Archief

Fotogalerij Contacts Links

Archief  2009
Zomerprijsvraag!!!

Waar staat de bunker? ... Helaas heeft niemand het antwoord op onze zomerprijsvraag gevonden. We laten u echter niet op uw honger zitten. Wie toch nog een kijkje wil gaan nemen bij dit merkwaardige reliek, vindt de locatie via de onderstaande link.
Lees verder ...
BBQ met TIR (29 aug 2009)


Een goed gezelschap van 25 deelnemers aan onze barbecue (+ kids). Daaronder 9 kringleden die ook hun schuttersvaardigheden tentoon spreidden in een vriendschappelijke competitie. Leuke prijzen te winnen voor bijna iedereen; amusement verzekerd voor allen!
Lees verder ...

Last Post, Ieper (12 sept 2009)


Een opmerkelijk optreden van onze kring onder de Menenpoort. Tien onderofficieren in uniform vergezeld van talrijke vrienden en familieleden waren van de partij. We zijn duidelijk in de kijker gelopen, en hebben een puike prestatie neergezet met onze bloemenhulde. Présence en ontspanning. Ontroering en amusement. Het was er allemaal. Lees verder ...
Switchback Memorial March (12/09/'09)

De avondlijke Last Post onder de Menenpoort was niet het eerste eerbetoon dat ons die dag te beurt viel. Nog vóór het ontbijt stonden Marc en ik aan de kerk van Oedelem om de deelnemers aan de SMM een plechtige uitzwaai te geven. In aanwezigheid van heel wat prominenten werd een aangrijpende bloemenhulde gebracht aan de Canadese bevrijders. Er waren muzikanten (en een piper), kindjes met bloemen, kransen en ofiiciële speeches. De Canadese kolonel sprak geëmotioneerd haar dankbaarheid uit, en noemde ons "a proud people".  Het koste ons ook enige moeite om de ogen droog te houden. 
lees meer ...


TIR Dunkerque, 26 september 2009

Het foto'tje verraadt het al. Er staan  veel bekers bij onze delegatie, en die zijn (gelukkig) niet bestemd om uit te drinken bij de barbecue. Onze schutters gingen met heel wat prijzen lopen op die vroege zaterdagmorgen.
(beetje) meer ...Bloemenhulde 11/11/2009


We doen het al jaren. Lang geleden stonden de reserveonderofficieren van onze provincie met een gewapend detachement aan het Albertmonument te Brugge, om de 11 novemberplechtigheid te ondersteunen. Nu dit soort inzet niet meer tot de prioriteiten van Defensie behoort, zetten we de traditie op een andere manier voort. 
Lees verder ..


Kringmaaltijd 2009 (20 nov 2009)


Het uitschrijven van een artikel over onze kringmaaltijd vraagt tijd. Op dit moment is dat nog niet mogelijk geweest, maar een kort verslagje kan er wel af. Dit is een veel te memorabele feestzitting geweest om zo maar te laten passeren. Het spreekt vanzelf dat iedereen die erbij is geweest in de pen mag klimmen voor een bijdrage. Dat zorgt voor wat variatie. De 'Readers Digest' versie kun je nu al lezen.
 Hier ...


Document made with Nvu