Archief

Fotogalerij Contacts Links

Archief  2021
Hoop
Eindejaar 2020 - Nieuwjaar 2021

Een terugblik of het aflopende jaar wordt zonder twijfel gedomineerd door de Covid-19 crisis. Het heeft ons maatschappelijke en persoonlijke leven beïnvloed. Met alle mogelijke reacties die een crisis kan opwekken. Ongewone situaties roepen ongewoon gedrag op. Er is gelachen, gehekeld, gehaat, gevreesd, geschuild, geprotesteerd, ge...(vul maar in). We hebben toppunten van egoïsme en van altruïsme gezien; het slechtste en het beste van wat een samenleving kan bieden. Het heeft mij vaak doen denken aan de jaren van 'bezetting' die ons landje meerdere keren heeft ondergaan. Nu is er een einde in zicht en er wordt internationaal samengewerkt om de 'vijand' op te ruimen, en al bij al zal dit euvel maar één jaar van ons leven hebben getekend. Hoe moet het dan zijn om een juk te moeten doorstaan van vier jaar, zonder uitzicht op bevrijding?
Het is niet nuttig om de huidige gebeurtenissen af te meten met historische maatstaven. Iedere tijd is uniek. Maar, crisis zet mensen aan tot buitengewoon gedrag.
Onze kring heeft, naar mijn opinie, meegewerkt aan een positieve en ondersteunende houding die past bij onze militaire achtergrond. We hebben onze publieke bijdrage geleverd, en de interne cohesie onderhouden. De fysieke ontmoeting is noodgedwongen tot een minimum herleid, maar de kameraadschap is niet verbroken. Onze veerkracht is stevig en we hebben voldoende reserve om te volharden.  De bevrijding is op komst ...
Operatie Heart - Copy
Voorjaar 2021

We leven ondertussen één jaar onder Covid-restricties, en fysieke contacten of uitwisseling van tastbare zaken is uitzonderlijk geworden. Hoewel de digitale snelweg vlotte en creatieve communicatie mogelijk maakt is het ontvangen van een fysiek briefje of kaartje nog altijd iets dat bijzondere appreciatie oproept. Zeker op een moment dat uitwisselen van materiaal zeldzaam is en de digitale communicatie (te) overvloedig, krijgen poststukken een herniewde waarde.
Omdat iedereen wel een hart onder de riem kan gebruiken op dit moment, en het onze plicht (of zoiets) is om het moreel hoog te houden, heeft onze kring de voorzet gegeven voor een positieve actie in dat verband. Een oproep om eens een kaartje of briefje te sturen naar (zomaar) iemand. Een 'specialeke' dat helemaal bijzonder wordt gemaakt door het te frankeren met een eigen postzegel. Iedereen heeft er eentje gekregen om de kosten van de zending te dekken. Een zegel, die op zich al stof tot conversatie levert.
Mijn briefje is een dankkaart geworden naar een collega. Het is aanleiding geweest tot een opwekkend telefoongesprek. Haar eerste indrukken, bij het ontvangen van het poststuk, waren verbazing en een beetje ongerustheid. Blijkbaar wordt het krijgen van een brief geassocieerd met 'iets ernstigs'. Natuurlijk was het ook een onverwacht gebeuren. De combinatie van de afzender en de postzegel, riep dan weer een prettiger sentiment op (yep, ik sta op de zegel), en de enveloppe is met grote nieuwsgierigheid geopend. ...
Verder kan ik enkel bevestigen dat het doel van deze operatie helemaal is gerealiseerd. Iedereen krijgt graag een inktgeschreven kaartje of briefje. Dat is nog meer geldig onder het corona-juk.
Meteen kwamen de kring en de reserve nog eens ter sprake, en dat is een meevaller voor beiden!


