Archief

Fotogalerij Contacts Links

Archief  2019
Blauwe Zaterdag
Nieuwjaarsactiviteit 26 januari 2019

Een bezoek aan het politiebureau is meestal geen comfortabele gebeurtenis, want dat doen we maar als er iets fout is gelopen. Meestal is het een verhaal van slachtoffers of overtreders, en geen van beide rollen behoren tot onze favorieten.
Het politiebureau heet nu "Politiehuis", en het heeft overvloedig veel glaswerk in zijn constructie om een transparante sfeer op te roepen. Alles om de burger gerust te stellen.
Uit de aard van de zaak bevat het gebouw ook veel deuren en sloten, want veiligheid gaat altijd ten koste van vrijheid. Wie niet over de juiste sleutel beschikt geraakt niet ver in dit 'huis'.
Omdat de binnenkant van het nieuwe Brugse Politiehuis onze nieuwsgierigheid prikkelt en we (toevallig) over de juiste connecties beschikken, was het voor onze Kring mogelijk om er een begeleide verkenning te gaan doen, bij gelegenheid van onze Nieuwjaarsactiviteit. Een inkijk die meer dan twee uur heeft geduurd, maar geen moment heeft verveeld. Waarschijnlijk heeft deze 'open deur' - exploratie bij velen onder ons zelfs nog vragen opgeroepen toen het allemaal al achter de rug was. Toch veel bijgeleerd, en vooral  de kans gehad om de ervaring te delen met het goede gezelschap van mede-kringleden. Yep, het jaar is goed ingezet.          

Lees meer ...Gidsen
Daguitstap Koninklijk Legermuseum 02 maart 2019

De naam 'museum' is een beetje archaïsch geworden. Tegenwoordig moet iedere expositie aangeduid worden met de term 'experience', omdat het een onderdompeling moet zijn in het aangeboden onderwerp. Het Koninklijk Legermuseum heeft wellicht ook ergens zo'n sexy naam, maar voor mij is het om het even hoe het aanbod wordt voorgesteld. De confrontatie met de gigantische zalen, gevuld met een quasi oneindige collectie van militair materiaal IS indrukwekkend! Het delen van deze ervaring met de maten van onze Kring, zorgt ervoor dat de gewaarwording nog intenser wordt. Niettegenstaande dat dit niet mijn eerste bezoek is aan het museum, moet ik vaststellen dat er altijd méér te ontdekken valt. Blijkbaar kan een mens maar zoveel indrukken verwerken per keer, zodat er altijd meer aanbod is dan consumptie.
De bestemming van onze daguitstap was zeker de moeite waard. Waar de officiële gids voor de gepaste leidraad heeft gezorgd, leverden onze eigen experten extra boeiende details en aanvullingen. Zelden zo'n intense leerervaring meegemaakt. Maar ook de reis was waardevol. Samen tijd doorbrengen op trein en metro, zet aan tot interessante communicatie. Zelfs oude bekenden kunnen mekaar altijd beter leren kennen. Alles in de ontspannen sfeer die past bij 'een dagje uit'. 't Is plezant geweest. Lees verder ...  


