KALENDER
2024
Archief  FOTOGALERIJ   AANKONDIGINGEN
ARTIKELS & VERSLAGEN (lijst)

Sterren
CONTACTS LINKS
Den oorlog ga je hier were vinden
100km van Ieper
9 - 10 - 11 mei 2024

Het is waarschijnlijk algemeen bekend dat onze penningmeester regelmatig eens de wandelschoenen aantrekt om wat kilometers in de kuiten te stappen. Geen idee op hoeveel haar teller ondertussen staat, maar het is zonder twijfel een respectabel getal. Naast de fysieke inspanning is het deelnemen aan wandeltochten en marsen ook 'goed voor de geest'. Zeker als zo'n tocht doorheen een landschap trekt, getekend door ons oorlogsverleden. Peggy en Chris sloten in mei aan bij de driedaagse (100km) van Ieper. Een flinke wandeling in de Ieperse omgeving, doorheen vredige landschappen met ontelbare reminders aan de Groote Oorlog (14-18).
En contrast-ervaring die voor onze sportieve kringleden aanleiding is geweest om enige indrukken en reflecties erover met ons te delen. Internationale marsen zijn gekenmerkt door hun ambiance van kameraadschap en solidariteit. Een combinatie van toeristisch genieten met fysieke uitdaging. Maar zoals Willem Vermandere het al zong, het is den oorlog die je hier were vindt. Wandelen in de Westhoek leidt altijd tot confrontatie met de sporen die de Eerste Wereldoorlog hier heeft achtergelaten. Zo'n ontmoeting kan inspiratie en historische interesse opwekken, maar kan ook aanzetten tot ernstige reflectie en bezinning. Peggy greep naar de pen om haar indrukken en gedachten de vrije loop te laten. Je leest het hier.

Kiezen
Algemene Vergadering en TIR, 04 mei 2024

Wie aandachtig naar de foto hiernaast kijkt, kan het woord 'CHOOSE' lezen op de wand naast het nieuw verkozen kringbestuur. Je zou bijna vermoeden dat de fotograaf het plaatje met opzet zo heeft geschoten. Maar soms levert het toeval zoveel mooiere resultaten dan het doelbewuste handelen.
Er zijn dit keer verschillende keuzes te maken tijdens onze Algemene Ledenvergadering. De uittredende voorzitter is nog maar eens kandidaat om zijn mandaat met drie jaar te verlengen. Geen verrassingen op dat vlak. Bij het mandaat van Penningmeester loopt het de laatste jaren wat meer complex. Onze vorige mandataris moest afhaken wegens familiale redenen. Omdat de kring niet verder kan zonder invulling van dit mandaat, werden er officieus al stappen ondernomen om een nieuwe kandidaat te ronselen. Zodoende is het gelukt om Peggy binnen te halen als nieuwe bewaarder van onze centen. Geen bezwaren van de aanwezig leden, waarna de verkiezing bij acclamatie wordt aangenomen. We zijn weer voltallig.
Het scenario voor de ASV ligt relatief vast. We blikken samen terug op het voorbije werkjaar en staan even stil bij de genomen beslissingen van het bestuur. Het is een vrij positief verhaal dat laat zien dat er dynamiek en vitaliteit in onze vereniging zit. Alles kan beter, maar onze performantie is lang niet slecht.
Na een korte vergadering is er ruimte voor wat toogklaps en een vriendschappelijke schietwedstrijd. Weeral moet er gekozen worden, want er zijn veel prijzen om de schutterij te belonen. Daarnaast zijn er ook plezante geschenkjes voor iedereen, want dit is ons 40ste jubileumjaar.  Iedere bijeenkomst is dus ook een beetje feest.
Een verslag ...
Herdenking overlijden Albert I
Baseliek Heilig Bloed, Brugge
17 februari 2024