Algemene Ledenvergadering kring BO
15 april 2021

Statutaire verplichtingen, zoals de algemene ledenvergadering, proberen we al jaren 'interessant' te maken door ze te combineren met een activiteit die het de verplaatsing waard maakt. Nu er geen verplaatsingen en bijeenkomsten mogelijk zijn, hebben we onze toevlucht moeten zoeken in de virtuele ruimte van de webconferentie. Het levert geen echt fysiek contact op, maar de kans om mekaar eens te 'zien' heeft blijkbaar wel voor de nodige aantrekkingskracht gezorgd. Een ledenvergadering met 14 aanwezigen is geen slechte opkomst. Iedereen moest wel voor zijn eigen drank zorgen, maar dat heeft de pret niet kunnen bederven. We hebben het glas regelmatig kunnen heffen voor een feestelijke dronk.
De vaste bestanddelen zijn aan bod gekomen: moreel verslag, financieel verslag, de activiteitenkalender 2021, en de mandaatverkiezing van kringvoorzitter voor de komende drie jaar (de laatste). Verschillende vragen en interventies uit het virtuele publiek zijn behandeld en we hebben heel de voorziene kijktijd opgebruikt. Er was ook ruimte voor de occasionele grap en kwinkslag, en we hebben er allemaal deugd van gehad. Dit gezelschap is "alive and kicking!"
Braet and the Beast
NATO Summit Evere 14 juni 2021

Zelfs in deze tijd van restricties en thuiswerk, is er wel eens nood aan actieve operationele inzet van reservisten. Collega Benedict Braet stond op de eerste rij tijdens de recente NATO Summit in Evere, als onderdeel van de Movement Controll Group (MCG) die het VIP verkeer in goede banen moest leiden. Een interessante positie om als onzichtbare waarnemer de gang van zaken gade te slaan.
Benedict deelt zijn indrukken met ons in zijn verslag van deze NATO bijeenkomst, waaraan dit keer een meer standvastige Amerikaanse president zijn medewerking kwam verlenen. Voor het wagenpark ook een bijzondere belevenis natuurlijk, want the beast is toch één van de meest unieke voertuigen ter wereld. Niet iedereen krijgt een photo-opp met dit monster.
Deel deze ervaring met onze adjudant Braet, in zijn verslag van de Summit
Trotse vaders
Nationale Feestdag  21juli 2021

Terwijl ik met een voortreffelijke Picon in de hand voor het scherm zat om een kritische studie te maken van het militaire defilé, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag, stond collega Benedict Braet in de straten van de hoofdstad om het schouwspel in goeie banen te leiden. Voor salonstrategen zoals ik, was er een struikelblok te vinden in de vreemde uitdossing van het tribunepersoneel rond de Vorst. Landmacht-uniformen met gouden torsado's op de schouders (mayonaise in de volksmond) en graden op gekleurde kraagspiegels. Een dracht die niet direct in het reglement te vinden is, en dus heel intrigerend voor toeschouwers zoals ik. Er was natuurlijk ook de storende onwetendheid van de majoor/commentator die niet wist wat de zwarte pluimen op de sjako's van de KMS betekenen; nochtans zijn plaats van arbeid.
Onze man ter plaatse had wel andere besognes aan het hoofd. Zijn indrukken zijn de moeite waard om met ons te delen. Een kort verslagje over de ervaring van een actieve reservist, en ... tevens een trotse vader (op de koninklijke tribune zat er nog een). Lees het hierVierdaagse van de IJzer
16 tot 20 augustus 2021

Na één jaar onderbreking wegens coronarestricties, is de 48ste editie van de vierdaagse wandeltocht door de IJzerfrontstreek opnieuw kunnen doorgaan. Een mars met militair karakter en actieve ondersteuning van Defensie. Voor de Medische Component is dat een volwaardige 'operatie', gecoördineerd door het 14Bn Med. Bij inzet op dergelijke schaal is de bijdrage van reservisten bijzonder welkom, ook omwille van hun specifieke deskundigheid en ervaring.
Chef Dimitri - collega en kringlid - was er terug bij. Voor hem is het een vijfdaagse wederoproeping geworden, want een dergelijk manoeuvre vraagt wel enige voorbereiding. Meteen ook een gelegenheid om de relaties met de actieve en reserve-maten terug op peil te brengen.
Altijd een bijzondere ervaring, om mee te maken hoe een actieve militaire eenheid zich ontplooit en het operatieorder praktisch vorm krijgt. Een soepele en goed gecoördineerde mechaniek die een hele week lang het medische vangnet vormt voor duizenden stappers. Er zijn niet veel organisaties die zoiets kunnen. Ieder 'radertje' in het netwerk is uiteraard belangrijk, en dat weet Defensie ook. Het is dus niet verbazend dat er al een kwarteeuw lang reservisten aan te treffen zijn in de rangen van de medische steuneenheid bij de Vierdaagse van de Yzer. Voor dagelijks gebruik is het reservekader niet direct noodzakelijk, maar als er een 'specialleke' op het programma staat ...