Algemene Statutaire Vergadering
KNUROO vzw
Zaterdag 23 maart 2019

Militaire uniformen, (archaïsche) militaire S- en G- functies, vergaderen in 'gehuurde' militaire gebouwen, ... Het is gemakkelijk om te vergeten dat onze vereniging eigenlijk een VZW is en geen militaire eenheid. Daarom moeten we de wettelijke verplichtingen van zo'n organisatiestructuur respecteren, wat betekent dat onze gemandateerde bestuurders twee keer per jaar de bestuursvergadering bijwonen en dat alle besluiten bekrachtigd worden door de 'ledenvergadering' (ASV). De bestuurders voor onze Kring, binnen de KNUROO, zijn de 'Marcs' (Goethals en Leniere). De kringvoorzitters dragen ook een formeel mandaat en mogen een stem uitbrengen bij alle bestuursbeslissingen. Zoals alle administratieve regelgeving, klinkt dit een beetje saai, maar noodzakelijk.
Dat betekent nog niet dat ons uitstapje naar Brussel vervelend moet zijn. Ons clubje samen in de auto, met Marc L aan het stuur (letterlijk onze bestuurder, dus), levert voldoende gespreksthema's om de tijd te laten voorbij vliegen. We hebben nog ruim tijd om koffie te nuttigen in het niemandsland tussen onze vergaderplaats en die van de officieren (KNVRO). Wat meteen opvalt is de quasi gelijke verdeling van aanwezige Offr en OOffr. Er was een tijd dat onze collega's met gouden sterren en strepen een ruime meerderheid hadden in de vergaderpopulatie. De tijden zijn veranderd.
Het verloop van onze vergadering is goed getimed en de inhoud is informatief en zinvol. We leren vooral dat malafide praktijken niet kunnen afgestopt worden met méér regels en controles. Ook krijgen we bevestiging van het gekende fenomeen dat er in de Reserve heel wat creativiteit en ondernemingszin aanwezig is. Dat komt helaas niet tot zijn optimale rendement omwille van het vrijwillige karakter van ons engagement. Iedereen heeft vele petten op (cumul) waardoor niemand voluit voor de vereniging kan gaan (waar is de tijd van de beroepsreservisten).
Enfin; de bijeenkomst is inspirerend geweest, onze inbreng gepast, onze gefluisterde kritische bedenkingen gefundeerd, en onze tijdsinvestering verantwoord. Er zal heel wat te vertellen zijn in onze verslaggeving naar de kringleden tijdens de komende statutaire vergadering. ...


Verba Volant ...
Algemene Ledenvergadering KNUROO Kring B.O. op 13 april 2019

Het is een gekende formule om onze zaak draaiende te houden. We combineren de formele inhoud van de Statutaire Algemene Vergadering, met het sportieve samenzijn van een schietcompetitie. Zo werkt ledenbinding bij een vereniging die bestaat uit een breed scala van achtergronden en karakters. We zijn niet meer de bende jonge idealistische reserveonderofficieren van weleer. Hoewel er bij velen toch nog serieuze passie bestaat voor het lot van deze doelgroep. Maar de boog kan niet de hele tijd gespannen staan. Er moet ook ruimte gemaakt worden om op informele manier wat woorden met elkaar te wisselen. Meningen te uiten; verhalen te vertellen; indrukken te delen; herinneringen te herbeleven; ...
Dat is het leuke aan onze bijeenkomsten. We delen een stuk gemeenschappelijke achtergrond, dat ons in zekere mate definieert. Maar er is ook een heerlijke diversiteit aanwezig die de gesprekken boeiend maakt. We ontmoeten mekaar op onze eigen en unieke manier, en laten brokjes van onze gedachten achter bij de maten. Allemaal weining formeel, en zeker geen schriftelijke verslaggeving waard, maar wel van onschatbare waarde voor de zin die we in het leven zoeken.
Onze Algemene Ledenvergadering was vol met passie en plezier, waarbij de feestelijke herdenking van ons 35 jarig bestaan al eventjes, vrolijk de kop kwam opsteken. 
   
