Archief

Fotogalerij Contacts Links

Archief  2015
Sani..!!!

Nieuwjaarsactiviteit 2015

Bij de gealieerde legers zal het als "Medic" (Sanitäter) geklonken hebben. De kreet van gekweste soldaten op het slagveld. Dat is ook de versie die we het beste kennen uit film en verslaggeving. Er wordt minder stilgestaan bij de kreten aan de 'andere kant'. Toch is de Duitse bijdrage aan de krijgsgeneeskunde bijlange niet oninteressant. In tegendeel, zelfs. De Duitse 'gründlichkeit' zit niet enkel in hun auto-industrie, maar staat letterlijk aan de wieg van de modern georganiseerde oorlogsgeneeskunde. Er was beslist iets te leren op onze 2de Nieuwjaarsactiviteit. Een boeiend referaat van historicus Jan Vancoillie, extra verteerbaar gemaakt met een hapje, een drankje, en goed gezelschap. Lees verder...


Statutaire vergadering 2015

"Wij" KNUROO!    

Na de Statutaire bijeenkomst op het nationale niveau van de vereniging, steekt ook de West-Vlaamse Kring de koppen bij elkaar. De dialoog met alle leden lijkt ons op dit moment van vitaal belang voor de toekomst van de KNUROO. In onze optiek zijn wij nog altijd een ledenorganisatie, met nationale mandatarissen die ons vertegenwoordigen. Toch moet de 'identiteit' van de vereniging afhankelijk blijven van de leden en niet van hun representanten. In onze provincie huldigen we dat principe. Onze ASV berust op samenspraak en samenzijn. Lees verder...
"Zie je van Brugge ..."

Kring in de spotlight

Ook buiten de formele kringactiviteiten weten onze kringleden zich te profileren. Bij de honderdste herdenking van de ANZAC slachtoffers bij de  landing in Gallipoli, toonden wij onze solidariteit met alle plichtsgerouwe soldaten die het ultieme offer brengen. Ook op het meer lokale toneel wisten we in de kijker te lopen met enkele puike schuttersprestaties, tijdens de FraBe - schietcompetitie te Dunkerque. Lees verder...


Less is more

Ploegsteert Last Post

Onze deelname aan de Last post Ceremonie aan het monument in Ploegsteert, is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden. Niet de massale bijeenkomst, zoals  aan de Menenpoort, maar evenzeer (misschien méér?) gesmaakt door de aanwezigen. Met een behoorlijke kringdelegatie, en een gastoptreden van een kersverse onderofficier (nog zonder 2C), zijn wij opvallend aanwezig geweest. Lees verder...
Te Deum Brugge
Nationale Feestdag 2015

Een gebed voor het verlenen van wijsheid aan gezagsdragers en leiders van het volk, lijkt wat uit de tijd. Maar het is toch een interessante traditie die aansluit bij de stille wens van iedere 'onderdaan'. Als we ons baseren op het (wan)gedrag van de Vlaamse Excellenties bij dit Nationale Feest, vrees ik dat we met één gebedje niet rond komen.
Een flinke delegatie van onze Kring was aanwezig bij het Te Deum en aansluitende plechtigheid, te Brugge. Lees verder ...


Sex-Shops en slapende helden

De jaarlijkse nazomer - BBQ van onze Kring is zeker een van de hoogtepunten van het werkjaar. Een combinatie van gemeenschappelijke activiteit die aansluit op ons interesseveld, afgerond met tafelgenoegens (BBQ). Dit keer gingen we een brokje cultuur opsnuiven bij de dichte noorderburen. Als historische vestingstad is Sluis een pareltje van militaire architectuur. Maar er zitten ook verrassende kantjes aan, zoals de oorsprong van de (indertijd nog niet zo dikke) Van Dale, die we tijdens onze uitstap beter leren kennen. Tenslotte moeten we het ook hebben over de geschiedenis van de vorige eeuw, waarin het grensstadje vooral bekendheid verwerft met zijn talrijke sexshops. Die zijn nu al flink op hun retour, maar een bezoek aan het mooie Sluis is nog steeds attractief voor de Belgen. Lees verder ...
Call of Duty ...

Hoewel september niet onmiddellijk een topmaand is voor representatie - taken, zijn we toch regelmatig op pad geweest om publieke optredens te ondersteunen. Onze deelname aan de Last Post ceremonie onder de Menenpoort was kleinschalig, maar opvallend. Op de Switchback Memorial March verschenen we niet alleen bij de slotplechtigheid, maar leverden we ook een stevig marspeleton. We werden er ook herkend als 'echte' militairen, wat in feite de bedoeling is van onze inzet en aanwezigheid. Lees verder ...


Brave Little Belgium

Hulde 7de Linie

Bijna exact 101 jaar geleden, stonden de jongens van het 7de linieregiment op de bres om de Duitse opmars te stuiten. Hun inspanning en offer heeft bijgedragen aan de opbouw van de finale frontlijn waarop het Duitse offensief vastliep in de modder. Onze Kring wil de herinnering aan de prestaties van het 7de, en alle Belgische eenheden, levend houden. In deze tijd van extremisme en terreur, kan het verhaal van deze soldaten een inpiratiebron zijn voor onze weerbaarheid tegen de krachten die onze samenleving willen ontwrichten. Lees verder...
Wapenstilstand Brugge
11 November 2015

Vaandels, uniformen, kentekens, hymnes, delegaties van burgerlijke en militaire autoriteiten; het zijn de klassieke ingrediënten van de hulde aan de gesneuvelden voor het vaderland. Een vaandel hebben we (nog) niet, maar we komen wel formeel in uniform onze solidariteit betuigen met de slachtoffers van gewapende conflicten. Met de toename van terreuraanslagen in de westerse wereld, krijgt het concept 'oorlog' toch een ruimere betekenis. Het komt allemaal wat dichter bij huis. Reden te meer om ons te verenigen rond de symbolen en rituelen die ons binden. Lees verder ...


"Onder Ons"

Kring/korpsmaaltijd 2015

Als malcontente nobody's aansluiten bij een terreurorganisatie en gruwelijke daden stellen, krijgen ze langdurige wereldwijde media-aandacht. Als een groepje onderofficieren een constructieve bijdrage poogt te doen aan de samleving, door inspirerende geschiedenis (7de Linie) nieuw leven in te blazen, kan er zelfs geen fotootje in de lokale krant vanaf. Welke les is daaruit te leren voor de maatschappijparticipanten van morgen?
De Kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen trok zich even terug uit het mediagewoel om te genieten van de 'kleine' dingen die mensen binden, en die het leven het leven waard maken. Lees verder ...


Document made with Nvu