Voor deze herdenking lijkt geen vast format te bestaan. In Oostende wordt het een bloemenhulde aan het Stedelijk Monument, terwijl het in Brugge een indoor activiteit is geworden. Voor het tweede jaar op rij vormt de H. Bloedkapel de achtergrond voor de huldeviering. Het is natuurlijk een prachtig stukje stadspatrimonium, waar iedereen vroeg of laat eens moet binnen zijn geweest. De belangstelling is misschien daarom ook behoorlijk groot. Zo'n 100 mensen zijn aanwezig voor de herdenking van Albert 1 en de overleden leden van de Koninklijke Familie. Ook onze secretaris is erbij, in uniform. Er zijn wel meer militaire uniformen aanwezig. Met actief en reserve samen, zijn alle componenten vertegenwoordigd. De burgemeester en meerdere leden van het stadsbestuur laten zich ook zien. De provinciecommandant is verontschuldigd, maar ze heeft een vertegenwoordiger (reserve) afgevaardigd.
Goed dat de Medical Component er is, want tijdens de viering krijgen twee mensen het benauwd en verliezen haast het bewustzijn. Collega reservist/verpleegkundige Vergaerde neemt hen onder zijn hoede, en de slachtoffers kunnen hun ervaring zonder complicaties afronden.
De helft van de aanwezigen vindt mekaar nadien tijdens het receptiemoment op het stadhuis. Een gelegenheid om nieuwsjes uit te wisselen en nieuwe mensen de leren kennen. Een oefening waarin onze secretaris ondertussen zijn sporen heeft verdiend. Zijn verslag voor intern gebruik (sorry) levert stof tot nadenken die nuttig kan zijn voor ons kringbeleid. Wie wat fotomateriaal wil bekijken van het hele gebeuren, kan dit vinden op de facebookpagina van 'de oorlogsvrijwilliger'.
PRO REGE PRO PATRIANieuwjaarsreceptie KNUROO/KNVRO
Brussel, 29 januari 2024

Als de respectievelijke voorzitters van KNVRO en KNUROO voldoende tijd, energie en overeenkomst vinden, dan steken ze de koppen bij elkaar om een (nationale) Nieuwjaarsreceptie te organiseren voor de verenigde Reserve. Dit jaar is er gelukkig geen pandemie om stokken in de wielen te steken, en dus is de feestelijke start van het nieuwe jaar tot realisatie gekomen. Een maandagavond naar Brussel reizen tijdens een boerenbetoging is geen sinecure. Toch is onze Kring op het appel met drie vertegenwoordigers: Chris, Marc en Benedict. Allemaal een beetje 'overdressed' (2A) door een foutje in de uitnodiging, maar ook zonder dit vestimentaire detail een mooie delegatie uit de Noordzeeprovincie. Er zijn trouwens ook vier officieren uit onze contreien aanwezig, waardoor wij (na Brussel) de grootste afvaardiging vormen.
Er is  behoorlijk wat volk aanwezig in de CPA (Club Prince Albert), waaronder ook vier generaals. Die vormen meteen het middelpunt voor de andere aanwezige sterren. Voor wie wat ervaring heeft met salonmanoeuvres valt er altijd wat nieuws te rapen bij de 'bekende' gezichten. Onze secretaris is een oude rot in het vak en vindt vanzelf de meest interessante contacten. Zo krijgen we meteen een gesmaakte update van heel wat lopende zaken, vóór en achter de schermen. Tussen pot en pint wordt al eens wat minder discreet omgesprongen met de interne keuken.
Het is opvallend, en jammer, dat de Waalse collega's niet van de partij zijn. Misschien zijn de boeren in het zuiden wat strenger met hun blokkade dan die uit het Noorden? Of loopt de communicatie niet zoals het zijn moet? Jammer ...
Zoals het hoort bij recepties zijn er speeches van de twee voorzitters. Blijkbaar niet erg verrassend of vernieuwend, want in het informele verslag van onze secretaris wordt er over de inhoud niets vermeld. Alleen lijkt er weinig of geen coördinatie te bestaan tussen de twee sprekers. Elk doet zijn eigen ding? Misschien is dat op zich een veelzeggende boodschap?
De CPA is niet langer een militaire uitbating, en het taptoe (kraan dicht) wordt strikt gerespecteerd. Om 20h mag iedereen zijn weg huiswaards aanvatten. Er is nog gelegenheid voor wat uitwisseling van nieuwtjes tijdens de treinreis naar West - Vlaanderen. Daarna is de plicht weer vervuld en hebben we onze bijdrage geleverd. Grootste gemis op deze avond ... Waar zijn de 'nieuwe reservisten'? Gelukkig is de DNR er ook niet geweest, zodat ze zich niet heeft moeten ergeren aan al die oude venten. Zo heeft iedere medaille zijn keerzijde. Het jaar is bij deze goed gestart. Santé!Stille Getuigen
Nieuwjaarsactiviteit
Zaterdag 20 januari 2024