Lees verder ...
't Is Echt
(Antons Farm)
Last Post Ploegsteert 7 juni 2019

Enkele dagen geleden zag ik een jongeman staan plassen in een urinoir, terwijl hij met één hand zijn i-phone bediende. De andere hand had hij nodig om de straal in de pisbak te mikken. Het tafereel heeft bij mij wat vragen opgeroepen. Zijn wij niet meer in staat om de permanente verbinding met het netwerk los te laten? Zelfs niet voor de tijd van een plas? Welke app in gebruik was op het toestel kon ik niet vaststellen, want het is vreemd om in een mannentoilet de medegebruikers te bestuderen. Misschien zat er een toepassing op het apparaat om de kracht van zijn straal te berekenen? Of misschien kon hij het gebruiken als richtinstrument? Wie weet waar die dingen allemaal voor kunnen dienen? Maar, los daarvan ...
Zou het kunnen dat mensen de realiteit uit het oog verliezen, en zich enkel nog laten leiden door de virtuele informatiestroom die hen continu wordt voorgehouden? Een stroom waarvan gekend is dat ze niet zeer betrouwbaar is, en waar opinies snel kunnen groeien naar gedeelde trends. Allemaal gemakkelijk herkauwbare en bewust uitgestuurde informatie, die de lezer niet meer verplicht om zelf kritische vragen te stellen, of op zoek te gaan naar een 'eigen' interpretatie. Verslavend (commercieel) en tendentieus. Zelfs de tijd om eens rond te kijken tijdens een plasbeurt, kan er niet meer vanaf. Verdrinken we in de virtuele informatiestroom?
Het wordt tijd dat we het contact met de reële wereld heruitvinden. Een wereld van gewone mensen, die ver staat van de abstracte opinies die online door de strot van de gebruiker worden geduwd. Dan zullen alle uitgebate angsten, die virtueel worden ervaren, misschien weer in realistische proporties worden begrepen? Onze kring ging alvast 'echt' naar het brokje Wallonië, tussen West-Vlaanderen en de Franse grens. We waren er welkom en hebben gebabbeld met gewone mensen, zonder dreiging of schrik voor wat 'anders' is. 'Echt' is veel minder bedreigend dan de gekleurde rotzooi die het mediacircus ons wil doen slikken. In onze provincie hebben we gelukkig nog een flinke portie nuchter boerenverstand, die het fake news kan doorprikken. Alhoewel ... 'nuchter' na enkele Queue's?  Lees meer ...        Het Wij-gevoel
Nationale feestdag en Te Deum 2019

 Tijdens Koningsdag in Nederland stelde een Belgische journaliste de vraag aan een Nederlandse collega, hoe zij de Oranjegekte kon verklaren.  "Het gaat vooral om het wij-gevoel" was daarop het antwoord.
Dat is een perfecte uitdrukking voor de manier waarop ik 'onze' nationale feestdag ervaar. Uiteraard met iets minder fanatisme, maar toch vooral met een goed gevoel van samenhorigheid. Verkwikkend na de voorbije verkiezingscampagne en alle politieke slijkgooierij met het aanwakkeren van angst, wantrouwen en mistevredenheid. Eindelijk weer eens een dag dat we mogen content zijn met onszelf en onze Belgische identiteit. Een dag van samenwerking en hoopgevende boodschappen. Een dag dat we uit onze eigen bekrompen regio mogen ontsnappen om deel uit te maken van een grotere, positieve gemeenschap.
Het is jammer dat de Vlaamse excelenties (sinds ze van NVA signatuur zijn) halstarrig weigeren om in de feestvreugde te delen. Weeral geen minister president van de Vlaamse Gemeenschap (van België) aanwezig bij het nationale defilé. Niet verbazend, aangezien de nieuw ingezworen voorzitster al niet op de foto wilde met een 'Belgische Vod' (sic) in de achtergrond. Soms ben ik echt plaatsvervangend beschaamd voor de verkozen mandatarissen van de regio waartoe ik behoor. De Belgische driekleur is gedragen door zoveel militairen die stabiliteit en veiligheid hebben gebracht bij internationale missies. Respect en vertrouwen worden geassocieerd met onze kleuren. Tijdens het defilé werd ook nog eens zichtbaar hoe de laatse oudstrijders van WOII hun nationale fierheid beleven, tot tranen toe. Neen, met een nationale vlag moet je niet spotten. Het is verdorie veel méér dan zomaar een vod!
Onze Kring was present op het Te Deum te Brugge, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. Vele prentjes van onze optocht door de Steenstraat zijn wellicht op sociale media al de wereld rond geweest (vooral richting Oosten). Maar op onze website staat ook leuk fotomateriaal, met een bijhorend verslagje van onze exploten. Lees meer ...
Amis
Nazomeractiviteit KNUROO Kring B.O. op 31 augustus 2019

