Archief

Fotogalerij Contacts Links

Archief  2012

Nieuwjaarsreceptie 27/01/2012


Geen militaire installaties als achtergrond dit jaar. Maar wel een gezellig plekje tussen de Oostkampse bossen en velden. Het past een beetje in de militaire traditie om aandacht te hebben voor 'goede' doelen. Toch moet dat niet altijd zijn onder vorm van liefdadigheid en giften. De vzw Loca Labora is een pionier voor sociale tewerkstelling in onze regio, en biedt een verzorgd aanbod voor recepties, feesten en congressen in 't Roodhof. Wij kenden de zaak al van vroeger, en dachten dat dit een fijne locatie kon zijn voor de nieuwjaarsreceptie van de West-Vlaamse Reservisten. We hebben het ons niet beklaagd.   Lees verder ...Whisky tasting 9/03/2012


Wij zijn een vereniging die vele smaken samenbrengt. Hoewel het verband tussen whisky proeven, en onze militaire achtergrond misschien niet zo vanzelfsprekend is, is het op zijn minst facinerend om vast te stellen dat er onder ieder uniform een individu zit met soms onverwachte kenmerken en gaven. Een avondje degusteren heeft ons de kans geboden om enkele andere zintuigen te scherpen dan militair noodzakelijk. Verrassend; en zelfs voor de niet zo fanatieke liefhebber toch een plezante activiteit  Lees verder ...

Algemene Statutaire Vergaderingen april 2012

Wij zijn een 'ledenorganisatie'; wat betekent dat in feite de leden 'baas' zijn van de vereniging. Bestuursleden kunnen hun ding maar doen, dankzij het mandaat dat ze van de leden krijgen. Daarom moeten het presidium af en toe verantwoording afleggen aan de leden. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. KNUROO heeft als nationale vzw-structuur, gekozen om de diverse regionale Kringen een flinke vinger in de pap te geven voor het nationale beleid. Het zijn precies de regionale bestuurders die stemrecht hebben binnen de nationale beheerraad, en op die manier mee hun stempel kunnen drukken op het nationale gebeuren. De regionale bestuurders moeten dan op hun beurt verantwoording afleggen aan hun achterban. Bij ons zit de macht dus echt aan de basis! Er is flink veel vergaderd in de maand april. Da's geen grap.    Lees verder ...


Nationale Competities

2011 & 2012


De Competitie was dit keer vrij vroeg in het jaar gepland. Dus kon het goede weer niet beloofd worden. Maar in Elsenborn liggen de zaken meestal net iets anders dan (bij ons) aan de kust. De Brugse delegatie liet het niet aan zijn hart komen, en zette zichzelf in de kijker bij deze meeting van de Belgische Reservekaders. Zelfs de Duitstalige Pers zag er leesvoer in. Wij kunnen dus niet onderdoen.  Lees verder ... 

Te Deum Brugge 21 juli 2012

Een flink groepje Reservisten op de been, dit jaar, om de Nationale Feestdag ook in Brugge in de kijker te zetten. Deze opmerkelijke aanwezigheid werd bekrachtigd met een fotootje op de trappen van het stadhuis. Eendrachtig samen in uniform.  Lees verder ...


BBQ in het For Freedom museum

 1 september 2012

Voor één keer hebben we de jaarlijkse nazomerbarbecue niet gecombineerd met een TIR, maar met een geleid bezoek aan een merkwaardig museum in onze achtertuin. Het was wel wat spannend om te zien of hiervoor voldoende belanstelling zou zijn, maar het is een succes van formaat geworden.     Lees verder ...
SMM start 2012

 Jaarlijks voorzien wij een kleine delegatie in uniform om de openingsplechtigheid van de SwitchBack Memorial March bij te wonen. Het is een klein gebaar, maar we hopen op die manier onze dankbaarheid en respect te tonen voor de offers die door de Canadese en Poolse troepen zijn gebracht voor onze bevrijding  Lees verder ...

Last Post, Ieper (22 sept 2012)

Een schitterende traditie, waarbij internationale belangstelling niet ontbreekt, en waarbij onze Kring zich laat opmerken. Dit keer was het wel wat spannend, want voorzitter en bloemenkrans werden geteisterd door de wet van Murphy. Maar er was ook een echte Chinese verrassing aanwezig, dus hebben we ons beste beentje voor gezet. En we mochten gezien worden.  Lees verder ...

Monumenten

08 & 11 november 2012

Tijdens de Novembermaand laat ik mijn uniform gewoon op de kapstok hangen, want het is de moeite niet om het netjes in de kast op te bergen. Het aantal uitnodigingen voor herdenkingen, bloemenhuldes en vieringen overstijgt steevast de capaciteit van onze kringdelegaties. Toch doen we ons best om een steentje bij te dragen aan het in stand houden van bijna -vergeten tradities. Monumenten behouden slechts hun kracht en zin zolang er iemand is die de betekenis ervan in leven houdt. Wij waren present bij de herdenking in de Middenschool, en bij de 11 novemberhulde aan het ruiterstandbeeld van Koning Albert I. Lees verder ...
Kringmaaltijd 2012

Surprise !
Veel verrassingen op deze feestelijke afsluiter van ons werkjaar. Maar dat zal er wel toe bijgedragen hebben dat we weeral denken dat dit een van de beste korpsmaaltijden ooit is geweest. Wat is onze succesformule? We "trekken het ons aan" (we care); en dat maakt ons één grote familie. Solidariteit alom; en als het even past zetten we nog graag iemand in de kijker ook.  Lees verderDocument made with Nvu