Met een Russische agressor aan de grenzen van Europa, is het misschien gepast om een stapje terug te kijken in de geschiedenis, naar het leven tijdens de Koude Oorlog (na WO2 tot 1989). Tussen Oost en West kristalliseerde het ideologische en politieke spanningsveld zich tot een fysieke barrière: het IJzeren Gordijn. Het adjectief 'IJzeren' wordt vaak gebruikt in de metaforische betekenis van 'onbuigzaam' of 'hard'. Wellicht toepasbaar op de achterliggende meningsverschillen tussen de betrokken grootmachten. Maar in het geval van het Gordijn toch ook vrij letterlijk te interpreteren. De grensversperring moet tonnen staal en ijzer hebben bevat.
Zo'n muur is een typisch verschijnsel in absolute regimes. Het fenomeen wordt aan de bevolking verkocht als 'bescherming' terwijl het eigenlijk dient om de 'kudde' te isoleren van de rest van de wereld. Handig voor propaganda en het manipuleren van de informatiestroom.
Met onze Kring kijken we graag eens 'over de muur'. Om onze blik te verruimen hebben we Cdt bd Bart Verbrugghe uitgenodigd om zijn ervaringen en indrukken in verband met de historische grensversperring te delen met ons. Een meeslepend verhaal dat zeker gespreksstof heeft geleverd voor de gesprekken tijdens onze Nieuwjaarsactiviteit. We zijn goed gestart met 2024.
Een verslagje lees je hier ...

.
Impressies
Kringmaaltijd BO&W-Vl
Vrijdag 24 november 2023

Samen aan tafel gaan is de bindingsactiviteit bij uitstek. Voor de cohesie van onze kring vormt dit dus een hoogtepunt in het werkjaar. We komen hiervoor al voor de dertiende keer samen in het kasteel van Moerkerke. De Ridderzaal is daar onze stek, en we worden er jaarlijks gastvrij en efficiënt ontvangen terwijl we onze smaakpapillen laten verwennen. Een culinair avontuur waarover zeker een jubelend verslag zou kunnen geschreven worden. Maar zoals de Engelse negentiende eeuwse schrijver, William Schwenck Gilbert schreef: "Bij een diner komt het er niet zozeer op aan wat zich op de tafel bevindt, als wel wat er zich op de stoelen bevindt." Bij onze kringmaaltijd ligt de nadruk eigenlijk op de aanwezigen. Een viering van wie we zijn als individuen en hoe we samen de kring/vereniging maken. Deze keer is dat zelfs het leitmotiv voor de hele avond: één zijn en toch anders dan de rest.
Een feest met lekkere dingen, goed tafelgezelschap en -babbels, groepsgevoel en individuele onderscheidingen, tradities en nieuwigheden, voorspelbaarheid en verrassingen, ... een spektakel voor alle zintuigen. Of het goed geweest is? De indrukken van een mijmerende voorzitter lees je hier ...  Wapenstilstand Boemenhulde
Brugge, 11 november 2023

