Archief

Fotogalerij Contacts Links

Archief  2018
Sfeer
Nieuwjaarsactiviteit 2018

Bij de Nieuwjaarstoast horen 'bubbels'. Bubbels zijn bollen. Bollen zijn sferen. Voila, de titel van dit verslagje is verhelderd :-)
Geen bubbels in onze glazen, welliswaar, maar wel veel sferen op onze Nieuwjaarsactiviteit. Een vrolijk gezelschap van 25 kringleden en sympathisanten, liet zich meetronen door ons zonnestelsel. Een indrukwekkende reis met schitterende visuele effecten. Alles vanuit een comfortabele zetel in het planetarium. Niemand is in slaap gevallen. Na de imaginaire vlucht door de ruimte, was er tijd voor een frisse blik op het echte sterrenkijkmateriaal. Alles afgerond met een opwarmende drink en hap, in goed (warm) gezelschap. De ideale sfeer om het nieuwe jaar in te zetten.
 Lees meer ...Contouren
Algemene Vergadering Kring BO 2018

Op het eerste zicht lijken wij een clubje gewone gasten, die een zaterdagavond samen komen om onze schutterscompetentie op peil te houden. Alles afgerond met een gezellige babbel aan de toog. Dat hoort er allemaal wel bij, maar om de essentie van onze bijeenkomst te begrijpen hoort er nog een extra dimensie bij dit oppervlakkige beeld. In onze kern zijn wij allemaal mensen die tijdens een bepaald periode van ons leven, met lijf en leden ter beschikking hebben gestaan van de Natie. Voor sommigen was dat een plicht, voor anderen een keuze. Maar die episode vormt de kern van onze vereniging. Daarin zit ook het motief voor onze Algemene Vergadering. Bestuursleden leggen verantwoording af over de voorbije werking en er wordt samen nagedacht over de toekomst. Een open en vrij overleg dat noodzakelijk is voor de overleving en duurzaamheid van onze Kring. En als het formele deel is afgerond is er tijd voor ontspanning en onderhoud van de vriendschapsbanden. Lees meer ...
Leeuwen
Last Post Ploegsteert 1 juni 2018

Onder een dreigende hemel zijn we naar Ploegsteert gebold. Maar het is droog gebleven, zodat de Last Post ceremonie aan het monument zich comfortabel heeft kunnen voltrekken. Een flinke opkomst, naar plaatselijke normen, versterkt met zes West-Vlaamse reserveonderofficieren in uniform. Ook ons vaandel werd ontplooid en kringleden Liesbeth en Ronny kwamen onze rangen vervoegen.
Alles verliep er in een sfeer waarbij je aanvoelt dat deelnemen hier verschil uitmaakt. Tevreden met onze prestatie hebben we ons achteraf in het salon van l' Auberge genesteld om op de ervaring te reflecteren, gesterkt door het plaatselijke gerstenat. Zoals de leeuwen aan het monument, hebben we (zacht) grommend teruggedacht aan voorbije ervaringen, en een wijze blik op een hoopvolle toekomst gericht. ...Lees meer Iedereen Belg
Nationale Feestdag Brugge 2018

De tricolore tsunami van het WK is dan wel voorbij, toch zijn er nog heel wat Belgische kleuren aanwezig in het straatbeeld op de Nationale Feestdag. Het Te Deum en de korte parade door de Steenstraat zijn welliswaar geen grote volkstrekpleisters, maar wie in de omgeving is blijft er al even voor stilstaan. Voor veel toeschouwers is het zelfs voldoende opvallend om er  fotomateriaal van te verzamelen. Een opportuniteit voor toevallige toeristen. Heel wat militaire uniformen aanwezig bij de editie van dit jaar, en ook een opvallende West-Vlaamse bijdrage aan het nationale defilé.
Lees meer...Operatie Zoeloe-Romeo
Nazomeractiviteit (Zeebrugge-Ramskapelle) 1 september 2018

Op mijn voetzool zit een litteken uit mijn kindertijd. Het is ontstaan door een glasscherf waarin ik trapte op het strand van Zeebrugge. Hoewel dit geen aangename ervaring kan geweest zijn, moet ik toegeven dat mijn herinnering aan dit incident zeer vaag is. Wat vooral in mijn geheugen is blijven hangen over die Zeebrugse episode, gaat over het bezoekje aan het museum dat destijds dicht bij het strand (en de muur) gelegen was. Om een beetje van de schrik te bekomen, na mijn onfortuinlijk ervaring met scherven in het zand, nam mijn vader me mee naar het museum dat geheel was gewijd aan de actie van de HMS Vindictive tijdens WO I. Hoewel ik toen te jong was om de hele context te snappen, heeft het bezoek een blijvende indruk nagelaten.
Een gedetaileerde voorstelling van Operation ZO (Zeebrugge-Oostende), ingebed in de nazomeractiviteit van onze Kring, kan dus zeker rekenen op mijn belangstelling. Wetende dat 'onze' Dirk hierover héél goed zijn huiswerk heeft gemaakt, en zijn toehoorders compleet kan overspoelen met informatie, maakt het allemaal nog meer aantrekkelijk. Zijn relaas wordt, ironisch genoeg, met Deutsche gründlichkeid aan ons voorgesteld in het gemeenschapshuis van Zeebrugge. Er volgen nog enige gesmaakte sfeeropnames bij het Zeebrugse patrimonium, waarna we alles gaan verteren bij de barbecue in het For Freedom museum te Ramskapelle. Een heerlijk dagje uit met de maten en partners.   Lees meer ...


