Archief

Fotogalerij Contacts Links

Archief  2017Cold & Hot
Nieuwjaarsactiviteit 2017

Sinds de voorzitterlijke 'blue monday' - speech op de gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie Offr/OOffr van 2013, is onze Kring aan een eigen koers begonnen wat de start van het nieuwe jaar betreft. Niet onder het populistische motto "Wat we zelf doen doen we beter", maar eerder met het motief: "Wat we samen doen, biedt meer tevredenheid". Dat gevoel is er in ieder geval geweest tijdens onze  Nieuwjaarsactiviteit, waarbij we een avondlijke verkenning hebben gemaakt van de pikante historiek die verborgen zit achter de sluimerende Brugse gevels en monumenten. Een merkwaardige combinatie van Cold & Hot, waaraan iedereen blozende wangetjes heeft overgehouden.  Lees meer...

Al bijeen
Algemene Ledenvergadering BO 2017

De KNUROO-Kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen is een ledenvereniging. Daarom leggen de bestuursleden jaarlijks verantwoording af voor hun 'beleid' aan de leden. Die communicatie moet  gebeuren, maar hoeft niet enkel met woorden te geschieden. Bij onze kring maken we daar een bijeenkomst van die past in de stijl van onze gemeenschappelijke doelen. De formele tekenen van ons militaire engagement laten we erbuiten, maar we integreren onze liefhebberij in het hele gebeuren. Er is ruimte voor het uitwisselen van gedachten (formeel en informeel) en discussie. Er is gelegenheid om onze schuttersvaardigheid te meten. En er is kans om onze naasten en kids te laten kennismaken met de kameraadschap die wij overhouden aan onze militaire achtergrond. Waardevolle momenten. Lees meer ...
Extraordinaire
Jumelage Jubileumk FraBe 2017

Het is ongewoon om een massa militairen van verschillende origine aan te treffen in het stille Diksmuide op een zaterdagvoormiddag. Voor de bekrachtiging van onze broederband met de Franse Reservisten uit Dunkerque kwam toch flink wat volk opdagen om getuige te zijn van het feestelijke gebeuren. Voor onszelf was het een unieke gelegenheid om 'oude' vriendschapsbanden te hernieuwen en een informele babbel te hebben over het dagelijkse bestaan van de Reservist. Geen gewone gebeurtenis. Opgemerkt door facebook, sympathisanten en vrije reporters Lees meer...


Territorium
Last Post Ploegsteert 2017

De eerste vrijdag van juni zijn wij te gast in Ploegsteert. Dat is al zo sinds 2013, toen we voor het eerst aanwezig waren bij de Last Post ceremonie aan het  monument van de Berks Cemetry Extention. Een indrukwekkend bouwwerk als eerbetoon voor de geneuvelde soldaten van de Commonwealth tijdens WO1. Het ligt een 2 tal kilometer buiten onze provinciegrens, en bovendien in Wallonië, maar we blijven toch in eigen land voor onze deelname.
In zekere zin zijn we ook geen onbekenden meer in het dorp. Er worden heel wat blikken van herkenning uitgewisseld, en af en toe komt het tot een gesprek. De meeste mensen zijn er trouwens tweetalig, of doen erg hun best om de conversatie comfortabel te houden. Een prachtig Belgisch compromis, passend bij de faciliteitenwetgeving die er van kracht is.
We staan er als mensen ondereen en denken aan diegenen die het ultieme offer brachten om de huidige democratische samenleving een kans te geven. Als Belgen en militairen willen we dat niet vergeten. Onze vrijheid is te danken aan de grensoverschrijdende solidariteit met anderen (geallieerden). Dat is de enige weg naar duurzame vrede. 
Lees meer...Tricolor op straat
Te Deum 21 juli 2017 

Opvallend veel uniformen aanwezig op het Te Deum in Brugge, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. Dat varieert per jaar, evenals de aanwezigheid van politici. Voor deze laatste categorie zou ik mij wel durven wagen aan een verklarende hypothese voor hun publieke verschijning. Voor de militaire presentie ligt dat niet zo simpel. Hiervoor beperk ik mij tot de vaststelling dat er een flink contingent van aanwezig was, dit jaar. Voor de uniform-minnende toerist is het dus een interessante meevaller geweest om plaatjes te kunnen schieten van de optocht tussen de kathedraal en het stadhuis. Misschien heeft dat enige compensatie geboden voor de vrij magere bevlagging van de huizen waar de stoet langskwam? Of misschien is dit op en top Belgisch, waarbij de kwaliteit belangrijker is dan de kwantiteit?   Lees meer...