Het bier dat op tafel komt bij de overigens uitstekende barbecue, is het Biere des Amis. Op de krat waarin het gestenat is verpakt staat in quasi militaire stijl gedrukt: "Liquid friendship, handle with great care." Een ludieke tekst waar het een krat bier betreft, maar tevens een prachtige symbolische verwijzing naar de benadering van vriendschapsbanden. De nazomeractiviteit is voor onze Kring precies zo'n onderhoudsbeurt met het oog op de cohesie van de groep. We hebben elkaar ontmoet door onze interesse en ervaringen met Defensie, maar die relatie is ondertussen flink gegroeid naar iets dat groter is dan een belangengroep. We kennen mekaar op veel andere manieren dan louter de militaire achtergrond. Persoonlijke vreugdes en zorgen worden gedeeld en meebeleefd binnen dit solidaire clubje. In de een of andere toespraak heb ik ooit eens gezegd dat de Kring mijn tweede familie is. Net zoals Defensie ook een soort familie kan zijn. Maar over de jaren is het 'echt' zo geëvolueerd dat de kameraadschap is doorgegroeid naar vriendschap.
Bij onze cohesie-activiteit zijn de meegbrachte maten natuurlijk ook welkom, want dat draagt ertoe bij dat we mekaar nog beter leren kennen. Samen door de duinenvesting kronkelen met gids, om nadien samen aan tafel te schuiven voor een zomerse barbecue. Zo bouwen we verder aan ons verhaal, individueel en als groep. Lees meer ...Schot in de roos ...
Deelname TIR Düsseldorf op 14 september 2019

Vorig jaar maakte onze schuttersploeg zijn entree op de Kurfürst Jan Wellem Pokalschiessen - competitie in Düsseldorf. Een uitstap die bijzonder goed is meegevallen, en dus voor herhaling vatbaar was. Onze delegatie van dit jaar werd vooral samengesteld uit de jongens in blauw. Maar met één opmerkelijke toevoeging van kringlid Peggy. Niet alleen wist zij een verdienstelijke schuttersprestatie neer te zetten. Ze laat ons ook delen in haar dagboekverslag van de gebeurtenissen. Zo kunnen we met z'n allen meegenieten van de exploten van onze schutters. De fotoreportage laat zien dat er meer Belgen bij de deelnemers waren. Of wij de belangrijkste prijzen hebben ingepikt kan ik daaruit niet afleiden. Wel zichtbaar is de overvloed aan lachende gezichten bij de deelnemers. Blijkt dat de Duitsers nog altijd verstand hebben van organiseren.
De plaatjes zullen bij velen onder ons (zoete) herinneringen oproepen aan de oefeningen van weleer en het militaire veldleven. Een brokje nostalgie dat tot de verbeelding spreekt. Dit keer bekeken door de ogen van een burger met militaire sympathie. 
   
Lees verder ...
Switchback Memorial March
12 oktober 2019

In 2008 stonden we in de vroege ochtend, met 4 kringleden aangetreden voor de startplechtigheid van de Switchback Memorial March. Omdat dit gebeuren plaatsgreep op Nederlands grondgebied, werd bijzondere toelating verleend voor het dragen van ons militaire uniform. Vanuit de Belgische Defensie was er anders weinig belangstelling voor deelname of steun aan deze mars. Onze Kring leverde dus de militaire aanwezigheid bij de kleinschalige plechtigheid aan een monument in de nabijheid van het startpunt. Daarna schoven we aan de ontbijttafel, samen met de andere prominenten. Tien jaar later is er heel wat veranderd aan het opzet, en wij zijn mee geëvolueerd met de behoeften van de organisatie. De bloemenhulde is opgeschoven naar het einde van de mars, en ergens in de loop der jaren, zijn ook wij actieve bloemenleggers geworden. Gelijktijdig is ook onze delegatiesterkte stilaan teruggelopen tot een vooriztterlijke representatie (met bloemen). Vervolgens ontstaat er een nieuwe trend in onze rangen, als een groep enthousiaste kringleden zich aansluit bij de actieve stappers. Onze marsploeg is ondertussen al enkele jaren opvallend aanwezig bij de herdenkingsmars. Dat is het echte werk! Zeer terecht dat het ook deze mensen zijn die de bloemen en de groet brengen bij de slotplechtigheid. De omstandigheden zijn veranderd, en dat doen wij ook. Daarin zit onze kracht.
Merci voor het initiatief, gasten! En voor wie er nog niet bij was ... volgend jaar zijn we weer van de partij. ... (filmpje op You TubeZij die gesneuveld zijn ...
Bloemenhulde Uniebrug 19 oktober 2019

