levert voldoende gespreksthema's om de tijd te laten voorbij vliegen. We hebben nog ruim tijd om koffie te nuttigen in het niemandsland tussen onze vergaderplaats en die van de officieren (KNVRO). Wat meteen opvalt is de quasi gelijke verdeling van aanwezige Offr en OOffr. Er was een tijd dat onze collega's met gouden sterren en strepen een ruime meerderheid hadden in de vergaderpopulatie. De tijden zijn veranderd.
Het verloop van onze vergadering is goed getimed en de inhoud is informatief en zinvol. We leren vooral dat malafide praktijken niet kunnen afgestopt worden met méér regels en controles. Ook krijgen we bevestiging van het gekende fenomeen dat er in de Reserve heel wat creativiteit en ondernemingszin aanwezig is. Dat komt helaas niet tot zijn optimale rendement omwille van het vrijwillige karakter van ons engagement. Iedereen heeft vele petten op (cumul) waardoor niemand voluit voor de vereniging kan gaan (waar is de tijd van de beroepsreservisten).
Enfin; de bijeenkomst is inspirerend geweest, onze inbreng gepast, onze gefluisterde kritische bedenkingen gefundeerd, en onze tijdsinvestering verantwoord. Er zal heel wat te vertellen zijn in onze verslaggeving naar de kringleden tijdens de komende statutaire vergadering. ...


Verba Volant ...
Algemene Ledenvergadering KNUROO Kring B.O. op 13 april 2019

Het is een gekende formule om onze zaak draaiende te houden. We combineren de formele inhoud van de Statutaire Algemene Vergadering, met het sportieve samenzijn van een schietcompetitie. Zo werkt ledenbinding bij een vereniging die bestaat uit een breed scala van achtergronden en karakters. We zijn niet meer de bende jonge idealistische reserveonderofficieren van weleer. Hoewel er bij velen toch nog serieuze passie bestaat voor het lot van deze doelgroep. Maar de boog kan niet de hele tijd gespannen staan. Er moet ook ruimte gemaakt worden om op informele manier wat woorden met elkaar te wisselen. Meningen te uiten; verhalen te vertellen; indrukken te delen; herinneringen te herbeleven; ...
Dat is het leuke aan onze bijeenkomsten. We delen een stuk gemeenschappelijke achtergrond, dat ons in zekere mate definieert. Maar er is ook een heerlijke diversiteit aanwezig die de gesprekken boeiend maakt. We ontmoeten mekaar op onze eigen en unieke manier, en laten brokjes van onze gedachten achter bij de maten. Allemaal weining formeel, en zeker geen schriftelijke verslaggeving waard, maar wel van onschatbare waarde voor de zin die we in het leven zoeken.
Onze Algemene Ledenvergadering was vol met passie en plezier, waarbij de feestelijke herdenking van ons 35 jarig bestaan al eventjes, vrolijk de kop kwam opsteken. 
   
Lees verder ...
Verslagen van vroegere activiteiten zijn, per jaargang, terug te vinden onder de 'archief' - knop.
 


Welkom op de website van KNUROO - Kring Brugs Ommeland.


Kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen maakt deel uit van de Koninklijke Nationale Unie der Reserve Onderofficieren van Belgie. Kortweg KNUROO.
De Nationale Unie der Reserveonderofficieren van België wordt op initiatief van enkele dienstplichtige onderofficieren opgericht in 1937. Bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan wordt de titel “Koninklijk” toegekend. De vereniging heeft buiten elke partijgeest of levensbeschouwelijke strekking tot doel:
-    het versterken van banden tussen reserveonderofficieren, reserveofficieren, en het actieve kader van de strijdkrachten
-    het verdedigen van de geestelijke en materiële belangen van de reserveonderofficieren
-    medewerking verlenen aan de militaire overheid bij vorming en operationele inzet van reserveonderofficieren
-    de band tussen leger en natie helpen ontwikkelen en onderhouden

De ontwikkeling van een wettelijk statuut voor de reserveonderofficieren is één van de eerste initiatieven waarvoor de kersverse vereniging zich engageert. In 1939 wordt een voorstel goedgekeurd door alle betrokken partijen, maar het komt niet tot wetgeving door het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Het zal tot 1987 duren voor het eigenlijke statuut er komt.

Ondertussen blijft de vereniging niet bij de pakken zitten. Op Belgisch initiatief ontmoeten de voorzitters van gelijkaardige verenigingen uit naburige landen elkaar bij gelegenheid van de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. Hieruit groeit het idee van internationale samenwerking, wat in 1963 aanleiding geeft tot het oprichting van de Association Européenne des Sous-Officiers de Réserve (AESOR). Deze organisatie wordt later omgevormd tot de CISOR

Ook op het lokale vlak heeft de KNUROO haar activiteiten willen toespitsen op de specifieke behoeften van de regio’s. In enkele steden worden Kringen van reserveonderofficieren opgericht. Zo ontstaat in 1984 de (KNUROO-) Kring Brugs Ommeland. In de jaren 90 wordt het aantal kringen gereduceerd tot één per provincie, waardoor de Brugse Kring als enige overblijft in West-Vlaanderen.

Tot op vandaag blijft de Kring B.O. zich inzetten om de doelen van de vereniging te realiseren. In de laatste jaren is onder invloed van de hervormingen bij Defensie wel een verschuiving ontstaan in de prioriteiten die hierbij worden gelegd. Waar vroeger vooral actieve training en vorming aan de orde waren, ligt nu klemtoon meer op het verstevigen van vriendschapsbanden tussen reserve- en actieve kaders, en de dienst aan de natie (relatie leger-natie).

Informatie over de activiteiten van de West-Vlaamse Kring kan gevonden worden op deze website.
Deze website vervangt het vroegere tijdschrift: Inforoo, dat gezien de veranderingen in het reservelandschap niet meer aan de communicatiebehoeften kon voldoen. Meer info hierover in het artikel "Een nieuw begin"

Lid worden van de KNUROO en de Kring West-Vlaanderen is mogenlijk voor iedereen die zijn/haar militaire verplichtingen heeft voldaan (vrijwillig of dienstplicht), in om het even welke graad. Ook mensen die sympathiseren met de doelstellingen van de vereniging kunnen lid worden. Wie hiervoor interesse heeft kan alle nodige informatie verkrijgen bij de bestuursleden (zie contact)
Document made with Nvu