Met het rampenplan van kracht en de dreigende wateroverlast in de Westhoek staat Defensie paraat voor operationele inzet. De nieuwe provinciecommandant is dus logischerwijs niet present voor de 11 november herdenking in Brugge. Hoewel we hier niet met de voeten in het water staan, zorgt de regenval toch voor de nodige hinder. Paraplu's zijn dit keer geen overbodige luxe. De plechtigheid kan zich rap & kort voltrekken dankzij een welkome opklaring op klokslag 11 uur. Het is mooi en statig, en onze ondervoorzitter voert de bloemenhulde uit met een 'naturel' alsof hij dit soort manoeuvres al zijn hele leven heeft gedaan. We zijn weeral goed zichtbaar.
Daarna zijn het de natuurelementen die de show stelen. Optocht tot aan het Zand waar iedereen inderhaast onderdak moet zoeken voor een wilde stortvlaag. Zodra het ergste over is, wurmt de stoet zich tussen de bezoekers van de zaterdagmarkt de Steenstraat in. Aan het Simon Stevin plein is het weer zover, en de harmonie geeft er de brui aan als de hemelsluizen zich openen. De optocht verandert van tempo tot een verhaaste mars naar het Brugse stadhuis. Daar wacht een gastvrije ontvangst, waar enkel de inwendige mens verder bevochtigd wordt. Het uitbrengen van een toost op zij die er niet meer zijn, is een geëerde traditie. Waarschijnlijk is het een even krachtig symbool als de bloemen en monumenten. Maar het hoort eerder thuis in de intieme kring dan bij het formele, publieke eerbetoon. Het zou toch een originele aanpak zijn ...?
Opvallend bij deze elfde, is de lage opkomst van toeschouwers en gasten. Misschien heeft het natte weer daar iets mee te maken? De delegatie vaandeldragers is ook beperkt. Verrassend weining politici op het appel, gezien de naderende verkiezingen. Misschien zijn wij niet het kiespubliek waarop ze mikken? De burgemeester is er wel en in het stadhuis sluit hij vlotjes aan bij onze (grote) delegatie voor een volkse babbel. Hier en daar komen nog enkele 'oude bekenden' in beeld waarmee wat woorden worden gewisseld. Onze vertegenwoordiging is de grootste en heeft zich goed van zijn opdracht gekweten, formeel en informeel. Een beetje nattigheid houdt ons niet tegen. ...


Vrij Krachtig
Bloemenhulde Uniebrug
21 oktober 2023

Er staat een stevig briesje van 5 Bft (37km/h) aan het Uniebrugmonument als de genodigden zich daar verzamelen. In meteorologisch millieu noemt men dat een "vrij krachtige" wind. Hoewel de thermometer nog een zachte herfsttemperatuur van 15 graden aanwijst, voelt het toch maar als een graad of 11.
Maar de 'sfeer' en de kleuren zijn 'warm'. Voor veel aanwezigen is dit een moment van 'weerzien' en ontmoeting. Het gevoel van onderlinge solidariteit en gedeelde interesse bezorgen ons een warm hart.
Opvallend bij deze negende editie van dit herdenkingsmoment is de aanwezigheid van twee soldaten in het oorspronkelijke uniform van het 7de linieregiment, zoals dat gedragen werd in 1914. Twee jonge mannen, die model staan voor de talrijke soldaten die op deze plek het leven lieten. Dat waren ook jongens die amper hun eerste stappen hadden gezet in de maatschappij, en nooit meer de kans kregen om hun bijdrage verder af te werken. Maar door hun offer, kregen vele anderen wel die kans!
Het kan niet genoeg bevestigd worden hoe belangrijk het is om de inzet en verdienste van 'onze jongens' te herdenken. Wij zullen hen niet vergeten!
Ook de aanpak van de plechtigheid is 'vrij krachtig'. Kleinschalig (37 aanwezigen), kort en to the point.  Toch met alles erop en eraan: uniformen, vaandels, een opgeroepen sfeerbeeld, een ontroerende Last Post, muziek van Andre Devaere (7de linie soldaat - componist), bloemenhulde en respect. Alle ingrediënten voor een volwaardig eerbetoon.
Zoals, na afloop, één van de gasten opmerkte: "Meer moet dat niet zijn!?"
Een sfeerverslag ...
TIR FraBeAl
Interlanden schietcompetitie
23 september 2023