We mikken niet op de grote massa met onze herdenkingsplechtigheid aan het monument van het 7de linie bij de Uniebrug. Grootschaligheid heeft zeker ergens zijn plaats, maar na verschillende jaren van quasi vergetelheid, is een kleine bloemenhulde met Last Post aan het standbeeld al een immense vooruitgang. We willen dit gebeuren ook onder eigen regie houden, wat moeilijk zou zijn als er plots honderden toeschouwers zouden opdagen. Als zo'n toeloop zou ontstaan, dan vinden we wel een oplossing natuurlijk. Zo ondernemend kunnen we wel zijn, en een goede onderofficier kan snel en adquaat inspelen op wisselende situaties. Maar ons eerste objectief is het onderhouden van een jaarlijks engagement om de verdiensten van het Belgische Leger in de Groote Oorlog onder de aandacht te brengen. Ons kleine landje heeft in dit wereldconflict best wel een aanzienlijke bijdrage geleverd. Dat is meer waard dan een voetnoot in de wereldgeschiedenis.
Het is ondertussen de vijfde keer dat de plechtigheid plaats heeft gevonden. Met een vijftal vaandels van vaderlandslievende verenigingen en enkele tientallen sympathisanten, mogen we spreken van een goeie opkomst. Wie erbij is geweest, komt meestal terug. Ieder jaar komen er ook  flink wat complimenten voor onze aanpak van de inhoud en organisatie. Als Kring zetten we hier een opgemerkte prestatie neer, en ... onze ambitie om dit verder uit te bouwen is nog lang niet uitgedoofd. We hebben een traditie gecreëerd, die na 5 jaar heeft geleid naar een 'in steen gebeiteld' engagement. Nu gaan we door om het initiatief te verbreden en te verdiepen. Wie weet hoe het er binnen nog eens vijf jaar uit zal zien? Lees meer ...

Gratias tibi ago
Kringmaaltijd 22 november 2019

Onze Korps/Kringmaaltijd is altijd een feestelijke combinatie van formele en informele activiteit. We trekken onze deftigste tenue aan, heffen het glas op de Vorst, volgen de tradities die bij korpsfeesten horen en luisteren geduldig naar wijze (?) speeches van de voorzitter. Maar we zitten ook gezellig samen aan tafel, nemen tijd om verdienstelijke maten eens in the spotlight te zetten, en genieten van de voorziene animatie. Eigenlijk is dit een schitterende onderdompeling in de ware ésprit de corps die karakteristiek is voor onze vereniging.
Dat we voortreffelijk gegeten en gedronken hebben is onmiskenbaar. Zonder twijfel is dit op culinair vlak de beste kringmaaltijd ooit geweest. Maar vorig jaar had ik eigenlijk ook die indruk. Misschien is het toch vooral de ambiance die de kwaliteit van deze bijeenkomst bepaalt?
Wat mij betreft: een 10 voor sfeer en gezelligheid en een (welverdiende, dikke) 10 voor het komen eten. Ook vooral een gemeende dank u (gratias ago) aan alle aanwezigen die samen voor de fantastische sfeer hebben gezorgd. Het doet ons al goesting krijgen voor de editie (31ste) van volgend jaar. Ah ja ..., onze Kring vierde dit jaar ook zijn 35 jarig bestaan. We hebben dus eventjes, nostalgisch kunnen terugblikken op allen die de vereniging hebben helpen opbouwen. Lees meer ...


Document made with Nvu