Merci Dimi   
Lange Max(en)
Nazomeractiviteit
11 september 2021

Het sociale leven van onze kring heeft niet helemaal stil gelegen tijdens de corona-crisis, maar het was toch ongeveer anderhalf jaar geleden dat we nog eens fysiek in mekaars omtrek konden komen. Met de nazomeractiviteit hebben we dus ons werkjaar 'echt' (niet virtueel) op gang kunnen trekken. Een klassieke combinatie van een bezoekje in de militaire sfeer, gevolgd door een culinaire ontmoeting met barbecue.
Achtentwintig deelnemers op het appèl zorgen meteen voor de nodige ambiance en het kost niet veel moeite om de gekende vriendschappelijke sfeer tot stand te brengen. We zijn natuurlijk allemaal enigszins gegroeid (fysiek  en mentaal) en de voorbije coronatijd laat sporen na, maar dat belet niet dat we gemakkelijk de klik maken naar het hernieuwde samenzijn.
Het weer past zich aan aan onze behoeften, de museumsite is helemaal de moeite waard om te bezoeken, de barbecue met extra's is voortreffelijk, en het gezelschap is memorabel. Meer indrukken zijn de lezen in het verslagje van deze eerste gezamenlijke kringuitstap van 2021.
Een verslagje ...
AD UNUM OMNES
Herdenking Uniebrug 23 oktober 2021

De wapenspreuk van het 7de linieregiment, Ad Unum Omnes (tot de laatste man), verwijst naar volhardende inzet. Het is niet het motto van onze kring, maar we hebben onze volharding toch laten zien bij deze 7de editie van de bloemenhulde aan de Uniebrug. Dit jaar met een onverwachte recordopkomst van bijna 50 deelnemers. Gelukkig ook heel wat kringleden op het appel om alles in goede banen te leiden.
Het is een memorabele gebeurtenis geworden, met aanwezigheid van nieuwe vaandels en nieuwe bloemenleggers. Ook heel wat belangstelling van oude en nieuwe bekenden. Het doet warempel deugd om vast te stellen dat de interesse voor ons initiatief zicht uitbreidt. Dat brengt ons ook op ideeën om er verder creatief mee aan de slag te gaan. We gaan door ... 

een verslag...

Met de Golven ...
Kringmaaltijd 26 Nov 2021

Ons dagelijkse leven wordt tegenwoordig geregeerd door 'golven'. De Covid - pandemie is jammer genoeg nog niet achter de rug, zodat de samenleving gegijzeld blijft door dit schijnbaar onstopbare virus. Soms gaan we met volle moed de strijd aan met social distancing, maskers en doorgedreven handhygiëne. Op andere momenten voelt het allemaal ontmoedigend zinloos aan omdat er altijd wel iets of iemand is die roet in het eten gooit. Er lijkt geen einde aan te komen.
Gelukkig waren we de verstrengde maatregelen nog net voor met onze planning,  en mochten we  onze kringcohesie feestelijk in praktijk brengen bij onze korpsmaaltijd. Een heerlijk weerzien waar duidelijk veel mensen naar hebben uitgekeken, want meer inschrijvingen dan de vorige jaren. Uiteraard ook de gelegenheid om samen een toast op de Vorst uit te brengen, maar verder een kringmaatlijd met alles erop en eraan. Af en toe wat formeel gespeech, maar vooral veel informele tafelbabbels. Voorstelling van verdienstelijke kringleden, en bedankjes aan iedereen die onze Kring op de kaart helpt zetten. Nostalgische verhalen en frisse ideeën. Nieuwe en oude kennismakingen. ... en niet te onderschatten, tongstrelende gerechten in een onovertroffen omgeving die militaire historie ademt.
Mee met de golven van afscheid en weerzien, hebben we er een maritiem thema aan gegeven. Geen onbekend fenomeen in onze Noordzeeprovincie. Ook onze nationale voorzitter was erbij, en hij zag dat het goed was.

een verslagje...

Document made with Nvu