Möbius in Passendale
Nazomeractiviteit 2017

Voor we aan het jaarlijkse overvloedig gevulde herfstparcours van herdenkingplechtigheden beginnen, komt de Kring samen om een brokje cultuur te verenigen met een gemoedelijke babbel in goed gezelschap. De nazomeractiviteit is in enkele jaren doorgegroeid tot de huidige traditie, en doet het nog steeds goed. Gezien de brede mediabelangstelling voor de commemoratie van de slag bij Passchendaele, leek het een interessant idee om daar eens ons licht op te steken. Het is een inpirerende dag geworden, waarbij iedereen iets extra heeft kunnen meepakken naar huis.   Lees meer...
Freedom
Slotplechtigheid Switchback Memorial March 2017

Niettegenstaande de dreigende weersomstandigheden in de ochtend, kreeg de Switchback Memorioal March toch schitterend wandelweer voor zijn 15de editie. Naast een sectie deelnemers in uniform, levert onze Kring al enkele jaren een militaire representatie voor de slotplechtigheid van deze mars. Opvallen is het toenemende aantal kransen dat bij deze ceremonie aan het monumentje te maldegem wordt gedeponeerd. Onze bevrijders zijn zeker niet vergeten. Lees  meer...

"Rare Jongens ..."
Last Post Ieper, 23 september 2017

Iedereen zal wel eens in een Asterix album gesnuisterd hebben, en er de verzuchting van Obelix aangetroffen hebben: "Rare jongens, die ..."  Het titeltje van mijn  verslag over onze aanwezigheid bij de Last Post ceremonie onder de Menenpoort, is dus niet echt origineel. Maar het kan wellicht enige nieuwsgierigheid opwekken. Om precies te weten wie de Rare Jongens waren die op die bewuste avond aan de revue zijn gepasseerd, had je erbij moeten zijn. Zo gaat dat met semi-serieuze gesprekken tussen  pot en pint (in dit geval een Ypers Times). Geestig voor wie aanwezig is, maar moeilijk te reproduceren achteraf.

Er was véél volk aanwezig in een amalgaam van uniformen en attributen. De moeite om allemaal eens te bekijken. Dat zal de indrukwekkende massa toeschouwers ook wel gedacht hebben, bij het zien van onze delegatie in uniform, en onze statige 'colours', met stijl en fierheid neergezet in het midden van het monument. Rare Jongens, die Belgian NCO's ...
Lees meer ...
Bruggen
Last Post & bloemenhulde Uniebrug 2017

Vanuit militair oogpunt gezien, behoren bruggen bij de categorie 'gevoelige punten'. Ze vormen een verbinding over een natuurlijke hindernis. Die hindernis blijft bestaan onder de brug en de passage erover is beperkt. Niet ongewoon dat bruggen in conflictsituaties de achtergrond vormen voor offensieve en defensieve actie.
Metaforisch gezien kunnen bruggen ook symbool staan voor de communicatie die tussen individuen en tussen  organisaties wordt opgezet. Een noodzakelijke voorwaarde om tot samenwerking te komen en -evenals de echte bruggen- een gevoelig (kwetsbaar) element in de omgang.
De hulde die onze Kring opzet aan de Uniebrug, slaat niet alleen een brug over de tijd naar de wereld van onze wapenbroeders van weleer. Er zit ook een actuele boodschap aan verbonden, over het belang van bruggen bouwen om solidariteit en samenwerking mogelijk te maken.
Lees meer ...

Linten
Wapenstilstand Brugge 2017

Tijdens de bloemenhulde aan het ruitermonument van Koning Albert 1, ter gelegenheid van de herdenking van alle gesneuvelde militairen, helpt een mild regenbuitje om de juiste ingetogen sfeer te zetten. Paraplus worden geopend waardoor de menigte zich dichter lijkt te verenigen onder één kleurrijk golvend dak. Verder zorgen ook de bloemboeketten voor wat extra kleur in deze herfstperiode. Het naderende verkiezingsjaar zal er daarnaast wel mee te maken hebben dat ook de lokale politici quasi voltallig op post zijn om hun kleuren aan het schakering toe te voegen. Veel linten te zien op deze plechtigheid, dit keer. Lees  meer...

Ondernemend
Kring/Korpsmaaltijd 2017

Ondernemingszin heeft iets te maken met creativiteit, initiatief, inzet, durf, engagement, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, gedrevenheid, zelfvertrouwen en bereidheid tot samenwerken. Daarmee is het lijstje waarschijnlijk niet compleet, maar het zijn kwaliteiten die opvallend aanwezig zijn binnen onze Kring. De introductie van de voorzitter bij het formele gedeelte van de korpsmaaltijd zet dit extra in de verf. Daarna mag iedereen zich nestelen in de vertrouwde sfeer van traditie en solidariteit. Dat de Ridderzaal van het Kasteel van Moerkerke daar de ideale achtergrond voor vormt, hoeft geen betoog. Ook de verdienstelijke leden die het voorbije jaar hun ondernemingszin hebben laten zien, vinden er een stijlvolle plaats in het voetlicht als ze hun voorzitterlijke felicitaties in ontvangst nemen. Uiteindelijk heef iedereen schitterend bijgedragen aan dit korpsfeest, en ... iedereen is er ook met méér vertrokken dan bij aankomst. Lees meer ...

Document made with Nvu