Hoewel de uitnodiging vrij laat in de mailbox arriveerde, werd er toch een opvallend ploegje deelnemers gevonden onder onze kringleden. Chris, Peggy, Franky, Noah, Didier en Dominique bewogen zich die bewuste zaterdag naar de schietstand van het Fort des Dunes. Gastvrije ontvangst in de vroege morgen-uren, zoals dat van onze Franse collega's mag verwacht worden. Koffietje vóór de inspanning, en dan aanschuiven voor enkele reeksen knallen met pistool en geweer (Cal.22). Prijsuitreiking tegen de middag en daarna samen aan tafel voor smullen en netwerken met de Franse en Duitse collega's. Onze ondervoorzitter zorgde voor een waardige vertegenwoordiging van onze Kring. Hij wordt ook onze liaison voor volgende edities van deze sympatieke competitie. Wellicht komt de uitnodiging volgend jaar wat vroeger in de bus.

 


Oorlog en Vrede
Nazomeractiviteit, 2 september 2023

Mijn vader was 12 jaar toen de Duitse troepen in een korte veldtocht ons landje onder de voet liepen. Hij woonde op de Diksmuidse Heerweg in Zedelgem, op een steenworp van de kazerne en het domein Vloethemveld. Eerst zag hij er een indrukwekkende opstelling van luchtafweerkanonnen staan (Bofors), die vervolgens inderhaast werden achtergelaten door terugtrekkende Belgische verdedigers. Het Duitse Heer maakte een spectaculaire entree, waarbij vooral de aanwezigheid van een grote hoeveelheid machinegeweren vrij veel indruk maakte op mijn jonge vader. Dat was ongezien bij het Belgische leger.
Later zou hij als 'onschuldig' (en onverantwoord) kind meerdere malen de afsluiting van het domein Vloethemveld trotseren om er nieuwsgierig rond te sluipen. Iedereen wist dat er wapens en munitie te vinden waren, en voor een avontuurlijk jongetje van 13 jaar was het een uitdaging om daarvan iets toe te voegen aan de eigen schatkist. Bangelijke momenten vol heerlijke schrik en triompf, zijn dat geweest voor hem.
Na de oorlog is de hele site 'militair domein' geworden, en aangezien mijn vader ondertussen al een zekere volwassenheid (verantwoordelijkheid) had bereikt, is hij er nooit meer binnen geweest. Misschien heeft hij zelfs niet geweten dat zich daar een kamp voor krijgsgevangenen bevond? In ieder geval heeft hij er mij nooit iets over verteld. Vreemd, want al bij al hebben er tienduizenden gevangenen verbleven, en in een 'dorp' als Zedelgem zou je verwachten dat zoiets niet geheim zou kunnen blijven. Of misschien wist hij van het bestaan ervan, maar is hij er 'discreet' over gebleven?
In ieder geval kreeg onze Kring nu de mogelijkheid om met Ludo Meulebroeck als gids, het gebied te bezoeken. Een domein met veel gesloten hekkens en de 'verlaten' sfeer die je wel meer vindt in militaire installaties die buiten gebruik zijn gesteld. Een plek vol stille herinneringen. Met de deskundige uitleg van Ludo kwam alles terug wat tot leven. Een verhaal dat eigenlijk tot op vandaag nog niet compleet is verteld. Maar wel een ogen-opener.
Om deze ervaring te laten bezinken schoven we vervolgens onze voeten onder tafel in Kenny's Paradijs. Inderdaad een paradijselijk rustig plekje in onze jachtige wereld. Ontspannen zitten met de maten aan de karpervijver met een drankje. Ver weg van de drukte, enkele lekkere barbecue brokken verorberen en babbelen tot het gaat schemeren. mmmmm...
Een sfeerbeeld in woorden en prentjes vind je hier.