Feuer!
34ste Kurfürst Jan-Wellem Pokalschiessen 8 Sep 2018

Een internationale schietcompetitie, georganiseerd door een reservistenkring? Het lijkt een nostalgische droom die niet meer aansluit op de hedendaagse realiteit. Maar het bestaat nog! De Reservisten Kreis van Düsseldorf heeft het jaarlijks op hun programma staan. Een sublieme kans om eens wat Duits wapentuig te hanteren en te verbroederen met internationaal gezelschap. Niet exclusief voor militairen, welliswaar. En ... je moet een uitnodiging krijgen om te mogen meedoen. De goesting om erbij te zijn, was blijkbaar al enkele jaren aan het broeden binnen onze Kring. Dus hebben we  bestuursinitiatief genomen om een delegatie ter plaatse te krijgen. Niet gemakkelijk in deze periode waar onze bijdrage ruimschoots gevraagd wordt voor andere activiteiten. Het is gelukt en we hebben het er met een niet onaardig palmares vanaf gebracht. Toch blijft ook hier de olympische gedachte voorop staan, dat deelnemen belangrijker is dan winnen. Als dat door wat meer staatsleiders zou begrepen worden, zouden er misschien minder (macho) conflicten zijn in de wereld. Wij hebben alvast laten zien hoe het wel kan. Lees meer...
Democratie
Slotplechtigheid Switchback Memorial March 8 Sep 2018

In volle verkiezingskoorts, waarbij de zelfzekere gezichten van politici ons toelachen vanaf de talrijke affiches die het straatbeeld sieren(?), kan het niet duidelijker zijn dat de democratie heerst in dit land. De stem van het volk telt echt. Dat levert wel wat denkvoer tijdens de rit naar de slotplechtigheid van de SMM in Maldegem, waar naar jaarlijkse traditie Canadese en Poolse delegaties gehuldigd en bedankt worden voor onze bevrijding van het fascistische juk. Iets wat we best nooit vergeten, hoe politieke systemen die 'orde en veiligheid' beloven uiteindelijk zelf de grootste bedreiging worden. Ach, het is eigenlijk geen grote onthulling, want Orwell heeft het al beklijvend omschreven in het boek dat iedereen zou moeten lezen: 1984. Helaas leert de geschiedenis ons vooral dat de geschiedenis ons niets leert. Onze kleine kringdelegatie was voor deze keer niet hardleers en was present bij de bloemenhulde (en meer) bij het afronden van de Switchback herinneringsmars. Lees meer ...


100 jaar vrede?
Last Post onder de Menenpoort 21 Sep 2018

De plechtigheid onder de Menenpoort is voor iedereen die er aanwezig is een pakkende ervaring. Dat valt niet te ontkennen. Het is alsof de overkoepelde ruimte de emoties van de omstaanders laat resoneren tot één gemeenschappelijke zielservaring. Als daar nog het kippevelgevoel van een piper - lament aan toegevoegd wordt, laat dat zeker sporen na in het gemoed. Een Wipers Times (biertje) in de Kazematten is geen overbodige luxe om dat sentiment door te spoelen. Maar toch kan er één en ander blijven hangen dat aanzet tot intens gemijmer op de weg terug naar huis. Lees meer...
Onze Helden
Last Post Uniebrug 2018

Een Last Post aan de Uniebrug, in het gezelschap van 28 mensen met 6 vaandels en 3 bloemenkransen. Niet de indrukwekkende proporties van een Last Post onder de Menenpoort, maar evengoed met gedeelde emotie, toewijding en respect die niet moeten onderdoen voor het grote spektakel. Het lijkt mij een typisch Belgische fenomeen. Hoewel we het bewonderen, voelen we ons wat ongemakkelijk bij de pomp and circumstance die wereldrijken tentoonspreiden om hun helden te herdenken. Wij zijn een relatief klein en divers volkje, dat beter dan wie ook ter wereld de waarde van het compromis kan waarderen om samenwerking toe te laten. Wij hebben niet de zelfverzekerdheid van onze noorderburen die, zoals één van hun eigen professoren het onlangs op de radio toegaf, altijd blijven argumenteren, ook als ze niets zinvol in te brengen hebben. Ook missen we de zuiderse flair en passie die aanzetten tot opzwepende presentaties van patriottische en andere toewijding. We houden het meer ingetogen en doordacht. Een beetje exotisch voor onze noorderburen en net iets te rationeel voor onze zuiderburen. Maar ondertussen vrij goed gekend in de hele (Westerse) wereld. Het is dan ook terecht dat we 'onze' helden niet vergeten. Ze hebben bestaan en hebben een verschil gemaakt. Dat mag niet verloren gaan in de grote geschiedschrijving. Wij zullen hen niet vergeten. Lees meer ...