 


Belgian Cenotaph Parade
London, 15 juli 2023

Hoewel deze plechtigheid geen gebruikelijk onderdeel is van onze kringactiviteit, zijn er in het verleden toch regelmatig kringleden aanwezig geweest bij dit unieke gebeuren. Dit jaar waren de omstandigheden gunstig voor Benedict, om deel uit te maken van deze Belgische militaire optocht in Londen. Een indrukwekkende ervaring, die hij graag met ons deelt in zijn verlag van de gebeurtenissen.
Voor wie niet zo vertrouwd is met de ceremonie, geeft 'onze man ter plaatse' ook wat verduidelijking. Dat is wel nodig, want het hele ding 'ademt' historie. Kleurrijke uniformen, traditionele ceremonies en rituelen, militaire dril, vaandels, ...
Impressionant genoeg om een plaatsje te krijgen op YouTube.
Voor de deelnemers is het een 'lange' dag, nog zonder de voorbereidende training gerekend, om uiteindelijk een kort optreden te doen aan het Cenotaaf monument. Een en ander wordt goedgemaakt door de verzorging die hen te beurt valt (vervoer, snacks, drinks, onthaal bij de collega's van de Guards). Toch blijft dit waarschijnlijk één van die ervaringen waarvan je 'moe maar voldaan' naar huis komt? Je maakt eventjes deel uit van iets wat veel groter is dan jezelf. Gelukkig hebben de Britten wat meer aandacht en respect voor het oorlogsverleden, dan wij op het vasteland.  Ze hebben de voorbije wereldoorlogen natuurlijk ook anders beleefd en uiteindelijk waren ze overwinnaars. Wij hebben enkel onfrisse ervaringen met bezetting en collaboratie, waarbij de rol van het verzet nooit zijn verdiende aandacht heeft gekregen. Tja, hoewel ik bijzonder fier ben op mijn land en nationaliteit, moet ik toegeven dat het soms door vreemde krachten wordt geleid. Het land van Magritte, zeker.
Maar de rest van de wereld 'kent' ons! Brave Little Belgium, dat 'den Duits' tot staan bracht in WO1 en dat het Britse expeditieleger hielp ontsnappen in '40. Jammer dat wij deze prestaties zo gemakkelijk laten verpieteren in de hoeken van de geschiedenis. Niet die 'van Vlaanderen' zeker?!
Maar op de Cenotaph Parade waren we in full force, met wapens, en ... met onze Benedict.
Zijn verslag lees je hier.België feest
Brugge 21 juli 2023

De 'Drache Nationale' is een begrip dat iedere militair die nog heeft deelgenomen aan het Nationele Defilé, wellicht kent. Het vaderlandse buitje overvalt je tijdens het wachten in de Wetstraat, terwijl je het gelid niet kan verlaten. Of je krijgt het op je nek terwijl je op het Paleizenplein in evenwicht tracht te blijven op de onregelmatige kasseien. ... Voor het Te Deum in Brugge, beloofde het KMI dit keer gelijksoortige condities, zij het van korte duur. Gelukkig kwam de regenval 'vroeg' en duurde het maar 10 minuten. Daarna bleef alles droog en zonnig.
Een stevige delegatie van onze kring was present voor dit vormelijke luik van het Nationale Feest: AJM Devlieghe, ADC Nicolet en Adjt Goethals. Verder was er nog opvallend veel militair volk aanwezig, waaronder zelf enkele reserveofficieren met hoge graden (kolonels) die we nog niet eerder hebben gezien. Ook de moeite waard om (opnieuw) kennis te maken met Kaatje, de nieuwe RSM van de provincie. De kersverse AS3 (Tania) was er ook. Allemaal 'girl power' op onze provinciestaf. Daar komt binnenkort nog een vrouwelijke provinciecommandant bij. Interessante evolutie vind ik dat. Maar als medicaller ben ik wel tamelijk gewoon aan vrouwelijke collega's.
Deelnemen aan het Te Deum, de optocht, de formele toestpraken en de receptie, lijkt misschien niet erg feestelijk. Toch heeft het een bijzondere charme. Het is een moment om oude bekenden weer te zien en wat verhalen te delen. Leuk om even, in uniform, ruime belangstelling te krijgen van heel wat toeschouwers (veel toeristen). Genieten van de toespraken, en vooral proberen te voorspellen wat er zal verteld worden. De toespraak van J.P. Broucke (voorzitter AVBOS) wat trouwens zeer te genieten. Daarmee houdt hij de traditie van zijn voorgangers in ere.
Er zijn ook enkele 'nieuwe Belgen' aanwezig bij de plechtigheid. Voor hen heeft dit alles nog een bijzondere betekenis, die méér is dan zomaar een dagje congé. Hier ontdekken ze misschien de waarde van hun nieuwe identiteit? Misschien ondersteunt dit hun appreciatie voor wat dit prachtige landje hen te bieden heeft. Misschien gaan ze er zelfs van houden en met fierheid hun identiteit beleven? Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht ...
Een verslagje van Didier, die voor ons ter plekke was, kan je hier lezen...Verslagen van vroegere activiteiten zijn, per jaargang, terug te vinden onder de 'archief' - knop.
 


Welkom op de website van KNUROO - Kring Brugs Ommeland.


Kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen maakt deel uit van de Koninklijke Nationale Unie der Reserve Onderofficieren van Belgie. Kortweg KNUROO.
De Nationale Unie der Reserveonderofficieren van België wordt op initiatief van enkele dienstplichtige onderofficieren opgericht in 1937. Bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan wordt de titel “Koninklijk” toegekend. De vereniging heeft buiten elke partijgeest of levensbeschouwelijke strekking tot doel:
-    het versterken van banden tussen reserveonderofficieren, reserveofficieren, en het actieve kader van de strijdkrachten
-    het verdedigen van de geestelijke en materiële belangen van de reserveonderofficieren
-    medewerking verlenen aan de militaire overheid bij vorming en operationele inzet van reserveonderofficieren
-    de band tussen leger en natie helpen ontwikkelen en onderhouden

De ontwikkeling van een wettelijk statuut voor de reserveonderofficieren is één van de eerste initiatieven waarvoor de kersverse vereniging zich engageert. In 1939 wordt een voorstel goedgekeurd door alle betrokken partijen, maar het komt niet tot wetgeving door het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Het zal tot 1987 duren voor het eigenlijke statuut er komt.

Ondertussen blijft de vereniging niet bij de pakken zitten. Op Belgisch initiatief ontmoeten de voorzitters van gelijkaardige verenigingen uit naburige landen elkaar bij gelegenheid van de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. Hieruit groeit het idee van internationale samenwerking, wat in 1963 aanleiding geeft tot het oprichting van de Association Européenne des Sous-Officiers de Réserve (AESOR). Deze organisatie wordt later omgevormd tot de CISOR

Ook op het lokale vlak heeft de KNUROO haar activiteiten willen toespitsen op de specifieke behoeften van de regio’s. In enkele steden worden Kringen van reserveonderofficieren opgericht. Zo ontstaat in 1984 de (KNUROO-) Kring Brugs Ommeland. In de jaren 90 wordt het aantal kringen gereduceerd tot één per provincie, waardoor de Brugse Kring als enige overblijft in West-Vlaanderen.

Tot op vandaag blijft de Kring B.O. zich inzetten om de doelen van de vereniging te realiseren. In de laatste jaren is onder invloed van de hervormingen bij Defensie wel een verschuiving ontstaan in de prioriteiten die hierbij worden gelegd. Waar vroeger vooral actieve training en vorming aan de orde waren, ligt nu klemtoon meer op het verstevigen van vriendschapsbanden tussen reserve- en actieve kaders, en de dienst aan de natie (relatie leger-natie).

Informatie over de activiteiten van de West-Vlaamse Kring kan gevonden worden op deze website.
Deze website vervangt het vroegere tijdschrift: Inforoo, dat gezien de veranderingen in het reservelandschap niet meer aan de communicatiebehoeften kon voldoen. Meer info hierover in het artikel "Een nieuw begin"

Lid worden van de KNUROO en de Kring West-Vlaanderen is mogenlijk voor iedereen die zijn/haar militaire verplichtingen heeft voldaan (vrijwillig of dienstplicht), in om het even welke graad. Ook mensen die sympathiseren met de doelstellingen van de vereniging kunnen lid worden. Wie hiervoor interesse heeft kan alle nodige informatie verkrijgen bij de bestuursleden (zie contact)
Document made with Nvu