Perspectief

Deelname plechtigheden 11 en 15 november 2018

Wie vertrouwd is met de Hitchcock-klassieker Rear Window, zal zich gemakkelijk kunnen inleven in mijn kijk op de novemberplechtigheden. Om medische reden huisgebonden, zoals het hoofdpersonage in de Hitchcockprent, het ik mij moeten behelpen met observatie op afstand om enige indrukken op te doen van de gebeurtenissen. Dat levert voor één keer een ander perspectief op de zaak en een eigen(zinnige) interpretatie van de waarneming. De Skyline camera laat één hoekje van de Brugse Markt zien. Precies het plekje waar de optocht met fanfare, vaandels en prominenten goed in beeld komt. Enkele minuten vóór de passage is er niet bijzonders te zien op die plaats. Een warrige mengelmoes van voetgangers, fietsers en andere weggebruikers die uit alle richtingen het beeld kruisen en 'net niet' in botsing komen met elkaar. Dan komen enkele politiemensen op één lijn vóór de stoet uitgestapt en wuiven iedereen aan de kant. Heel eventjes valt de mensenmenigte stil. Op 11 november is de onderbreking zeer kort, want er loopt maar een handjevol prominenten in de passerende kolonne. Een drietal politieke mandatarissen is komen opdagen, en de militaire uniformen zijn vooral die van onze kringleden. Blijkbaar hebben de meeste hoogwaardigheidsbekleders er de voorkeur aan gegeven om de 100 jarige herdenking van de wapenstilstand op belangrijkere locaties dan Brugge bij te wonen. Tja, het aloude gezegde zeker: "Zie je van Brugge, zet je ..."
Voor de optocht van 15 november is vóór en na de passage een gelijkaardig beeld te zien van een chaotische mensenmassa die door elkaar krioelt. De stoet wordt dit keer wel voorafgegaan door gemotoriseerde politiemensen, al dan niet als escorte van zwarte VIP - voertuigen. De kolonne met prominenten en militairen is opvallend meer uitgebreid dan het troepje van 11 november. Het beeld is niet scherp genoeg om detail te onderscheiden, maar er lopen zeker 3 kringleden bij de militaire delegatie. We waren erbij.
De meest merkwaardige vaststelling die ik heb gemaakt, gaat over de onvoorstelbare 'haast' die de omstanders laten zien. Hoewel artikel 41 van het verkeersreglement voorziet dat optochten niet mogen 'gebroken' worden, lijken de meeste mensen daar toch dik hun voeten aan te vegen. De elfde schiet er al een fietser tussen de politiecombi en de volgbussen door, om geen tijd te verliezen op zijn rit. Maar ook bij de andere stoeten is het duidelijk dat omstanders amper tijd nemen om hun eigen programma te onderbreken voor de passerende kolonne. Wat is er toch aan de hand met de mensen in onze samenleving? Het lijkt erop dat we geen tijd meer willen maken om even 'stil te staan', letterlijk en figuurlijk. Overspoeld met een continu stroom aan informatie en zintuigelijke prikkels lijken mensen amper nog gevoelig voor iets wat de moeite loont. Gelukkig dat wij nog bereid zijn om tijd te maken voor wat we belangrijk vinden.
Best Ever!
Kringmaaltijd 23 november 2018

Bijna ieder jaar wordt onze Kringmaaltijd afgerond met de bedenking dat het de 'beste keer ooit' is geweest. Tenminste tot de volgende editie ...
Ook dit jaar is hetzelfde oordeel gevallen. Qua scenario en locatie zitten we zeker goed. Dat zijn elementen die we in de toekomst zullen behouden. Het gezelschap was natuurlijk weer schitterend, en in grote getale aanwezig (34 deelnemers). Over de gerechten is enkel in superlatieven gesproken en de service was voortreffelijk. We kregen bezoek van onze nationale voorzitter en Ere-kolonel Hans Blondelle kwam ons terug vervoegen. Alles samen is het een heerlijke mengeling geworden van oud en nieuw, ... maar altijd genieten.
Volgende jaar bestaat de Kring 35 jaar. Dat zullen we zeker flink in de verf zetten bij ons volgende korpsfeest. Als generale repetitie kon de editie van dit jaar al een geschikt voorsmaaktje bieden van de ambiance die we de volgende keer willen halen. Misschien kan het dus toch nog een (heel) klein beetje beter? Lees meer ...


Document made with Nvu